Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Gotický modus v české politopadové próze
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Göttingen, Universitätsbibliothek
Daniela Rywiková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Graf Albert Joseph Hoditz als literarisches Vorbild
Iveta Zlá
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graficheskaya adaptaciya internacional'noj leksiki v russkom i pol'skom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graficheskaya adaptaciya internacional'noj leksiki v russkom i pol'skom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2016
stať ve sborníku

Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Greko-latinskie kvaziprefiksal'nye terminoehlementy kak baza terminologicheskogo slovoobrazovaniya v russkom yazyke
Lukáš Plesník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Greko-latinskie kvaziprefiksal'nye terminoehlementy kak baza terminologicheskogo slovoobrazovaniya v russkom yazyke
Lukáš Plesník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Greko-latinskie kvaziprefiksal'nye terminoehlementy v processe terminologicheskogo slovoobrazovaniya (russko-cheshskoe sravnenie)
Lukáš Plesník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hálkova cesta na Oupor
Martin Tomášek
Rok: 2016, Veronica
článek v odborném periodiku

Hampl, L.: Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej. Konceptualizacja ? obraz ? odzwierciedlenie
Alina Zimna
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Haničák, Ondřej: Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století. Slezské zemské muzeum, Opava 2015, 287 stran.
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
ostatní

Hans Ulrich Schmid, Historische deutsche Fachsprachen. Von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Eine Einführung (Grundlagen der Germanistik 57). Berlin, Erich Schmid Verlag 2015. 288 S.
Lenka Vaňková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Henryk Jasiczek pohledem literárního historika Libora Martinka
Lukáš Průša
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Hermeneutické aspekty asymetrie dobra a zla
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hermeneutické aspekty asymetrie dobra a zla
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Historické prameny žánru fantasy ve slovanských literaturách v porovnání s literaturou angloamerickou
Lucie Fiurášková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Historické vědy aneb kde se prolíná historiografie s biologií
David ČERNÍN
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie polské literatury českého Těšínska
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Historik sám sobě pamětníkem (metodická úvaha)
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Česká asociace orální historie
kapitola v odborné knize

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu "Pán z Bolatic" od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu Pán z Bolatic od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

Hledání literárních kořenů na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hlučín v proměnách času. Výstava dobových fotografií města ze soukromých sbírek občanů
Jiří NEMINÁŘ, Metoděj Chrástecký, Mgr.
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Hodnocení nejen služební
Jiří Staňa, Pavel Dittrich
Rok: 2016, Institut pro veřejnou správu Praha
odborná kniha

Hospodářské dějiny - Economic History 29/1
Michaela Závodná
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Hospodářské dějiny - Economic History 29/2
Michaela Závodná
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Hra skrývání a odkrývání.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku

Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Hra skrývání a odkrývání. Roy Nachum:Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hraběcí rod Arco na Hošťálkovech v letech 1837-1945
Michal KUBICA
Rok: 2016, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Hrabovské rybníky jsou součástí dějin naší obce. Chovali se v nich kapři, štiky, líni, okouni i úhoři
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
ostatní

Hrabyně včera a dnes
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabyně včera a dnes
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Hrad Cimburk a rod pánů z Cimburka
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrad Lukov - nové objevy
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jana Langová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hraný film ve výuce dějepisu
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrozby a rizika v současné společnosti
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip Svoboda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrušovská farnost v letech 1899-1918 (od jejího zrodu do Velké války)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hydronymie Ostravska v urbanonymii a mapových pramenech
Jan Slepička
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

"I have to admit that my position will be more difficult ...": A genre analysis of introducing the conference paper move
Gabriela Zapletalová, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Ideando. Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica
Jan Mlčoch, Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Igor Jelínek a kol. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ikonografický typ Adorace děcka v českém středověkém umění do husitských válek
Martin Slepička
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ikonografie čtyř latinských církevních otců v českém středověkém umění
Martin Slepička
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub