Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Prezentace Svaté země - Jericho
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Jeruzalém
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Judská poušť
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Kafarnaum
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Kumrán
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Mrvé moře
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Safed
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Samaří
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentační seminář AUŠ
Kornélia Machová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Prezentační seminář AUŠ
Irena Fialová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Principy emblematiky a vizualizace v barokním konceptuálním kazatelství
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Próba analizy bionimów w nazwach własnych gminy Siedlce w Polsce
Dmytro KLYMENKO
Rok: 2014
stať ve sborníku

Problémy, na které mohou začínající učitelé v praxi narazit
Iva Dedková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces Giovanniho Pica della Mirandola
Jan Herůfek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prolog
Jan Malura
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proměny ekologického myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny ikonografie a obrazování legendy sv. Benedikta z Nursie ve středověkém umění a kultuře
Michaela BORTLOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií
Jana Raclavská
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Propagace lázní v rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. Osobnost umělce na stránkách autorského periodika Hlas z pasínku
Lukáš Průša, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prosociální dimenze osobnosti u dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prostory v prozaické tvorbě Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2014, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Przejawy modernizmu w twórczości Norwida
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předmluva. In: Jan Andres ml. - Jan Andres st., Na hlubinu. Malířské výstavy při akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940
Pavel Zatloukal
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Překladatelská dílna: španělština 2014
Kornélia Machová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Překlady ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překračování hranic v druhé polovině 17. století na příkladu opavsko-těšínkého rodu Skrbenských z Hříště
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízrak něžného ekofašismu
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Psychologické souvislosti pracovní smysluplnosti
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný, Jiří Bláha, Petra Horváthová, Marie Mikušová
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Quantitative index text analyser (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques observations sur la préposition française EN
Iva Dedková
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 2/2014
článek v odborném periodiku

Quelques remarques a propos du sens ironique et humoristique des énoncés tchatés
Jan Lazar
Rok: 2014, Orbis Linguarum
článek v odborném periodiku

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

QUO VADIS ošetrovateľstvo a sociálna práca
Antonín Dolák
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Racionální a iracionální struktury jáství
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století
Robert Antonín
Rok: 2014
stať ve sborníku

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub