Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jistota nejisté přehršle (žánrová podoba lyriky E. J. Grocha)
Iva Málková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted's Physica Mosaica: A Cul-de-sac of Early Modern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Friedrich Müllers (1778 - 1815) Rosswalder dramatisches Intermezzo
Iveta Zlá
Rok: 2019, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku

JURAJ DVORSKÝ, Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu
David Černín
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

K hrabovskému partyzánovi Vlastimilu Gromnicovi ve světle historických pramenů
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

K latině a k matice se musí dozrát
Michal Místecký
Rok: 2019
ostatní

K nejstarší ikonografii sv. Jeronýma na českých památkách doby posledních Přemyslovců a jejím pramenům
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Acta historica neosoliensa. Vedecký časopis pre historické vedy
článek v odborném periodiku

K nejstarším zobrazením sv. Řehoře Velikého v českém umění do konce 14. století
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Časopis Slezského zemského muzea série B - vědy historické
článek v odborném periodiku

K nekotorym problemam sopostavitelnogo issledovanija lingvističeskoj terminologii
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v místeckém okrese v letech 1938-1939
Lenka Nováková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K probleme ekvivalentov zoologičeskoj terminologii (na materiale russkogo i češskogo jazykov)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K probleme peredachi toponimicheskih terminov kak osobogo tipa special'nogo perevoda (na materiale russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K probleme variantov rodovoj prinadležnosti zaimstvovannych nesklonjajemych suščestvitelnych
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

K vyjadřování prostorových vztahů v ruštině a češtině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K znamení popravy i práva obrany. Ceremoniální meč moravského zemského hejtmana Jana z Rottalu
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Kak poživajut zvjozdy rossijskogo šoubiznesa?
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kalokagathia
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Kam se řítí dnešní Španělsko?
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2019, Studia historica Gedanensia
článek v odborném periodiku

Kašubština - úspěch, zklamání či důvod k obavám?
Irena Bogoczová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Katedra filozofie, FF UMB v Banskej Bystrici
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Kazania w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Rok: 2019, Bohemiae Occidentalis historica
článek v odborném periodiku

Kinemalogos aneb O využití ruských a sovětských filmů ve výuce; O ruském přízvuku zábavně; Ruština písněmi - současní interpreti, praktické tipy a doporučení
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klérus nižší, farní, diecézní nebo patronátní? K výzkumu kariér kněží olomoucké diecéze 1745-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knihy o Jaromíru Šavrdovi
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Knížky plus
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Knížky plus
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Koktejl - Setkání s Ivou Málkovou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Kolberová, U. a kol. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Marta Pančíková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolik příležitostí má editor
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kolokační analýza lemmatu mateřství
Zuzana Černá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Komentář? Anselma z Canterbury k Aristotelovým Kategoriím
Marek Otisk
Rok: 2019, Pro-Fil: internetový časopis pro filosofii
článek v odborném periodiku

Komponent hleb v russkih paremiologicheskih edinicah (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Konstrukt staré češtiny
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konwencja i kreacja w języku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Košťálová, Renata - Košťál, Vratislav: Britská šlechta v Českých zemích
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kráčím do tmy - Týden ve tmě
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina ludí, bohov a héroov. Geografia a prírodné podmienky antického Grécka.
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Perfekt
kapitola v odborné knize

'Kramářská píseň and 'kramářské tisky'
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kroměříž. Stavební vývoj gotického hradu a renesančního zámku
Dalibor Janiš, Jan štětina
Rok: 2019, Petr Mikota
kapitola v odborné knize

'Kronikální' román? (K aplikačním možnostem kategorie modu)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kult čtyř velkých západních církevních otců v českých zemích 14. a 15. století a jeho vyjádření prostřednictvím hagiografických zobrazení
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kult sv. Jeronýma v českých zemích v období středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Květa Pacovská a její reflexe pohádek bratří Grimmů
Svatava Urbanová
Rok: 2019, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

La construction du premier dictionnaire bilingue français québécois-tch?que : quel défi lexicographique ?
Jan Lazar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub