Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Husova tradice v aktivitách československého poúnorového exilu
Pavel Carbol
Rok: 2015
stať ve sborníku

Iconography of St. Kinga of Poland and the Saint Clare Order monastery in Stary Sącz
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In dust and sweat. Working class in Austrian Silesia in the era of modernisation.
Stanislav Knob
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Search of Language Horizons
Miroslav Černý
Rok: 2015, Lambert Academic Publishing
odborná kniha

Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 (příspěvek k vojenským dějinám Těšínska)
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2015, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Wydział nauk społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Marek Otisk
Rok: 2015
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2015
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2015
působení v zahraničí

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Interpretace technických památek
Květa Jordánová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Issledovanija russkoj filosofii v Čechii: T. G. Masarik i T. Špidlik.
Lenka Naldoniová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - Europae lumina - Panegersia - Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová, Lucie Storchová, Praha Academia 2014
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

J. A. Komenský a jeho filosofie člověka
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jacek Kaczmarski - bard "Solidarności"
Urszula Pacíková, Andrea Gębalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Jáchyme, hoď ho do stroje: O moderních technologiích ve výuce
Markéta Bilanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jagellonska univerzita, Zaklad filologii czeskiej a luzyckiej
Iva Málková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Jak (ne)vylepšit člověka
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se liší neverbální komunikace Čechů a Poláků
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se z Polské Ostravy stalo město Slezská Ostrava
Dan Gawrecki
Rok: 2015, Těšínsko : vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Jak zostać panią domu, czyli o języku i tematyce porad kulinarnych na łamach wybranych czasopism dla kobiet w kontekście obserwacji dyskursu tekstowego
Simona Mizerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jako Fénix z popela... Historie a obnova památného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Romana Rosová, Strakoš Martin
Rok: 2015, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

Jan Rous - výbor z díla
Pavel Kotrla
Rok: 2015, Obec Bystřička
odborná kniha

Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Jaromír Šavrda - zadržené dopisy
Iva Málková
Rok: 2015, ALUZE
článek v odborném periodiku

Jaromír Šavrda v obklíčení
Iva Málková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Jáství a fantastika jako konfabulace s narativními prvky
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jáství a krize
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jáství, defaultní systém a odpovědnost v penitenciaristice
Antonín Dolák
Rok: 2015, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Jáství z pohledu krize jako možné transformace
Antonín Dolák
Rok: 2015, Institut mezioborových studií, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma
Jakub VARGA, Jan Herůfek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Jeciot
Tomáš Novotný
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ještě nejsme za vodou.
Stanislav Holubec
Rok: 2015, Scriptorium
odborná kniha

Języki słowiańskie w procesie przemian
Mieczyslaw Balowski, Gabriela Olchowa
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
odborná kniha

Jiří Třanovský s českou, slovenskou, polskou a slezskou identitou
Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Již Slunce z Hvězdy vyšlo?
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Joanna Czaplińska: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
Denisa Tkačíková
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

John Fitzgerald Institute for North American Studies, Berlin
Stanislav Kolář
Rok: 2015
působení v zahraničí

Jutranji pogovori Matěj Antoš Roman Polách
Matěj ANTOŠ
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Jutranji pogovori Matěj Antoš Roman Polách
Roman Polách
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

K charakteristice genderových diferenciací v kontextu verbálního chování žen a mužů
Simona Mizerová
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov)
Dalibor Janiš, Zdeněk Vácha, Radim Vrla
Rok: 2015, Archaeologia historica
článek v odborném periodiku

K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

K podílu Carla Johanna Boguslawa Lüdeckeho na regotizaci zámku v Hradci nad Moravicí
Jiří Jung
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Rok: 2015
stať ve sborníku

K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka.
Blažena Rudincová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub