Publikační činnost - IS PUBL
Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji
Marek Otisk, Adam Olech
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Finding America
Andrea Crhonková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Finding of Law, Collective Judgement and the Provincial Judiciary in Medieval Central Europe
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Flüchtlingsbilder in sozialen Netzwerken ? eine soziologische Analyse von Intermemes im tschechisch-sprachigen Netz
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjologicznego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Formalna i semantyczna analiza imion zwierząt domowych w wybranych językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

František Wiesner (1832-1880). Podnikatel ve víru socioekonomických změn 19. století.
Adam ŽIDEK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Freie Universität Berlin
Anna Burek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Frýdek od poloviny 19. století do počátku 20. století jako příklad udržitelnosti poutního místa
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Functions of English in the linguistic landscape of Kandy
Miroslav Černý
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fundamental aspects of national identification of Jews in Czechoslovak censuses between the world wars
Petr Kadlec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses
Petr Kadlec
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Gender a záchody ve veřejném prostoru centra Ostravy
Vít Horák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gendered Vices. Female Body and Visual Arts in Late Medieval Central Europe
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách
Igor Jelínek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geneze římskokatolického chrámu Nanebevzetí Panny Marie a samostatné duchovní správy v Michálkovicích v kontextu dějin farnosti Polská Ostrava
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Genius loci Śląska Cieszyńskiego w literaturze polskiej i czeskiej
Michal Przywara
Rok: 2016, Stowarzyszenie "Czuli barbarzyńcy - Razem dla Europy Środkowej"
kapitola v odborné knize

Genre analysis of acknowledgement in the SciELF corpus
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

Gestos espaňoles
Lukáš Hotový
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gestos espaňoles
Lukáš Hotový, Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gianni Rodari e la creativita infantile nell´Unione Sovietica
Lenka Naldoniová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Goldene zwanziger Jahre
Iveta Zlá
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Gotický modus v české politopadové próze
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Göttingen, Universitätsbibliothek
Daniela Rywiková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Graf Albert Joseph Hoditz als literarisches Vorbild
Iveta Zlá
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graficheskaya adaptaciya internacional'noj leksiki v russkom i pol'skom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graficheskaya adaptaciya internacional'noj leksiki v russkom i pol'skom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2016
stať ve sborníku

Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Greko-latinskie kvaziprefiksal'nye terminoehlementy kak baza terminologicheskogo slovoobrazovaniya v russkom yazyke
Lukáš Plesník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Greko-latinskie kvaziprefiksal'nye terminoehlementy kak baza terminologicheskogo slovoobrazovaniya v russkom yazyke
Lukáš Plesník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Greko-latinskie kvaziprefiksal'nye terminoehlementy v processe terminologicheskogo slovoobrazovaniya (russko-cheshskoe sravnenie)
Lukáš Plesník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hálkova cesta na Oupor
Martin Tomášek
Rok: 2016, Veronica
článek v odborném periodiku

Hampl, L.: Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej. Konceptualizacja ? obraz ? odzwierciedlenie
Alina Zimna
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Haničák, Ondřej: Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století. Slezské zemské muzeum, Opava 2015, 287 stran.
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
ostatní

Hans Ulrich Schmid, Historische deutsche Fachsprachen. Von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Eine Einführung (Grundlagen der Germanistik 57). Berlin, Erich Schmid Verlag 2015. 288 S.
Lenka Vaňková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Henryk Jasiczek pohledem literárního historika Libora Martinka
Lukáš Průša
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Hermeneutické aspekty asymetrie dobra a zla
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hermeneutické aspekty asymetrie dobra a zla
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Historické prameny žánru fantasy ve slovanských literaturách v porovnání s literaturou angloamerickou
Lucie Fiurášková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Historické vědy aneb kde se prolíná historiografie s biologií
David ČERNÍN
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie polské literatury českého Těšínska
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Historik sám sobě pamětníkem (metodická úvaha)
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Česká asociace orální historie
kapitola v odborné knize

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu 'Pán z Bolatic' od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu Pán z Bolatic od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

Hledání literárních kořenů na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize


