Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Kdo jsou lidé na Hlučínsku - stálá expozice Muzea Hlučínska, Hlučín
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského knížectví Karlem z Lichtenštejna v ?nobilitační? politice Habsburků v 17.-18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Koexistence starých a nových středních vrstev v procesu modernizace
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Kolář - Whitman (setkání básníků, role překladu Stébel trav v kontextu tvorby Jiřího Koláře a v české poezii nejen v druhé polovině padesátých let).
Iva Málková
Rok: 2014, Literární archiv
článek v odborném periodiku

Kolektář zvaný Horologium olomoucké
Pavol Černý
Rok: 2014, Národní galerie v Praze
kapitola v odborné knize

Kolokace vlastních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikacja na pograniczu w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunistická moc 1945-1989 v perspektivě historické mikroanalýzy
Petr Popelka, Lukáš Fasora
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Komunitní plánování jako nástroj občanské společnosti při regeneraci brownfields
Petra Šobáňová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Koncept "magia naturalis" G. Pica della Mirandola a jeho role na "veřejné" disputaci o Devíti stech tezích
Jan Herůfek
Rok: 2014, Studia comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Koncert jidiš písní
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Noach - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Konstruktion emotionaler Identität im Facebook. Eine Studie am Beispiel von Geburtstagwünschen.
Milan Pišl
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontextuální vlivy na Aristotelovo myšlení a na interpretaci teologie v rámci Corpus Aristotelicum
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontrastive Analyse der Text- und Handlungsstruktur von linguistischen Fachartikeln
Martin Mostýn
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kosmetická neurologie
Marek Petrů
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kostajskij gosudarstvěnnyj universitět iměni A. Baitursynova / Kostanay State University, named after A. Baitursynov
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Kostel sv. Václava ve Větřkovicích versus kostel sv. Anny v Rožnově pod Radhoštěm. Proměna jedné stavby.
Romana Rosová
Rok: 2014, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
článek v odborném periodiku

Král Karel a papež Lev
Jana Nechutová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
odborná kniha

Kreatives Schreiben im Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritické myšlení jakožto paralela a distinkce vědy a filosofie
Michael Doležal
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kroměřížské souvislosti vzniku Petterova obrazu
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal
Rok: 2014, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Křest publikace Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Kultivace dotekem
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultivace dotekem.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub