Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vita coaetanea / Současný život
Jan Herůfek
Rok: 2015, nakladatelství Pavel Mervart
odborná kniha

Vliv polského slovesného folkloru na ústní lidovou slovesnost na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv polských režisérů, herců loutkoherců a scénografů na českou divadelní scénu
Alice Olmová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad")
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech - teorie versus praxe
Petr Kadlec
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty audiovizuálního překladu v praxi (na příkladě češtiny a polštiny)
Urszula Pacíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vybrané jazykové vlastnosti politického diskursu
Denisa Brumarová
Rok: 2015, Anagram
kapitola v odborné knize

Vydáni kritické hybridní edice
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Výstava národního muzea: Smrt
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výstavba nového poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni v letech 1885 - 1886 za působení faráře Jana Böhma
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Vytvoření databáze audio a videonahrávek pro výuku tlumočnických disciplín
Milan Pišl
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka tlumočnických seminářů na Univerzitě Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko (27.04.2015 - 01.05.2015)
Milan Pišl
Rok: 2015
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.11.2015 - 14.11.2015)
Milan Pišl
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vývoj dopravy a komunikací
Petr Popelka, Jiří Dvořák
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

Vývoj peněžní a úvěrové soustavy
Jan Hájek, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

Vývoj Slovenska a Česka po vstupu do EU z pohledu vybraných demografických a makroekonomických ukazatelů
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě
Blažena Rudincová
Rok: 2015, GALIUM
kapitola v odborné knize

Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Vzhledově neodolatelný, ale povahově nesnesitelný, czyli o niektórych czeskich przymiotnikach i przysłówkach
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
článek v odborném periodiku

Vznik a výstavba základní školy na Šídlovci
Martin Slepička
Rok: 2015
ostatní

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vznik Husova sboru a římskokatolického kostela Krista Krále ve Svinově
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vzpomínka na Věru Olivovou
Pavel Carbol
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Vztah Romů k práci. Konfrontace stereotypu s historickými doklady
Nina Pavelčíková
Rok: 2015, Český lid
článek v odborném periodiku

W cieszyńskim mateczniku
Karel Kadłubiec
Rok: 2015, Kongres Polaków w Republice Czeskiej
odborná kniha

Walter Burley o supozici termínů
Jakub VARGA
Rok: 2015, Reflexe
článek v odborném periodiku

What is common sense?
Eva Peterková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wie wird in den Geisteswissenschaften definiert? Am Beispiel von kunstgeschichtlichen Termini
Eva Hrdinová
Rok: 2015
stať ve sborníku

WIlhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wise as Solomon / Cruel as Rehoboam?: Ancient and Biblical Models for Portraying Good and Bad Rulers in Middle Central Europe
Robert Antonín
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissenschaftssprache
Lenka Vaňková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne Bier und nackte Haut?
Milan Pišl
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Wolfgang Benz: Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit. Über das Vorurteil Antiziganismus
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Rok: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Z Cieszyna do Pragi i z powrotem. Naukowa kariera eksjezuity ks. Leopolda Jana Szersznika
Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra, Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je
Jakub Ivánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Galium
kapitola v odborné knize

Z Výškovic do Zábřehu
Jakub Ivánek, Martin STRAKOŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.)
Jiří Muryc
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Za porozumění mezi názory
Vít Horák
Rok: 2015
ostatní

Zajímavý, ale nerealizovaný projekt silničního spojení Opavy s Moravskou Ostravou
Milan Myška
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Zakład Filologii Czeskiej u Łużyckiej Uniwersytet Jagielloński
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub