Publikační činnost - IS PUBL
Substitution, représantation, diaphore, Acta Universitas Carolinae
Jan Šabršula
Rok: 1980, Universita Karlova
odborná kniha

Výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí. RŠ 23-9
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Rok: 1980
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vývoj nežádoucí fluktuace v NHKG v letech 1974 až 1979. závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1980
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Externí a interní pragmatika [External and internal pragmatics]
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1979
stať ve sborníku

K otázce sociálně pracovní adaptace vyučenců SOU NHKG. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 1979
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1979
stať ve sborníku

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Neohebné druhy slov v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1979
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

The ordered-triple theory continued
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1979
stať ve sborníku

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Rok: 1978, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Lomonosovova Moskevská státní univerzita
Blažena Rudincová
Rok: 1978
působení v zahraničí

Operační myšlení a řízení činnosti při řešení problémů
Karel Paulík
Rok: 1978, Čs. psychologie XXII
článek v odborném periodiku

Talent a epocha
Eva Mrhačová
Rok: 1978
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Uplatnění psychologie práce při výběru a rozmisťování pracovníků pro nové provozy NHKG
Karel Paulík, P. Ševčík
Rok: 1978
stať ve sborníku

Fonetičeskoje značenije
Karel Paulík
Rok: 1977
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1977
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1977
stať ve sborníku

Pedagogický institut L. N. Tolstého v Tule
Karol Fremal
Rok: 1977
působení v zahraničí

Prognoz v řečovoj dějatel'nosti
Karel Paulík
Rok: 1977
zveřejněné odborné posudky, recenze

An ordered-triple theory of language
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1976
stať ve sborníku

Apropos of internal pragmatics
Aleš Svoboda
Rok: 1976, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize

Kibernetika i metodologia mauki
Karel Paulík
Rok: 1976
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfematická analýza slov v minimálním slovníku
Eva Mrhačová
Rok: 1976
stať ve sborníku

Nepokojní a znepokojení
Eva Mrhačová
Rok: 1976
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Z minulosti Karvinska
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Rok: 1976
stať ve sborníku

Návrat Odysseův
Eva Mrhačová
Rok: 1975
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Do dětmarovické kroniky 1898-1914
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky
Eva Mrhačová
Rok: 1974
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

On two communicative dynamisms
Aleš Svoboda
Rok: 1974
stať ve sborníku

Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1974, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis
Eva Mrhačová
Rok: 1974, Slavia
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

MGU Moskva
Karol Fremal
Rok: 1973
působení v zahraničí

Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1973
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves
Eva Mrhačová
Rok: 1973, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Školní zralost
Anna Schneiderová
Rok: 1973
stať ve sborníku

Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři
Eva Mrhačová
Rok: 1972
stať ve sborníku

Pokus o ovlivnění psychologického výkonu akupunkturou
Anna Schneiderová, A Kolektiv
Rok: 1972, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Francouzština
Jan Šabršula
Rok: 1971, SNP
odborná kniha

A note on N+Adj
Aleš Svoboda
Rok: 1970
stať ve sborníku

El presente y el porvenir del espaňol en América
Lubomír Bartoš
Rok: 1970, UJEP v Brně - filosofická fakulta
odborná kniha

WOLFGANG KÜHLWEIN: Die Verwendung der Feindseligkeits- bezeichnungen in der altenglischen Dichtersprache. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag 1967
Aleš Svoboda
Rok: 1970
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování
Eva Mrhačová
Rok: 1969, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions
Aleš Svoboda
Rok: 1968, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize


