Informace pro uchazeče, kteří se hlásí pro akademický rok 2018/2019 na více studijních oborů (forem studia) na stejné katedře

Katedra / odd. / seminářPřijímací zkouška
anglistiky a amerikanistiky
 • stejná zkouška: bakalářské studium oboru Angličtina ve sféře podnikání - prezenční a kombinovaná forma
 • stejná zkouška: bakalářské obory Anglický jazyk a lit. /jednooborové/ a Anglický jazyk a lit. /dvouoborové/)
 • stejná zkouška: bakalářský obor Anglický jazyk a lit. /dvouoborové/ ve všech kombinacích stejný test
 • stejná zkouška: navazující magisterské obory - Anglický jazyk a literatura /jedno i dvouoborové/ a Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ
 • jiná zkouška: bakalářské obory Angličtina ve sféře podnikání (prezenční a kombinovaná forma) a Anglický jazyk a lit. (jednooborové/ a dvouoborové)
 • jiná zkouška: navazující magisterský obor Angličtina pro překladatelskou praxi a navazující magisterské obory Anglický jazyk a literatura /jedno i dvouoborové/ + Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ
 • jiná zkouška: obory Anglický jazyk a lit. (jednooborové/ a dvouoborové) a English Language and Literature
českého jazyka a české literatury a literární vědy
 • u bakalářských oborů se nekoná přijímací zkouška, uchazeč je povinen do konce února zaslat ověřené kopie vysvědčení ze střední školy
 • stejná zkouška u všech navazujících magisterských oborů (kromě oboru Čeština pro cizince) - přijímací zkouška se koná kombinovanou formou: písemná část (český jazyk) a ústní část (česká literatura)
dějin umění a kulturního dědictví
 • u bakalářských oborů se nekoná přijímací zkouška, u jednooborového studia je uchazeč povinen do konce února zaslat ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy
germanistiky
 • bakalářský obor Němčina ve sféře podnikání (prezenční i kombinovaná forma) a Německý jazyk a literatura (dvouoborové): bez přijímací zkoušky
 • všechny navazující magisterské obory (kromě oboru Němčina pro překladatelskou praxi): bez přijímací zkoušky
 • navazující magisterský obor Němčina pro překladatelskou praxi: ústní přijímací zkouška
filozofie
 • u bakalářského obor Filozofie (prezenční i kombinovaná forma) se nekoná přijímací zkouška, uchazeč je povinen do konce února zaslat ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy
 • stejná zkouška: bakalářský obor Základy společenských věd /dvouoborové/ ve všech kombinacích stejný test
 • jiná zkouška: pro všechny navazující magisterské obory - Filozofie a Učitelství základů společenských věd pro SŠ
historie
 • stejná zkouška: bakalářský obor Historie /jednooborové/ a České a čs. dějiny stejný test
 • stejná zkouška: bakalářský obor Historie /dvouoborové/ ve všech kombinacích stejný test
 • jiná zkouška: bakalářské obory Historie /jednooborové/ a České a čs. dějiny jiný test než Historie /dvouoborové/
 • stejná zkouška: pro všechny navazující magisterské studijní obory (jednooborové i dvouborové)
latinského jazyka a kultury
 • bakalářský obor: bez přijímací zkoušky
 • navazující magisterský obor: ústní přijímací zkouška
sociologie
 • katedra nabízí jen jeden bakalářský obor Sociologie - přijímací zkouška písemná
psychologie
 • katedra nabízí jen jeden bakalářský obor Psychologie (jednooborová) - přijímací zkouška písemná na PC
 • katedra nabízí jen jeden navaující magisterský obor Učitelství psychologie pro SŠ (dvouoborové) - přijímací zkouška písemná na PC
polonistiky
 • bez přijímací zkoušky: Polský jazyk a literatura (bakalářský, jednooborový, prezenční forma studia), Polský jazyk a literatura (bakalářský, dvouooborový, prezenční forma studia) a Polština ve sféře podnikání (bakalářský, jednooborový, kombinovaná forma studia)
 • dvouoborové navazující magisterské obory: bez přijímací zkoušky
 • jednooborové navazující magisterské obory: jiné zkoušky
rusistiky
 • uchazeči o studium bakalářského oboru Ruský jazyk a literatura (dvouoborové) a Ruština ve sféře podnikání (v prezenční i kombinované formě) konají stejnou písemnou přijímací zkoušku
 • dvouoborové navazující magisterské obory: bez přijímací zkoušky
 • jednooborový navazující magisterský obor Ruština pro překladatelskou praxi: ústní zkouška
francouzštiny
 • všechny bakalářské i navazující magisterské obory - kromě Francouzštiny pro překladatelskou praxi - bez přijímací zkoušky
španělštiny
 • všechny bakalářské i navazující magisterské obory - kromě Španělštiny pro překladatelskou praxi - bez přijímací zkoušky

Poznámka:

 • V případě stejného testu (resp. stejné ústní zkoušky) vykoná uchazeč zkoušku jen jednou a výsledky se mu započtou pro všechny studijní obory, resp. formy studia, na které se přihlásil.
 • V případě, že se uchazeč přihlásil na různé kombinace u studijního oboru, který je realizován jako dvouoborový, koná přijímací zkoušku jen jednou a výsledek se mu započte do všech kombinací pro daný studijní obor.