Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
EAUH 2016 - Session S24: Cultural heritage of the Post-totalitarian cities: 20th and 21st Centuries
Andrea Pokludová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Editorial
Jan Mlčoch
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková
Rok: 2016, Historický ústav
odborná kniha

Eduard Ovčáček Slova Znova Slova
Iva Málková
Rok: 2016
úvodní slovo k výstavě

Eduard Ovčáček SLOVA ZNOVA SLOVA
Iva Málková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Edukace dětí a mládeže v tzv. nových průmyslových muzeích jako fenomén německé muzejní pedagogiky
Monika KUDELOVÁ
Rok: 2016, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.
článek v odborném periodiku

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II
Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El concepto de la comunión universal en los textos poéticos de Ernesto Cardenal
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

El recorrido ideológico por la obra de Mario Vargas Llosa
Jan Mlčoch
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu
Zdeněk Mlčák, Klára Nečekalová, Daniel Cabák
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Emocionální přetížení - odvrácená strana pomáhajících profesí
Karel Paulík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encuentro de hispanistas 2016 'Caminos del hispanismo'
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Encuentro de Hispanistas 2016 'Caminos del Hispanismo', Ostrava (República Checa), 13-15 octubre de 2016
Jan Mlčoch, Begońa García Ferreira
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Encyklopedie spících jazyků
Miroslav Černý
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Entstehung und Konstruktion von Minderheiten in der Region Ostrava
Marco Winkler
Rok: 2016, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Epizující lyrik Jaroslav Kolman Cassius v době válečné
Martin Pilař
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmu+ staff training
Jiří Brňovják
Rok: 2016
působení v zahraničí

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Igor Jelínek
Rok: 2016
působení v zahraničí

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Jan Vorel
Rok: 2016
působení v zahraničí

Erasmus+ staff training
Jiří Brňovják
Rok: 2016
působení v zahraničí

ERASMUS+ v Debrecenu 04. - 07.12.2016
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Ernesto Cardenal y Francisco. La Iglesia como objeto de análisis poético-teológico
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiegne and Anselm of Canterbury
Marek Otisk
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Archive of the History of Philosophy and Social Thought
článek v odborném periodiku

Etický vegetarianismus a efektivní altruismus pro speciesisty
Vlastimil Vohánka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Euroazijské akademické fórum jako platforma mezinárodní spolupráce
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Existence uměleckého díla a teorie Čisté formy podle Stanisława Ignaceho Witkiewicze
Michal Przywara
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Experiencing Immigration and Its Economic and Emotional Fallout in Selected Works of Hispanic American Literature
Magdalena Hanusková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš, Pavol Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš , Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Rok: 2016
stať ve sborníku

Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST
Marek Malůš, Magdalena Havelková, Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facework and relational work in English as a lingua franca - A contrastive study of TripAdvisor responses
Christopher James Hopkinson
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facework and relational work in English as a lingua franca - a preliminary constrastive study of TripAdvisor responses
Christopher James Hopkinson
Rok: 2016
stať ve sborníku

Facework v angličtině jako lingua franca - kontrastivní studie webu TripAdvisor
Christopher James Hopkinson
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachsprachen und der Alltag. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feminativy v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

FIALOVÁ, Irena; GARCÍA FERREIRA, Begoňa (2016). Ejercicios gramaticales del espaňol 2. Gramatická cvičení ze španělštiny 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 220 s. Projekt IRP
Jana Veselá
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Fictionalizing the Holocaust:
Stanislav Kolář
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2016, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji
Marek Otisk, Adam Olech
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Finding America
Andrea Crhonková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Finding of Law, Collective Judgement and the Provincial Judiciary in Medieval Central Europe
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Flüchtlingsbilder in sozialen Netzwerken ? eine soziologische Analyse von Intermemes im tschechisch-sprachigen Netz
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjologicznego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub