Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
German Erbauungsliteratur and Czech Hymnbooks and Books of meditations. Literature and Confessional Identity in Early Modern period
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Germanistik in der Tschechischen Republik
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes
článek v odborném periodiku

Gloria Naylor
Karla Kovalová
Rok: 2017
ostatní

Gotický modus v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graf Albert Joseph Hoditz als deutschsprachiger Autor
Iveta Zlá
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graf Albert Joseph Hoditz als deutschsprachiger Autor
Iveta Zlá
Rok: 2017, ACC JOURNAL
článek v odborném periodiku

Great man leads the big business company - Rothschild manager Paul Kupelwieser as a metallurgical expert and director of Vítkovice Ironworks
Aleš MATERNA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Habajit Hajhudi
Tomáš Novotný
Rok: 2017
působení v zahraničí

Habajit Hajhudi
Tomáš Novotný
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Hermeneutický pohled na sociologii
Vít Horák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hispania: Terra praeclara
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim - přednášky a semináře
Jana Raclavská
Rok: 2017
působení v zahraničí

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historické prameny v dějepisném vyučování pohledem empirického výzkumu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017, Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Historické prameny ve výuce dějepisu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický anti-realizmus a historie bez minulosti
David ČERNÍN
Rok: 2017, Chronos
kapitola v odborné knize

Historický pohled na sociální reprezentace Romů v rámci intraetnických a interetnických vztahů romských společenství. Závěr
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize

Historie a současnost Československé obce legionářské
Martin LOKAJ
Rok: 2017
úvodní slovo k výstavě

Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2017, Castellologica Bohemica
článek v odborném periodiku

Historie Kunčiček a Kunčic v datech, fotografiích a obrazech
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
Martin Slepička
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
Martin Slepička, Lumír Dokoupil, Iva Málková, Jan Saheb, Petr Přendík, Jan Slepička, Jan Gromnica, Jiří Slepička, Jan Dvořák, Radomír Seďa, Markéta Orkáčová, Anotnín Barcuch, Karel Müller
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha

historie.cs
Iva Málková
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Hory a město aneb Vstup Ostravy do poezie
Zdeněk Smolka
Rok: 2017, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Hory, krajiny a města v literatuře renesance a baroka
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospodářské dějiny - Economic History 30/1
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Hospodářské dějiny - Economic History 30/2
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Hospodářské školství ve městech Frýdku a Místku do roku 1918
Radek Lipovski
Rok: 2017
stať ve sborníku

Hrabová a Paskov, dvě obce s provázanou historií a také dvě obce, které letos oslaví kulaté výročí
Martin Slepička
Rok: 2017
ostatní

Hrabová v letech 1938-1945
Jan Gromnica
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Hrabovou sužovaly povodně po staletí
Martin Slepička
Rok: 2017
ostatní

Hrabovské obecní a jiné kroniky
Martin Slepička, Markéta Orkáčová, Ivo Šupčík
Rok: 2017
kurátor výstavy

Hrady a tvrze na biskupském panství Kelč (K problematice sídel nižší služebné šlechty ve středověku)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrdinův návrat domů ve slovanských fantasy literaturách
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Humboldt Universität zu Berlin
Lukáš Lička
Rok: 2017
působení v zahraničí

I 'velký reportér je umělcem'
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ibn Chaldún a různá čtení Mukkadimy
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideologie
Roman Rakowski, Petr Kužel, Šimon Svěrák, Michael Hauser
Rok: 2017, Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení
článek v odborném periodiku

Ideologie v literatuře, literatura v ideologii
Karel Střelec
Rok: 2017, Svět literatury
článek v odborném periodiku

Ikonografie sv. Augustina z Hippo v českém středověkém umění
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ikonografie sv. Augustina z Hippo v českém středověkém umění do roku 1420
Martin Slepička
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku
Pavel Hruboň
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Institut slavyanovedeniya Rossijskoj Akademii Nauk (Moskva, Ruská federace)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2017
působení v zahraničí

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii)
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2017
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2017
působení v zahraničí

Interkomprehensja - metoda, która ułatwia naukę zwłaszcza bliskich języków słowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internacional'nye ehponimy v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2017
stať ve sborníku

Iracionalitou k poznání pravdy
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub