Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jh.)
Lenka Vaňková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Menaceach veNicuach
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Města Rakouského Slezska první poloviny 19. století nahlížené soudobými statisticko-topografickými prameny
Tomáš Řeha
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Město a veřejný prostor - některé teoretické poznatky a její aplikace na situace v Ostravě
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Městská kolejová doprava a její postavení v modernizující se společnosti na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století)
Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metaforické převleky filosofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Metafory ve vědeckém myšlení
Filip Svoboda, Jakub Varga, Lukáš Lička
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Metafory ve vědeckém myšlení
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Rok: 2014
stať ve sborníku

Mezigenerační kontinuita technické inteligence na provincii (na příkladu Vítkovického horního a hutního těžířstva)
Hana Šústková, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014
Zdeněk Mlčák
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Mezioborové výhledy do krajiny
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Michel Ballard (2013). Histoire de la traduction. Reperes historiques et culturels.
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji" / Mezinárodní vědecká konference "Literát nad hranicemi provincie"
Jan Malura
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Migracja a integracja na przykładzie Polaków w Berlinie
Anna Burek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Milan Kundera, sondy do autorovy tvorby a česko - polská recepce
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Milan Myška: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Minimalistická definice konvencí
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Místek na sklonku středověku a v raném novověku (do roku 1648)
Jan Al Saheb, Tomáš ADAMEC
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Místo člověka v ruském kosmismu
Lenka Naldoniová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Mladické ryčeni a pokorné návraty
Iva Málková
Rok: 2014, Host
článek v odborném periodiku

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

Mobiliář Kostela Všech svatých v Heřmánkovicích - interpretace soch
Tereza Čapandová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku 1740-1914
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modernizační tendence rakouské vlády na přelomu 18. a 19. století ve slezském zemědělství
Marek Vařeka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Modlitební knihy Martina z Kochemu, workshop Modlitba v literatuře raného novověku
Šárka Netolická
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Mon journal des affaires de cour"
Jitka Radimská
Rok: 2014, Université de Lorraine, centre Écritures
kapitola v odborné knize

Monumenta viva: Broumovské studentské jaro 2014
Marie Šťastná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moravská a slezská města v průběhu tzv. sametové revoluce v listopadu 1989
Nina Pavelčíková
Rok: 2014, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeské muzeum Č. Budějovice
kapitola v odborné knize

Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Motiv knihy v románu Zlatý věk Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivace ve výce humanitních předmětů
Markéta Bilanová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moving Window TTR
Miroslav Kubát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moving window type-token ratio and text length
Miroslav Kubát
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Mozek jako determinant jednání
Marek Petrů
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití pozůstalostních spisů z 18. a první poloviny 19. století v genealogii
Radek Lipovski
Rok: 2014
stať ve sborníku

Msgre. P. Josef Veselý - umělec víry, naděje a lásky
Lukáš Průša
Rok: 2014
stať ve sborníku

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Multimodal production and consumption in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimodality in academic language: Aspects of the lexicogrammar of presentation slides
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Musik und Lied im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Muzeum umění Olomouc: O muzeu umění, sbírání a vystavování výtvarného umění na Olomoucku
Pavel Zatloukal
Rok: 2014, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
článek v odborném periodiku

My first week in darkness - chamber rest experience
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Rok: 2014
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub