Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Fysis v kontextu živé přírody
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Gdańsk
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger)
Lucie Radková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geneze prozaického obrazu valašské krajiny
Martin Tomášek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Geological Imagination in California Literature
Petr Kopecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gestaltung der PPT-Präsentation
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gli ordini religiosi maschili e femminili in quanto bersaglio della persecuzione comunista in Boemia (1948-1964)
Vojtěch Vlček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Great Spas of Bohemia, Moravia and Silesia
Pavel Zatloukal, Lubomír Zeman
Rok: 2014, Foibos Books
odborná kniha

Grobelný Andělín (1922-1972)
Nina Pavelčíková
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Guardians of the Nation in Action. Reconstruction of the Background of the Population Census in Opava in the years 1880-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Guta saga
Miroslav Černý
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Guta saga
Miroslav Černý
Rok: 2014, EdiceX
odborná kniha

Ha fallecido el hispanista checo Jaroslav Reska
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 1 / 2014
článek v odborném periodiku

Hamuzika hajehudit bečechija
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

hamuzika vehatarbut hajehudit
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Hebrejské písně - Tomáš Novotný
Tomáš Novotný, Tomáš Novotný
Rok: 2014
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Helsingin Yliopisto
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum
Richard Psík
Rok: 2014, ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni
článek v odborném periodiku

Henry David Thoreau: Cestovní deník
Martin Tomášek
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hermeneutika narací o jáství
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

História polonistiky na FF UK
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 2.
Petr Kadlec
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.
Blažena Gracová
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlasy spoza mechice
Stanislav Kolář
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hlavní problémy budování moderní dopravní infrastruktury v českých zemích v obodbí osvícenského absolutismu
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Petr Drastík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání nových diskurzů vyplývajících z abstraktního a iracionálního přenosu kvantity ve vědě
Tomáš Zemčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften
Irena Šebestová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Hodnotová preference a dobrovolnické pomáhání
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnoty a nové využití industriálního dědictví
Adam HUBÁČEK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Holíč - príbeh nášho mesta
Marek Vařeka, Rudolf Irša, Radoslav Ragač, Ján Lukačka, Ivana Fialová, Veronika Chňupková
Rok: 2014, Mesto Holíč
odborná kniha

Holocaust z pohledu dítěte. Hledání souvislostí i rozdílností intertextuálních a historických
Svatava Urbanová
Rok: 2014, O dieťati, jazyku, literaúre / On Child, Language and Literature. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Holocaust z pohledu dítěte. Prostor a čas: intertextuální historické reference
Svatava Urbanová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Homosexualität in der tschechischen Gesellschaft 1948-1989.
Stanislav Holubec
Rok: 2014, Collegium Carolinum
kapitola v odborné knize

Horst Förster - Julia Herzberg - Martin Zückert: Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus
Petr Popelka
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hrabovské kříže
Martin Slepička
Rok: 2014
ostatní

Hřbitov jako postsekulární prostor
Vladimír Šiler, Jan Kovář, Jan Kovář, Martina Peřinková, Martina Peřinková, Naděžda Špatenková, Naděžda Špatenková
Rok: 2014, Gasset
kapitola v odborné knize

Hudební i slovní participace na přímém přenosu mše
Tomáš Novotný
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Hudební participace na přímém přenosu bohoslužeb
Tomáš Novotný
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Hydronymie Ostravska v urbanonymii a mapových pramenech
Jan Slepička
Rok: 2014, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Hypoteticky dokončitelné hry
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideál?!
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Iluminace misálu Herborda z Fulštejna, pokus o jejich zařazení do kontextu dobového vývoje
Pavol Černý
Rok: 2014, Muzeum umněí Olomouc
kapitola v odborné knize

Iluze jako významotvorný prvek novely Michaela Maxe Unterwassera
Petra Knesplová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub