Publikační činnost - IS PUBL
Proč studovat fyziku aneb Není tekutina jako tekutina
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Produktivnost' prefiksoida bio- v sovremennom russkom, cheshskom i pol'skom yazykah
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prohlubování krize mužské identity. Jak cestu k vyspělé maskulinitě ovlivňuje absence otců
Maria Vašutová
Rok: 2017
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
Maria Vašutová
Rok: 2017
ostatní

Projekt KEGA 021UK-4/2018 Virtuálna databáza zdrojov pre výučbu tlmočenia
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projevy vulgarity a zdvořilosti v diskusních fórech k domácí politice
Rostislav Gromnica
Rok: 2017, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Proměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2017
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

Propagace poutních míst kramářskou písní na Moravě v 1. polovině 19. století
Monika Szturcová, Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Rok: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
článek v odborném periodiku

Prosociální osobnost a hodnotová preference u dárců krve
Zdeněk Mlčák, Kateřina Minková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Prostor pro spiritualitu
Vladimír Šiler
Rok: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Prostor pro spiritualitu ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proyavlenie tendencii k internacionalizacii v lingvisticheskoj terminologii (na materiale russkogo, pol'skogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prožitek-kvále slasti jako objektivní dobro
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Prvotní hřích
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednáškový blok na téma Velká válka
Martin LOKAJ
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Universitatea din Bucureşti (Rumunsko), 21-25.11.2017.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
působení v zahraničí

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Předvolební debaty
Vít Horák
Rok: 2017
ostatní

Předvolební debaty jak performativní akt
Vít Horák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příběhy věcí - Moták 1984
Iva Málková
Rok: 2017, Labyrint
kapitola v odborné knize

Příběhy věcí samizdat - Český snář (1981)
Iva Málková
Rok: 2017, Labyrint
kapitola v odborné knize

Příspěvek k historii a pamětihodnostem hrabovského dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příspěvek ke kultu a ikonografii sv. Ambrože v českých zemích 12.-15. století
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízraky a masky
Matěj Antoš, Petr Hrtánek, Martin Pilař, Pavel Šidák, Stanislav Drastík, Petra Knesplová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace
Michaela Slaná, Tereza Zemanová, Ondřej Černocký, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologická vzdálenost a vybrané osobnostní proměnné
Josef Kundrát, Hana Peigerová, Johana Turčanová, Nikola Wenclová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků
Josef Kundrát, Karel Paulík, Panajotis Cakirpaloglu, Zuzana Rojková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka
Marek Malůš, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie lidské odolnosti.
Karel Paulík
Rok: 2017, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Psychometrické charakteristiky osobnostného dotazníka HEXACO-60
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Rok: 2017, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
kapitola v odborné knize

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rakouské Slezsko jako velká továrna
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804
Michal Kubica
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raum und Region in der historischen Forschung
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl, Oswald Überegger
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Reálné gymnázium v Místku a jeho studenti v letech 1918-1938
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflection of Ethical Principles in Czech Codes of Ethics
Monika Jones, Radim Maňák, Tomáš Tykva, Martina Nikolskaja
Rok: 2017
stať ve sborníku

Reflexe. Literatura! Čtyři sbírky 'ostravských' autorů
Iva Málková
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Reflexe využití učebnic dějepisu, se zřetelem na prameny písemné ve vybraných českých a německých učebnicích dějepisu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
kapitola v odborné knize

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Renesanční zámek v Litultovicích
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Rok: 2017, Jezik in slovstvo
článek v odborném periodiku


