Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2/2015
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XIX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Studující filosofové vyprávějí o aktuálnosti, budoucnosti a praktičnosti filosofie
Filip Svoboda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studující filosofové vyprávějí o aktuálnosti, budoucnosti a praktičnosti filosofie
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip Svoboda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjekt jako "hrdinova pouť" vyprávěná sobě samému
Antonín Dolák
Rok: 2015, Repronis
kapitola v odborné knize

Subjekt jako model-builder
Tomáš ŽITNÍK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sukkot
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Summary
Antonín Dolák
Rok: 2015, Repronis
kapitola v odborné knize

Svátky Purim a kniha Ester
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světec z Padovy opět mezi námi
Lukáš Průša
Rok: 2015, Te Deum
článek v odborném periodiku

Svobodná vůle v experimentální filosofii a neurovědě
Marek Petrů
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Szkice z dialektologii języka czeskiego. 1. Stratyfikacja czeskiego języka narodowego
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Šedesátá léta dvacátého století a památková ochrana moderní meziválečné architektury
Lukáš KOS
Rok: 2015, Brno v minulosti a dnes
článek v odborném periodiku

Šídlovec a jeho architektura
Martin Slepička
Rok: 2015
ostatní

Šlechticem z moci úřední
Jiří Brňovják
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Šlechticův žid / Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Šlechticův žid, žid šlechticem
Jiří Muryc
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Šotolovo Kuře na rožni jako filosofická parodie
Jakub KLEIN
Rok: 2015, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Španělská občanská válka očima současných historiků
Jiří Chalupa
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Štěstí v dlaních Adély Senecké
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Rok: 2015, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona: Přelom. Od velké recese k velké transformaci. Bratislava: Inaque.sk, 2014, 278 s. ISBN 978-80-89737-06-2
Adam ŽIDEK
Rok: 2015
ostatní

TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Taller de la literatura espaňola
Jan Mlčoch
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teachers´unions and their role in the process of modernization (on the example of Austrian Silesia til 1918)
Marzena Agnieszka Bogus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Technické památky Moravy a Slezska
Alena Borovcová, Pavel Maren, Michaela Ryšková, Miloš Matěj, Květa Jordánová
Rok: 2015
ostatní

Techniker Verein in Troppau / Spolek techniků v Opavě
Milan Myška
Rok: 2015, Časopis slezského zemského muzea, série B.
článek v odborném periodiku

Téma angažovanosti v české literární kritice po roce 1989
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Téma války v poezii a próze Jáchyma Topola
Martin Pilař
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematizace novodobých česko-německých konfliktů v paměti míst (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematyczny czesko-polsko-rosyjskio i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ten, kdo porazí Clintonovou
Vít Horák
Rok: 2015
ostatní

Ten Keys to Improving Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2015
stať ve sborníku

Ten, který bude
Martin Tomášek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Ten šrumec ještě pořád stačí"
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2015, Protimluv
článek v odborném periodiku

Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015, Wydawnictwo UŚ
kapitola v odborné knize

Testing the thematic concentration of text
Radek Čech, Radovan Garabík, Gabriel Altmann
Rok: 2015, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Text length and the lambda frequency structure of the text
Radek Čech
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize

Textilní továrny ve Frýdku a Místku
Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik
Eva Bajerová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

The Rothschild Family and the Science During Industrialisation in the Central Europe (1830-1918) - Railways, Steelworks, Shipbuildings and Coal Mining in Moravia and Austrian Silesia
Aleš MATERNA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) and its Conflicts with City Hall (with a focus on the conflict during the 1890 census)
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

The Bishop Andrew of Prague and Church in Bohemia after the Fourth Lateran Council.
Robert Antonín
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Bohemian New Nobility of the 18th - 19th and its Traces in the Historiography of the Elites
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Construction of Image of Refugees during the "Refugees crisis" through Czech and German Print-media - a Comparative Approach
Petra Šobáňová, Pavlína Mularčíková, Aneta Matějovičová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Rok: 2015
stať ve sborníku

The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books
Radek Čech
Rok: 2015, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

The Formation of the Czech Post-Communist Intellectual Left: Twenty Years of Seeking an Identity
Stanislav Holubec
Rok: 2015, Central European University LLC
kapitola v odborné knize

The genre of university website presentations: Constructing a picture through voices
Renáta Tomášková
Rok: 2015
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub