Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 1/2016
Iva Dedková
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, vol. 16, num. 2
Zuzana Honová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016
Begońa García Ferreira
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 16, NUM. 2 / 2016
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016, ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016, ISSN 1803-6406
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 (2016), ISSN 1803-6406
Irena Fialová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2/2016
Iva Dedková
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.16, Num. 1 / 2016, ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia Slavica XX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia Slavica XX/2
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studijní pobyt - Univerzita Vídeň
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt Erasmus+
David SYCHRA
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt Georg Eckert Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung
Julie JANKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt Georg Eckert Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung
Julie JANKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt na Georg Eckert Institut Leibniz - Institut für internationale Schulbuchforschung
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt, výzkumná práce v Herderově Institutu v Marburgu
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stylometrický software QUITA
Miroslav Kubát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Antonín Dolák, Marek Petrů, Vojtěch ZACHNÍK, Iveta KOPŤOVÁ, Tomáš ŽITNÍK, Kateřina LOCHMANOVÁ, Zdeněk KAUER, Tomáš ŠMIŘÁK, Slavomír Laca, Peter Laca, Jan Votava, Jiří Vácha
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Antonín Dolák
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Suma Sumarum. Libor Martinek: Identita v literatuře českého Těšínska
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Summary
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Sv. Kirill i Mefodij v češkata kultura i literatura na baroka
Jan Malura
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Svébytnost drobných próz v souborech Duhová jiskra a Jiskra ve sněhu od Daniely Fischerové - nejen z pohledu neostrukturalismu
Svatava Urbanová
Rok: 2016, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Svět lásky a štěstí Jany Hochmannové
Lukáš Průša
Rok: 2016, Průhledy. Občasník Obce spisovatelů
článek v odborném periodiku

"Světlo" poznání vazby "vnějšku" a "nitra" díla umění v exegezi "techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego ptactwo czyste i nieczyste
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Syntactic complex networks and their applications
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Szkice z dialektologii języka czeskiego (2) 2.Tradycje czeskiej dialektologii od jej zarania do II wojny światowej
Irena Bogoczová
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Škola - místo veselé I
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé II
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé III
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Škola - místo veselé IV
Martin Tomášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Školní divadlo jako součást jazykové výuky
Markéta Bilanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Štěpánkovice
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Aleš Binar, Veronika Marková, Marek Skupien
Rok: 2016, neuvedeno
odborná kniha

Štěstí jako osud? Hazardní hry ze sociologického hlediska
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Študáci a kantoři (minutová hra)
Martin Tomášek
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Telefonotéka
Tomáš Novotný
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Tematická koncentrace textu v češtině
Radek Čech
Rok: 2016, Institute of Formal and Applied Linguistics
odborná kniha

Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v oceáne príbehov
Svatava Urbanová, Mariana Čechová, Ľubomír Plesník
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

Téměř legenda o neohroženém oráči
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Host
článek v odborném periodiku

Ten, který vrhá kolektivní stín. Archetyp Trickstera v díle Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ten, který vrhá kolektivní stín. Archetyp Trickstera v díle Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2016, Verbum
kapitola v odborné knize

Teoretická východiska angažovanosti v literatuře
Roman Polách
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teoretické a empirické aspekty prosociální osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub