Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Historie kostela svaté Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2015
ostatní

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historik na Opavsku v době národních zápasů na přelomu 19. a 20. století. Václav Hauer (17. 2. 1860 - 6. 12. 1942)
Lumír Dokoupil
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

hlavní řešitel projektu/grantu SGS "Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii "
Antonín Dolák
Rok: 2015
ostatní

Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Stanislav Drastík
Rok: 2015, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Hlučínsko - jistota domova Jany Schlossarkové
Lukáš Průša, Jana Schlossarková
Rok: 2015, TISKÁRNA GRAFICO
kapitola v odborné knize

Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky
Dagmar Faastová, František Baumgartner
Rok: 2015, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Hollandova typologie profesních zájmů ve vztahu k doménově specifické kreativitě
Alena Plháková, Daniel Dostál, Tereza Záškodná
Rok: 2015, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Hommage au professeur Jan Šabršula (1918-2015)
Zuzana Honová
Rok: 2015, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

Hospodářská krize 70. let 19. století a její dopad na železniční společnosti v habsburské říši
Petr Popelka, Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša
Rok: 2015, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

HOUDA, Přemysl: Intelektuální protest, nebo masová zábava?
Martin BRYCHTA
Rok: 2015
ostatní

Hrabě - kníže - vévoda
Jiří Brňovják
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Hrabová v období druhé světové války
Vladimír Slavík, Martin Slepička, Milan Slíva
Rok: 2015, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha

Hrad Lukov - proměny opevněného sídla
Dalibor Janiš, Jiří Holík, Jana Langová, Radim Vrla
Rok: 2015, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha

Hry středověkých filosofů
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Husova tradice v aktivitách československého poúnorového exilu
Pavel Carbol
Rok: 2015
stať ve sborníku

Iconography of St. Kinga of Poland and the Saint Clare Order monastery in Stary Sącz
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In dust and sweat. Working class in Austrian Silesia in the era of modernisation.
Stanislav Knob
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Search of Language Horizons
Miroslav Černý
Rok: 2015, Lambert Academic Publishing
odborná kniha

Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 (příspěvek k vojenským dějinám Těšínska)
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2015, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Wydział nauk społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Marek Otisk
Rok: 2015
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2015
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2015
působení v zahraničí

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Interpretace technických památek
Květa Jordánová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Issledovanija russkoj filosofii v Čechii: T. G. Masarik i T. Špidlik.
Lenka Naldoniová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - Europae lumina - Panegersia - Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová, Lucie Storchová, Praha Academia 2014
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

J. A. Komenský a jeho filosofie člověka
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jacek Kaczmarski - bard "Solidarności"
Urszula Pacíková, Andrea Gębalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Jáchyme, hoď ho do stroje: O moderních technologiích ve výuce
Markéta Bilanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jagellonska univerzita, Zaklad filologii czeskiej a luzyckiej
Iva Málková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Jak (ne)vylepšit člověka
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se liší neverbální komunikace Čechů a Poláků
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se z Polské Ostravy stalo město Slezská Ostrava
Dan Gawrecki
Rok: 2015, Těšínsko : vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Jak zostać panią domu, czyli o języku i tematyce porad kulinarnych na łamach wybranych czasopism dla kobiet w kontekście obserwacji dyskursu tekstowego
Simona Mizerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jako Fénix z popela... Historie a obnova památného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Romana Rosová, Strakoš Martin
Rok: 2015, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

Jan Rous - výbor z díla
Pavel Kotrla
Rok: 2015, Obec Bystřička
odborná kniha

Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Jaromír Šavrda - zadržené dopisy
Iva Málková
Rok: 2015, ALUZE
článek v odborném periodiku

Jaromír Šavrda v obklíčení
Iva Málková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Jáství a fantastika jako konfabulace s narativními prvky
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jáství a krize
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jáství, defaultní systém a odpovědnost v penitenciaristice
Antonín Dolák
Rok: 2015, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Jáství z pohledu krize jako možné transformace
Antonín Dolák
Rok: 2015, Institut mezioborových studií, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma
Jakub VARGA, Jan Herůfek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Jeciot
Tomáš Novotný
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ještě nejsme za vodou.
Stanislav Holubec
Rok: 2015, Scriptorium
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub