Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Z nejstarších dějin Hrabové do roku 1538
Martin Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Z nejstarších pramenů k dějinám Hrabové z let 1267-1781
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Za literárním historikem a kritikem Liborem Knězkem (1929 - 2017)
Jiří Svoboda
Rok: 2017, HLASY muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Zachodniocieszyńskie słownictwo gwarowe - próba ujęcia tematu
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Základní esteticko-ideologické koncepty v esejistice polského dekadentně-symbolistického modernizmu: Stanisław Przybyszewski a Zenon Przesmycki 'Miriam' v komparativním pojetí
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Základní škola slaví 60. výročí otevření nové budovy
Martin Slepička
Rok: 2017
ostatní

Zákony jazykové ekonomie
Blažena Rudincová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Zánik hradu Starého Světlova
Dalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Rok: 2017, Průzkumy památek
článek v odborném periodiku

Zaniklý dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově
Martin Slepička
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Zápas o Botostroj - literární dílo jako vlastnictví autora a jeho scenáristická a filmová adaptace
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Zapomenutí absolventi dřevařské školy
Jan MATYÁŠ
Rok: 2017, Valašsko-vlastivědná revue (historie-příroda-lidé-umění-události)
článek v odborném periodiku

Zborov a Ostrava
Martin LOKAJ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ze spolkového života Hrabové
Martin Slepička, Antonín Barcuch, Petr Přendík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy v pramenech moravského zemského práva v 15.-zač. 17. století
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Księżi młyn
kapitola v odborné knize

Zentrum und Peripherie des medizinischen Fachwortschatzes am Beispiel der fachexternen Online-Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten
Martin Mostýn
Rok: 2017
stať ve sborníku

'Ziemia' w językach polskim, słowackim i czeskim. Studium porównawcze
Marta Pančíková
Rok: 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.
Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tereza Ekrtová, Jan Konečný, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie
Jan Konečný, David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrcadla a středověcí aristotelikové
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ztvárnění krajin a míst v Hájkově kronice
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ZUR FACHLEXIK IN FRAUENZEITSCHRIFTEN AM BEISPIEL DER ZEITSCHRIFT COSMOPOLITAN
Edita Pelikánová
Rok: 2017, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Zur Fachwissensvermittlung in DaF-Zeitschriften
Eva Polášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Präsentation des Zentralen und Peripheren der Sprache in DaF-Lehrwerken
Eva Polášková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Zuzana Stanislavová, Iveta Gal Drzewiecka: Text a ilustrácie v prekladovej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku (od 60. rokov 20. storočia po súčasnost)
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zwischen Regulierung und Liberalisierung: Staatliche Wirtschaftspolitik in der Habsburgermonarchie und das Eisenhüttenwesen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Miroslav Lacko
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Žánrová podoba pásmových skladeb Viléma Závady
Markéta Kročilová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Anna Pumprová
Rok: 2017, Mediaevalia historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Ženské duchovní komunity a umění českého středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žil byl jednou jeden... aneb rekonstrukce osobního života prostřednictvím pramenů evidenční povahy na příkladu Petra Cingra
Stanislav Knob
Rok: 2017, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Životní osudy legionáře, důstojníka četnictva a odbojáře Rudolfa Košťáka
Martin LOKAJ
Rok: 2017
stať ve sborníku

1st International Conference on Socioilnguistics 2016
Magdalena Hanusková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

12/06/2017-16/06/2017 - učitelská mobilita v rámci programu Erasmus +, Westsächsische Hochschule Zwickau, Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation
Martin Mostýn
Rok: 2017
působení v zahraničí

15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum
Jaroslav David
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

19 se jich nevrátilo
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

500 let Lutherovy reformace
Vladimír Šiler
Rok: 2017
ediční a redakční práce

52. International Conference of Labour and Social History: Commodity Chains and Labour Relations
Miroslav Lacko
Rok: 2017, Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

8. česko-slovenské sociologické dny: Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

: La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics?
Jan Lazar
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

???? ??'??? - Náboženské sekty v České republice
Tomáš Novotný
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

??? ??? ???? Ze silného vyšlo sladké
Tomáš Novotný
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

: Female Characters in Hisaye Yamamoto?s Fiction
Kateřina Hotová
Rok: 2016
stať ve sborníku

: Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne
Jan Lazar, Laetitia Emerit-Bibie
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A GeM of the Dutch National Ballet
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A GeM of the Dutch National Ballet
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A genre analysis of acknowledgements in the SciELF corpus
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A smallholder on the road: selected aspects of pilgrimages and travel in the second half of the 19th century, based on the example of Josef Stříž (1833-1905)
Jan PEZDA
Rok: 2016, Akademia Pomorska w Slupsku
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub