Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Proměny Španělského impéria mezi 16. a 18. stoletím
Jiří Chalupa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v 1. polovině 19. století
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum
článek v odborném periodiku

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protimluv Fest - moderování večera Binar, Gál
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Proyavlenie tendencii k internacionalizacii v lingvisticheskoj terminologii (na materiale russkogo, pol'skogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
stať ve sborníku

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Průvodce středověkým zásvětím
Jan Slíva
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První česká soustavná práce o literární onomastice. Dvořáková, Žaneta (2017): Literární onomastika: Antroponyma. Praha: FF UK, 292 s. Naše řeč
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

První hrabovský lékař prožil první světovou válku na frontě v první linii
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 20-23.11.2018.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přednášky na Prešovské univerzitě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přednášky na Univerzitě v Petrohradu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příběh znovuzrozeného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Martin Slepička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklady šetření reklamovaných dětí z německých škol v Moravské Ostravě ve 30. letech 20. století
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
stať ve sborníku

Příprava kritické edice (ve vztahu k dalším vědním disciplínám s důrazem na dějiny národní literatury)
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava pokrmů a stolování ve světle archeologických pramenů z Opavska a Ratibořska
Michal Zezula
Rok: 2018,
kapitola v odborné knize

Přiznání neexistence svobodné vůle by změnilo společnost i právní systém, říká filozof Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Psychologie práce a organizace. Vybrané kapitoly.
Karel Paulík
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Quantifying the Importance of Stylometric Indicators: A Principal Component Approach to Czech Sonnets
Michal Místecký, Petr Zörnig
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech
Radek Čech, Jiří Milička, Ján Mačutek, Michaela Koščová, Markéta Lopatková
Rok: 2018, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize

Quelle féminisation linguistique pour l?Afrique francophone ?
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty. Posudek habilitační práce
Marek Petrů
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Radim JEŽ - David PINDUR a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska/Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
Jiří Jung
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Različija v reči žitelej Moskvy i Petěrburga
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenzja wewngtrzna numeru 9(12)22019 cz.1. rocznika naukowego Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
Andrea Pokludová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Recenzní posudek odborného článku
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflections on the State of Research into Polish Language in the Těšín Region, Czech Republic
Jiří Muryc
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Refleksje nad twórczością Wiesława Adama Bergera w kawiarni Avion
Jana Raclavská
Rok: 2018
ostatní

Reformní reálné gymnázium. K historii středoškolské instituce
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionalizm w twórczości pisarzy polskich w Czechosłowacji w okresie 1918-1939
Michal Przywara
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relations between the Czech Legion's Representatives and the Opposing Political Forces in the Volga Region
Berik Dulatov
Rok: 2018, Volgogradskij Gosudarstvennyi Universitet-Vestnik-Seriya 4-istoriya regionovedenie mezhdunarodnye otnosheniya
článek v odborném periodiku

Relations between the Czech Legion?s Representatives and the Opposing Political Forces in the Volga Region: from Negotiations to War.
Berik DULATOV
Rok: 2018, Vestnik VolGU. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya
článek v odborném periodiku

Režijní velkostatek na předbělohorské Moravě.
Marek Vařeka
Rok: 2018, Neuveden
odborná kniha

Rod Verdödy. Dejiny a genealógia šľachtického rodu.
Miroslav LACKO, Egon Verdödy
Rok: 2018, Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, o. z.
odborná kniha

Rok 1918 - niepodległość
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Role historie v době post-faktické
David Černín
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role umělce a jeho tvorby v poezii prokletého básníka Jan Rybowicze
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Román jako rodinná sága, ke knize Hana od Aleny Mornštajnové
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Rozdíly v mluvě obyvatel Moskvy a Petrohradu
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozpad monarchii Habsburgów w relacjach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozumnost a rozumný člověk v Aristotelově etice
Roman HLOCH
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub