Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries
Pavel Pumpr
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine
Marek Otisk
Rok: 2015, GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

The Polyphony of a Super-genre: Blogs as a Heteroglossic Element in University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Provincial Court of Justice and the Basis of Identity of the Bohemian and Moravian Nobility
Dalibor Janiš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2015
stať ve sborníku

The role of learned societies in the progress of the modernization of agriculture in austria silesia 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Spiritual Transformation of Jewish Women in the Fiction of Four Jewish American Women Writers
Stanislav Kolář
Rok: 2015, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The transport revolution and Austrian Silesia 1742-1914
Petr Popelka
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Vanished World of Jews: Melvin Jules Bukiet's Stories of an Imaginary Childhood
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Warm Reception of Robinson Jeffers's Poetry in Cold War Czechoslovakia
Petr Kopecký
Rok: 2015, University of New Mexico Press
kapitola v odborné knize

The working class in Austrian Silesia
Stanislav Knob
Rok: 2015
stať ve sborníku

Theoria a filosofofia
Filip Svoboda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thomas Reid
Petr Glombíček
Rok: 2015, Pavel Mervart, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Thomas Reid and Notion of Common Sense
Eva PETERKOVÁ
Rok: 2015, Ostium
článek v odborném periodiku

Tlumočník - uši, kterými slyšíte a ústa, kterými mluvíte
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

To Look High, Low, and Beyond
Karla Kovalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Topografové zlaté éry historické topografie v českých zemích
Michaela Závodná, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2015, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Týden ve tmě: Co teď?
Marek Malůš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace
Martin Tomášek, Renáta Tomášková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Události v regionech
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Umění a veřejný prostor v Ostravě-Hrabůvce
Jakub Ivánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Universidad de Almeria
Jan Lazar
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Jaén
Stanislav Kolář
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Jaén
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universita degli Studi Roma Tre, Italia
Lenka Naldoniová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universita Pavala Josefe Šafaříka v Košicích
Andrea Pokludová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015
Radek Čech
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Wien, Institut für Slawistik
Iva Málková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Martin Mostýn
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Eva Hrdinová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 16. 3. - 20. 3. 2015
Iva Dedková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Université de Gand
Jan Lazar
Rok: 2015
působení v zahraničí

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 16. 11. - 20. 11. 2015
Iva Dedková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Helsinki
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Katovice, 02. - 05.11.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Kostanaj, 29.09. - 04.10.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Paderborn, 08.12. - 11.12.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Pécs
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia in Katowice
Zdeněk Smolka
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub