Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Životní jubileum prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr.
Martin Mostýn
Rok: 2016, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Životní osudy legionáře, důstojníka četnictva a odbojáře Rudolfa Košťáka
Martin LOKAJ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období. II. část
Jan Saheb
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic. Ke klientským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období, 1. část
Jan Saheb
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Rok: 2016
stať ve sborníku

07.-11.11. 2016Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

14 Stationen der deutschen Geschichte
Iveta Zlá
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

22. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

26. 06.-02. 07. 2016 Studijní pobyt - Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Great Loss in the Field of American Studies
Stanislav Kolář
Rok: 2015, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

A propos de la préposition CHEZ en français actuel
Iva Dedková
Rok: 2015, Écho des études romanes. Vol. XI / Num. 2
článek v odborném periodiku

A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook et Twitter
Jan Lazar
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

A study of the im/personal reality in the advertising leaflets on non-prescriptive pharmaceutical products
Ivana Řezníčková
Rok: 2015
stať ve sborníku

A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2015, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?
Lucie Radková, Lucie Nováková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 16/2015
Lenka Vaňková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Adam Zagajewski: Zkušenost exilu a návratu / autorské čtení
Jiří Muryc
Rok: 2015
ostatní

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics
Karla Kovalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
Marta Pančíková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Akademia Jana Długosza Częstochowa
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Michal Przywara
Rok: 2015
působení v zahraničí

Akademie slovanské kultury. Moskva
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

America as the Promised Land?
Stanislav Kolář
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Rok: 2015
stať ve sborníku

Analytická adjektiva v současné češtině jako projev demokratizačních tendencí jazyka
Lukáš Plesník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza archetypálních motivů v rané tvorbě Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Rok: 2015
stať ve sborníku

Änderungen in der Stadtverwaltung von Troppau und Olmütz nach dem Ersten Weltkrieg und die Wahrnehmung von Ethnizität/Identität in der Volkszählung 1921
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angažovanost jako zločin
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Architektura Hlučína
Jiří Jung, Adam HUBÁČEK
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Architektura zámku v Čechách pod Kosířem
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica
Zdeňka Nedomová, Irena Bogoczová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Ars moriendi. Nástěnné malby v broumovském karneru v kontextu dobové pastorační praxe a homiletiky
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015, Wydawnictwo LIBRON
kapitola v odborné knize

Aspekte des Fachverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie
Libuše Halfarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Ateistická a antiklerikální kampaň na Ostravsku v 50. letech 20. století
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Au sujet de la préposition SOUS
Iva Dedková
Rok: 2015, Romanica Olomucensia. Vol. 27, Num. 2
článek v odborném periodiku

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Aus Böheimischer Königlicher Macht und Vollkommenheit
Jiří Brňovják
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Autorčino misijní svědectví o duchovním životě
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Rok: 2015, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Babička, matka, macecha - krajina českého filmu
Martin Škabraha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bajerová, Eva: Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. ISBN 978-80-7464-293-7
Pavla Zajícová, Eva Bajerová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Bartimeus
Tomáš Novotný
Rok: 2015, Staršovstvo Sboru Církve bratrské v Praze 5
kapitola v odborné knize

Bartoszewicz, Iwona / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur: Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch I. Wrocław; Dresden: Neisse Verlag, 2014, 271 S. ISSN 2084-3062.
Milan Pišl
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Básnířka věčné naděje. Splacený dluh Suzanne Renaud
Lukáš Průša
Rok: 2015, Te Deum
článek v odborném periodiku

Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy (recenze)
Martin Tomášek
Rok: 2015, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub