Rozvojové projekty FF OU - rok 2001

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.KCJ1966/2001
FRVŠ
Příprava mladých badatelů pro výzkum sociolektů 78
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI1968/2001
FRVŠ
Výzkum nobilitovaných osob na Moravě a ve Slezsku v 19. století 115
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.KSLI/274/2001
RP MŠMT
Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny103
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS118/2001
RP MŠMT
Sociální pracovník158
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.KSL17250001
VZ MŠMT
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání437
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS17250002
VZ MŠMT
Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu339