Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Radomil Novák: Cesty současné literatury pro děti a mládež.Rozhovor se Svatavou Urbanovou
Svatava Urbanová
Rok: 2016
ostatní

RE: Rösleinflechte??? Ich denke, dass wird eher Röschenflechte sein...
Martin Mostýn
Rok: 2016, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Realita a skutečnost ve středověku
Marek Otisk, Lukáš LIČKA, David ČERNÍN
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Recepce Cavalcantiho konceptu lásky u florentských platoniků
Jan Herůfek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe bezvýznamnosti a její možnosti zření (Milan Kundera: Oslava bezvýznamnosti - La fiesta de la insignificancia
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Reflexe polského slovesného folkloruv ústní lidové slovesnosti na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Reflexe prožitků pamětníků z let 1945-1989
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná)
Kristýna Bílková, Lucie Nováková
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Relevance a význam filosofie v kognitivní vědě
Tomáš ŽITNÍK
Rok: 2016
stať ve sborníku

Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
článek v odborném periodiku

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Michaela Závodná
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Reuchlinova cesta k absolutní pravdě (ad sapientiam Dei)
Jan Herůfek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Review of the Power Asymmetry within a Muslim Family through the Example of Veiled Women in the Czech Republic
Pavel Kliment, Tomáš Janků
Rok: 2016, Journal of Gender and Power
článek v odborném periodiku

Risk behavior in electronic communication
Maria Vašutová, Viktória Kopuničová
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Rizikové chování v kyberpostoru
Maria Vašutová, Viktória Kopuničová, Karin Halfarová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Role angličtiny v jazykové krajině Srí Lanky
Miroslav Černý
Rok: 2016, XLinguae
článek v odborném periodiku

Role muzea na přelomu 19. a 20. století na maloměstě
Jan MATYÁŠ
Rok: 2016, Acta musealia. Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, Vsetín
článek v odborném periodiku

Román Radky Denemarkové Peníze od Hitlera v perspektivě paměťových studií
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Roque Dalton: vida, ideología y revolución
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách
Stanislav Knob, Jiří Balcar
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj Těšínska za života Františka Josefa I.
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Studie o rukopisech
článek v odborném periodiku

Růžena Žertová - architektka domů i věcí
Lukáš KOS
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě 'známého' příběhu
Robert Antonín
Rok: 2016, Filosofia
kapitola v odborné knize

Sametová revoluce pohledem různých druhů historických pramenů
Julie JANKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Saturninálie II
Martin Tomášek
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Self-Reference in Political Speeches from Above
Lenka Kopečková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Seminář o kolektivních identitách nižšího kléru v době mezi Tridentinem a osvícenstvím
Dalibor Janiš
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Shaping Black Feminist Literary Criticism: On Intersections of Legal and Literary Narratives
Karla Kovalová
Rok: 2016, Brno studies in English
článek v odborném periodiku

Should we consider history of philosophy to be historical science?
David ČERNÍN
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University
Miroslav Kubát
Rok: 2016
působení v zahraničí

Silvia Vertanová; Marcela Andoková; Pavol Štubňa; Stanislava Moyšová (2015). Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 231 pp. ISBN: 978-80-223-4030-4
Irena Fialová
Rok: 2016, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Sin and Death Gendered: Female Identity in the Late Medieval Pastoral Care and Visual Culture
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sjednocení přímé reference s fregeánskými intuicemi
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SK, Banská Bystrica - 4. 2. - 31. 5. 2016
Kristýna BÍLKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Skalík, Tomáš: Tiché dominanty veřejného prostoru. Opavské sochy III.- umění opavských hřbitovů. Opava, Za Opavu, 2015, 163 stran
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
ostatní

Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Jakub Ivánek, Jiří Muryc
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Slavica iuvenum XVII
Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XVII
Simona Mizerová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XVII
Simona Mizerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XVII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2016
ediční a redakční práce

SLAVICA IUVENUM XVII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XVII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich
Irena Bogoczová
Rok: 2016, Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
kapitola v odborné knize

Smrt ve středověku
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub