Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

K podílu Carla Johanna Boguslawa Lüdeckeho na regotizaci zámku v Hradci nad Moravicí
Jiří Jung
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Rok: 2015
stať ve sborníku

K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka.
Blažena Rudincová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K vývoji sítě peněžních ústavů v Rakouském Slezsku a na severní Moravě
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kadlec, Petr: Střední školy a jejich studenti: K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, K. Müller, D. Prix, H. Sedláčková, Michal Zezula, P. Žákovský
Rok: 2015, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Katedrála Božského Spasitele" - "Die Kathedrale "Zum Göttlichen Erlöser", "Die Gottes-Erlöser-Kathedrale", die "Kathedrale des Göttlichen Erlösers" - oder wie?! Die Translation von religiöser Lexik als ein Problem- und Grenzbereich in Texten aus dem B
Eva Hrdinová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Každodennost ve vybraných prózách Jiřího Šotoly v kontextu Dialektiky konkrétního Karla Kosíka
Jakub Klein
Rok: 2015
stať ve sborníku

Klášter krumlovských klarisek a jeho vizuální kultura v kontextu pozdně středověké zbožnosti a pastorační praxe
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
odborná kniha

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku
Daniela Rywiková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Kněz statistikem. Výkazy přirozené měny po r. 1784 na příkladu Rakouského Slezska
Radek Lipovski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikacja na pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncerty po pátku třináctého
Vít Horák
Rok: 2015
ostatní

Konference Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Irena Šebestová
Rok: 2015, Slezský sborník ACTA SILESIACA
článek v odborném periodiku

Konstruktion emotionaler Identität auf Facebook. Eine Studie am Beispiel von Geburtstagswünschen
Milan Pišl
Rok: 2015, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
kapitola v odborné knize

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Alfred Kerr vor dem Hintergrund der künstlerischen Traditon des Adelshauses Lichnowsky
Iveta Zlá
Rok: 2015
stať ve sborníku

Kontrastive Analyse der Text- und Handlungsstruktur von linguistischen Fachartikeln
Martin Mostýn
Rok: 2015
stať ve sborníku

Koordinace a role sdílené znalosti
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kosmetická neurologie
Marek Petrů
Rok: 2015, Triton
kapitola v odborné knize

Kosmická filosofie K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kostel sv. Floriána v Kozmicích
Adam HUBÁČEK
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové
Martin Slepička
Rok: 2015, Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová
odborná kniha

Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Krajina rozvrácená válkou
Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Radim Lokoč, PhD.
Rok: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Krajina v literatuře českého Slezska a širšího Ostravska
Martin Tomášek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Krásná jako Luna, čistá jako Slunce". Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života
Daniela Rywiková, Daniela Rywiková
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

Kreativní fantazie Gianni Rodariho
Lenka Naldoniová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní město
Andrea Pokludová, Andrea KOZLOVÁ, Martina ŠIMÍKOVÁ, Tereza Čapandová, Agáta ŠEBESTOVÁ, Miroslav MAŇAS, Petr ZATLOUKAL, Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Krnov
František Kolář, Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Kronos
Petr Vidlák
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Křiky a pláče jako historický pramen
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Księża Polacy w parafiach zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a využití volného času v Ostravě na počátku "normalizace"
Martin BRYCHTA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kul'turnaja cennost' toponimicheskikh terminov i sposoby ikh peredachi
Lukáš Plesník
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Kulturpunkt 2015 - 5. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě
Milan Pišl
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Kvantitativní analýza textu
Miroslav Kubát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Kyberstalking z pohledu oběti a agresora u studentů středních a vysokých škol
Viktória Kopuničová, Šárka Nevařilová, Barbora Kocabová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Ľ. Plesník - M. Čechová: Rozhovor s českou literárnou teoretičkou a historičkou Svatavou Urbanovou. ART COMMUNICATION & POPCULTURE. Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. Vol. 1, no. 2, p. 151-155. ISSN 1339-9284
Svatava Urbanová
Rok: 2015
ostatní

La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La Ngnopo
Filip Svoboda
Rok: 2015
uspořádání výstavy (E)



 
facebook
rss
social hub