Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Události v regionech
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Umění a veřejný prostor v Ostravě-Hrabůvce
Jakub Ivánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Universidad de Almeria
Jan Lazar
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Jaén
Stanislav Kolář
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Jaén
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universita degli Studi Roma Tre, Italia
Lenka Naldoniová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universita Pavala Josefe Šafaříka v Košicích
Andrea Pokludová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015
Radek Čech
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Wien, Institut für Slawistik
Iva Málková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Martin Mostýn
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Eva Hrdinová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 16. 3. - 20. 3. 2015
Iva Dedková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Université de Gand
Jan Lazar
Rok: 2015
působení v zahraničí

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 16. 11. - 20. 11. 2015
Iva Dedková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Helsinki
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Katovice, 02. - 05.11.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Kostanaj, 29.09. - 04.10.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Paderborn, 08.12. - 11.12.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Pécs
Renáta Tomášková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia in Katowice
Zdeněk Smolka
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015
Radek Čech
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Wroclaw, Faculty of Philology
Petr Hrtánek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Sociálně patologické jevy společnosti v ČR v období po roce 1989, 23.03.2015 - 27.03.2015
Marek Schneider
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita M. Béla Banská Bystrica
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Irena Šebestová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Urszula Kolberová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Anna Burek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Mizerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Urban Rail Transport and its Role in a Modernizing Society at the Turn of the 20th Century
Michaela Závodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

Urbanistický a architektonický vývoj města Hlučína
Adam HUBÁČEK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 10. Die Zeit Karls IV. 1372-1378, ed. E. Rotter
Dalibor Janiš
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

ÚSTAV EDVARDA BENEŠE V LETECH 1950-1964
Pavel Carbol
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Ústavy šlechtičen v habsburské monarchii jako městské instituce pro výchovu urozených dívek
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod
Antonín Dolák
Rok: 2015, Repronis
kapitola v odborné knize

Úvod do judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub