Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vizitka
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Vizitka
Stanislav Kolář
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Voices from the Golden/Fallen State: From Letters to Movement
Petr Kopecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vrchlického impresionistické stopy
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VYDRŽAŤ! Dopisy z vězení
Iva Málková
Rok: 2019, Pulchra
odborná kniha

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah vědomí, pocitu já a mozku
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Woran Übersetzer/innen auch denken sollten. Zur Verständlichkeit beim Übersetzen am Beispiel eines Sachbuchs für Kinder
Eva Polášková
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Word Order Investigations Based on UD
Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy polského a českého jazyka pro biology
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zjawisko polsko-czeskiej homonimii w przekładach tekstów specjalistycznych
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život s indiány tří Amerik
Miroslav Černý
Rok: 2019, Akropolis
odborná kniha

1989-2019: 30 let svobody médií
Jan Malura, Petr Kopecký, Robert Antonín
Rok: 2019
ostatní

A Buridanian Question on the Nature of the Intellect in the 1409 Prague Quodlibet
Lukáš Lička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A chronotopic approach to identity performance in a Facebook meme page
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A chronotopic approach to identity performance in a Facebook meme page
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2018, Discourse, Context & Media
článek v odborném periodiku

"a čadí Přívoz, Ostrava i Hory"
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Precognitive Dream is a False Memory
Marek Petrů
Rok: 2018, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Abraham
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
Michal Místecký, Sergey Andreev
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Adam a Eva
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Adam Mickiewicz University in Poznań
Jan Malura
Rok: 2018
působení v zahraničí

Adorno und Habermas im Vergleich: Vom Säkularismus zum Postsäkularismus?
Karel Hlaváček
Rok: 2018, Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics
článek v odborném periodiku

Adventus jako římská úřednická slavnost
Lubor Kysučan
Rok: 2018
stať ve sborníku

ÁGATA CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea (cine, televisión y creación literaria). Pe-ter Lang, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien, 2017, 332 s. ISBN 978-3-0343-2457-1. Estudios Hispánicos 26 (2018), s. 125-128
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Simona Mizerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU
Karel Střelec
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2018, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
kapitola v odborné knize

Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espa?a
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espaňa
Jan Mlčoch
Rok: 2018
stať ve sborníku

Analiz lingvisticheskoj terminologii v slovoobrazovanii
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis Situs between Newton and Monadology
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku
Marek Petrů
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Anarchokapitalismus a monopoly /w Urza a Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

ANDRZEJ SARNACKI SJ. Kolumbia i kultura przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-go, Katowice 2018, 362 s. ISBN 978-83-226-3570-4. Ameryka Łacińska, 3 [101] (2018), s. 101-110
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

ANNA WENDORFF(red.). In-Migraciones: Historia oral y escrita en América Latina. Editorial Textoprint - Katedra Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki, Sandomierz - Łódź 2016. 154 s. ISBN 978-83-933115-7-6. Studia Romanistica, 18. 2 (2018), s. 92-95
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky
Marek Otisk
Rok: 2018, Filozofia
článek v odborném periodiku

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku

Antinatalism under Fire
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA, Vlastimil Vohánka, David Černý, Tomáš Hříbek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Aplikační možnosti kategorie modu: apokalyptičnost v současných českých románových "kronikách"
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Appraising Ballet Polyphony: Multimodal Analysis of European Theatres' Websites
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub