Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Podnikatel jako národní agitátor. Hermann Brass a jeho aktivity při sčítání lidu na Zábřežsku v letech 1900-1930
Petr Popelka
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Pojem idea v Lockově teorii
Eva Peterková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Pokrokem ke katastrofě, katastrofou k pokroku
Martin Škabraha
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokusy o zřízení farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Nové Vsi
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Polacy w multikulturowej Ostrawie 1900-1939
Martyna Barbara Radłowska-Obrusník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí / Polonika w zbiorach muzeów śląskich i morawskich
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

Polska i słowacka leksyka i frazeologia archaiczna
Marta Pančíková
Rok: 2016, Akademia Ignatianum
kapitola v odborné knize

Polské dny v Ostravě 2016
Michal Przywara
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Polski wyraz miód na tle słowiańskim (ujęcie porównawcze)
Marta Pančíková
Rok: 2016, Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Rok: 2016, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Polskie i czeskie stereotypy w kontekście historycznym
Michal Przywara
Rok: 2016
působení v zahraničí

Pomáhání studentům v stresové situaci před zkouškou
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pomník Františka Sokola-Tůmy ve Zvěřinské kolonii jako projev integrace místních hornických obyvatel do veřejného života ve městě a regionu
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pomocné vědy historické: multimediální internetová podpora k výuce paleografie a historické chronologie
Pavel Hruboň
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Popkulturní proměny gotického románu v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Popkulturní proměny gotického románu v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016, Literatura ludowa. Dwumiesięcznik naukowo-literacki
článek v odborném periodiku

Poslední cesta Karla IV.
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Postmoderní proměny gotického románu v prózách Jana Křesadla
Petra Knesplová
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Post-Socialist Society and its Enemies: Perception of Russians, Slovaks and Germans in the Czech Weeklies
Stanislav Holubec
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Posudek na disertační práci Stanislavy Špačkové
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monografii pro nakladatelství Host
Iva Málková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na studii Esencialistická racionalita v Popperově teorii vědy a její možné dopady na bezespornost teorie
Petr Hromek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potoczny język Polaków na Zaolziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů
Jaromír Olšovský, Jan Malura
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Poutní místo Hrabyně na Opavsku
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Poválečná bohemizace oikonym (na příkladu Jesenicka)
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozapomenutý baladik a elegik Jaroslav Kolman Cassius
Martin Pilař
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozice Církve československé v Ostravě za první republiky
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozititvní indoktrinace s Aristotelem
Roman HLOCH
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozitiva a nástrahy metody oralní historie při výzkumu nejnovějších církevních dějin
Lukáš VACULÍK
Rok: 2016, Česká asociace orální historie
kapitola v odborné knize

Pozůstalost autora jako zdroj práce literárního historika
Iva Málková
Rok: 2016
ostatní

Práce se sny a s kruhy
Jan Kubánek, Marcela Kubánková, Marek Malůš
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Praktyka frazeodydaktyczna na przykładzie nauczania języka chorwackiego polskich studentów kroatystyki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práva městská Království českého. Edice s komentářem, ed. Karel Malý a kol.
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praxe a vzdělávání soudních znalců v oblasti psychiatrie a psychologie
Maria Vašutová, Sebastián Novotný, René Gregor
Rok: 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
kapitola v odborné knize

Preferované charakteristiky psychologů
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Prefiksoidy kak aktivnye stroevye ehlementy slozhnyh slov v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Preklad a tlmočenie 12
Milan Pišl
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Princeps deus. Obraz Augusta jako boha v Ovidiově exilové poezii
Jiří Šubrt
Rok: 2016, Bibliotheca Alexandrina
článek v odborném periodiku

Problém jáství
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Problém jáství
Antonín Dolák
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Problém jáství
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Problematika komunikace rizik v postindustriálních regionech / Problematyka komunikaciji ryzyka w regionach postindustrialnych
Petra Šobáňová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek)
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego)
Aleš Zářický
Rok: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problém(atika) průmyslových regionů včera, dnes a zítra (?)
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques
Iva Dedková, Irena Fialová
Rok: 2016, LINGUA VIVA 22
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub