Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Střední školství do roku 1918 a česká historiografie - k bilanci a perspektivám studia jednoho tématu
Petr Kadlec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století
Petr Kadlec, Pavel Marek, František Hýbl, Pavel Michna, Pavel Neumeister, Radim Červenka, Lukáš Peluněk
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví
Karel Paulík
Rok: 2016
stať ve sborníku

Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví 70 ve zdraví Brno 8. 9. ? 9. 9. 2016
Karel Paulík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověká skutečnost a kritéria její interpretace
David ČERNÍN
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites
Renáta Tomášková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studenti středních škol s českým vyučovacím jazykem v Moravské Ostravě a Přívoze v letech 1919-1938
Lukáš LISNÍK
Rok: 2016
stať ve sborníku

Studentská vědecká konference
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 16, NUM. 1 / 2016
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 1/2016
Iva Dedková
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, vol. 16, num. 2
Zuzana Honová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016
Begońa García Ferreira
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 16, NUM. 2 / 2016
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016, ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016, ISSN 1803-6406
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 (2016), ISSN 1803-6406
Irena Fialová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2/2016
Iva Dedková
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.16, Num. 1 / 2016, ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia Slavica XX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia Slavica XX/2
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studijní pobyt - Univerzita Vídeň
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt Erasmus+
David SYCHRA
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt Georg Eckert Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung
Julie JANKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt Georg Eckert Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung
Julie JANKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt na Georg Eckert Institut Leibniz - Institut für internationale Schulbuchforschung
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt, výzkumná práce v Herderově Institutu v Marburgu
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stylometrický software QUITA
Miroslav Kubát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Antonín Dolák, Marek Petrů, Vojtěch ZACHNÍK, Iveta KOPŤOVÁ, Tomáš ŽITNÍK, Kateřina LOCHMANOVÁ, Zdeněk KAUER, Tomáš ŠMIŘÁK, Slavomír Laca, Peter Laca, Jan Votava, Jiří Vácha
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Antonín Dolák
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Suma Sumarum. Libor Martinek: Identita v literatuře českého Těšínska
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Summary
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Sv. Kirill i Mefodij v češkata kultura i literatura na baroka
Jan Malura
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Svébytnost drobných próz v souborech Duhová jiskra a Jiskra ve sněhu od Daniely Fischerové - nejen z pohledu neostrukturalismu
Svatava Urbanová
Rok: 2016, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Svět lásky a štěstí Jany Hochmannové
Lukáš Průša
Rok: 2016, Průhledy. Občasník Obce spisovatelů
článek v odborném periodiku

'Světlo' poznání vazby 'vnějšku' a 'nitra' díla umění v exegezi 'techné hermeneutiké'
Miroslav Mikulášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego ptactwo czyste i nieczyste
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Syntactic complex networks and their applications
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Szkice z dialektologii języka czeskiego (2) 2.Tradycje czeskiej dialektologii od jej zarania do II wojny światowej
Irena Bogoczová
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Škola - místo veselé I
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé II
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé III
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé IV
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Školní divadlo jako součást jazykové výuky
Markéta Bilanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub