Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językowym obrazie świata
Jana Raclavská, Jana Raclavská, Piotr SZALASNY
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pivovarnictví a sladovnictví na Moravě a ve Slezsku z pohledu památkové péče
Alena Borovcová
Rok: 2015, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Pivovarnictví českých zemí v 19. a v první polovině 20. století a jeho přechod od tradiční řemeslné malovýroby k moderní průmyslové velkovýrobě
Radoslav DANĚK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pivovarnictví v Rakouském (českém) Slezsku v 19. a v první polovině 20. století
Radoslav DANĚK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Tomáš FOLDYNA, Jakub FOLDYNA
Rok: 2015,
odborná kniha

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Jakub Foldyna, Tomáš FOLDYNA
Rok: 2015, Okresní rada Junáka Frýdek-Místek
odborná kniha

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Tomáš FOLDYNA, Jakub Foldyna
Rok: 2015,
odborná kniha

Po stopách Jana Pavla II. na Těšínsku
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podivná madona Otakara Barana
Marie ŠŤASTNÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podivná nesmrt postkomunismu
Martin Škabraha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatelské strategie v rodinném podnikání éry průmyslové revoluce na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů.
Petr Popelka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Rok: 2015, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Podoby ženství v umělecké platformě Moderní revue v letech 1894-1918
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohádkové postavy a jejich interpretace v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohádkové postavy a jejich interpretace v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2015
ostatní

Pojetí klienta jako autonomního subjektu ve filosofickém poradenství
Iveta KOPŤOVÁ, Antonín Dolák
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pokora, modlitba, kontemplace a láska - svět štěstí Adély Senecké
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Rok: 2015, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Polish Woodcuts after 1900
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Poľskaja i češskaja neverbaľnaja kommunikacija: tendencii i izmenenija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
Rok: 2015, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Portret uczonego rabina. Graficzne wizerunki holenderskich teologów z XVII i XVIII wieku
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
kapitola v odborné knize

Poslední úlovek knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Posudek doktorské práce Nazwy miar przestrzeni w historii polszczyzny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Rozwój dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników od XIV wieku do współczesności, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Vlastné mená v slovenských a poľských náboženských textoch z porovnávacieho hľadiska, Uniwersytet Jana Amose Komeńského v Bratislave
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek habilitační práce Eufemizmy we współczesnym języku słowackim, Univerzita Slezská v Katovicích
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na publikaci Raclavský, Jiří (2015): Úvod do logiky: klasická predikátová logika
Petr Hromek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poštmistři s erbem. Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v (raném) novověku
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potenciál a perspektivy rozvoje restrukturalizovaných regionů na počátku 21. století
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Potoczny język Polaków na Zaoziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?
Jan Kajfosz
Rok: 2015, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / Nationalities Affairs. New Series
článek v odborném periodiku

Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742-1914
Petr Popelka
Rok: 2015, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka
článek v odborném periodiku

Pozdně gotické iluminované rukopisy františkánských konventů v olomouckých sbírkách
Pavol Černý
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

Pozitiva a nástrahy metody oral history z pohledu historika
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s odborným textem ve francouzštině / Travail sur les textes de spécialité en français
Iva Dedková
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií
Karel Paulík, PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D., PhDr. Andrea Baranovská, Ph.D.
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií
Karel Paulík, Zuzana Mičková, Andrea Branovská
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pracovní smysluplnost a spokojenost se zdravím učitelů
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Rok: 2015
stať ve sborníku

Praktické implikace moderních pojetí subjektu
Antonín Dolák
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu
Zdeňka Kalnická, Antonín Dolák
Rok: 2015, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?
Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš , Eliška Franková, Pavol Švorc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prešovská univerzita v Prešove
Svatava Urbanová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
působení v zahraničí

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v létech 1920-1938
Irena Šebestová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Soňa Lemrová
Rok: 2015
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub