Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Prefiksoidy kak aktivnye stroevye ehlementy slozhnyh slov v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Preklad a tlmočenie 12
Milan Pišl
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Princeps deus. Obraz Augusta jako boha v Ovidiově exilové poezii
Jiří Šubrt
Rok: 2016, Bibliotheca Alexandrina
článek v odborném periodiku

Problém jáství
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Problém jáství
Antonín Dolák
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Problém jáství
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Problematika komunikace rizik v postindustriálních regionech / Problematyka komunikaciji ryzyka w regionach postindustrialnych
Petra Šobáňová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek)
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego)
Aleš Zářický
Rok: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problém(atika) průmyslových regionů včera, dnes a zítra (?)
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques
Iva Dedková, Irena Fialová
Rok: 2016, LINGUA VIVA 22
článek v odborném periodiku

Proč je Španělsko krásné
Jan Mlčoch
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prokletí a vyloučení jako konstitutivní tematické rysy vybraných próz Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prokletí a vyloučení jako konstitutivní tematické rysy vybraných próz Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016, Studia i Szkice Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Prokletí, stigma, vyloučení - klíčové motivy současných českých románových kronik
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prokletí, stigma, vyloučení: klíčové motivy současných českých románových kronik.
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Studia i szkice slawistyczne
článek v odborném periodiku

Prolegomena do angažovanosti v literatuře po roce 2000 perspektivou generačního a žánrového střetu
Roman Polách
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny gotického románu v Mrchopěvcích Jana Křesadla
Petra Knesplová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny gotického románu v Sedmikostelí Miloš Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016
stať ve sborníku

Pronásledování, paranoia a nadpřirozeno jako významné rysy prozaické tvorby Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Propoziční sémantika Waltera Burleyho
Jakub VARGA
Rok: 2016, Filozofia
článek v odborném periodiku

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmyslová krajina ve fotografiích Viktora Koláře
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

První Lucemburkové v dějinách Evropy a českých zemí
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Prvomájové oslavy sociální demokracie a jejich zasazení do prostoru ostravských náměstí (1890 - 1938)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016, Hospodářské dějiny = Economic history
článek v odborném periodiku

Předmluva
Vlastimil Vohánka
Rok: 2016, Academia
kapitola v odborné knize

Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě
Petr Hromek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě
Jan Herůfek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednášková činnost v rámci programu ERAMUS
Jan Lazar
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS
Jan Lazar
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 23-25.11.2016.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
působení v zahraničí

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
kapitola v odborné knize

Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most
Jaroslav David
Rok: 2016, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Přijímání do armády jako proces přidělování identity? Výslechy a prověřování německých zajatců československého původu
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2016, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Příklady analýz historických hraných filmů pro potřeby výuky dějepisu
Kateřina Kyjovská
Rok: 2016, Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Příspěvek k historii a současnosti římskokatolické kaple sv. Josefa v Koblově
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Příspěvek k 110. výročí obnovení samostatné duchovní správy v Třebovicích 1906 - 2016
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přívětivost a prosociální osobnost
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty (nad knihou Sigmundovy můry)
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologická vzdálenost a postoje u žáků základních škol
Josef Kundrát, Panajotis Cakirpaloglu
Rok: 2016
stať ve sborníku

Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání
Josef Kundrát, Panajotis Cakirpaloglu
Rok: 2016, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Publikacje słowackich i czeskich polonistów - podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Puchalová, Ingrid/Kováčová Michaela (2014): ... aber ich bin ein Weib, und was ist es mehr, und ´seid froh, daß ihr es nicht zu sein braucht.´ Košice: Filozofická fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 161 Seiten. ISBN: 978-80-8152-184-3.
Iveta Zlá
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Působení rytíře Jana Němčického z Němčic na Vyškovsku.
Jan Saheb
Rok: 2016
stať ve sborníku

Putování naší obcí od třináctého století po dnešek
Martin Slepička
Rok: 2016
ostatní



 
facebook
rss
social hub