Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Žítkovské bohyně de Kateřina Tučková y La semana de colores de Elena Garro
Jakub LUKÁŠ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Rok: 2018, Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego
kapitola v odborné knize

Živá toponymie v obci Rusava
Jana Rausová
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize

Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Život v Československu
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

100. Výročie vzniku Oravskej lesnej železnice
Martin Chmelík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

19th Century Armenian Religious Art in the austro-Hungarian Empire between Lviv and Vienna
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

190 let společnosti Vítkovice a.s., historie, tradice, kreativita v minulosti a dnes.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

8 biogramů (Vejvoda, Staněk, Pastor, Olšanský, Martinů, Líba, Černík, Bartoník)
Martin Slepička
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

8. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě (Kulturpunkt 2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

. System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

A. A. Baitursynov Kostanay state university 2017-02-04 - 2017-03-05
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017, Psychology of Violence
článek v odborném periodiku

Abreviace v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2017/21
Lenka Vaňková
Rok: 2017
ediční a redakční práce

African Presence in Socialist Czechoslovakia
Karla Kovalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agnieszka Woch (éd.) (2015). Actas Universitas Lodziensis - Folia Litteraria Romanica. Pratiques langagi?res périphérique
Jan Lazar
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden
Robert Antonín
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize

Aktual'nye yazykovye tendencii v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Altruizmus jako protektivní faktor rizikového chování v prostředí internetu
František Baumgartner
Rok: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Anafora
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analfabeta negramotná a další hrdinové z knih
Svatava Urbanová
Rok: 2017
stať ve sborníku

'And this is the view from outside my window': On text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012
Jana Veselá, Zuzana Honová
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Another Attempt at Capturing the Elusive We
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antinatalismus
Vlastimil Vohánka, Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Antisthenova 'naturální ekonomie'. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017, Filozofia , Filozofický ústav SAV
článek v odborném periodiku

Antoine Marése Edvard Beneš od slávy k propasti - drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha 2016
Pavel Carbol
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antonín Simper - ruský legionář a důstojník četnictva
Martin LOKAJ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Antroponimia polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie gminy Krzanowice)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apologies in L1 and lingua franca English: A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses
Christopher James Hopkinson
Rok: 2017, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archeologické prameny
Michal Zezula, Zbyněk Moravec
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Argumentace a ideologický základ neo-nacionalistických pravicových extrémních hnutí v České republice a její sebe-prezentace v sociálních sítích.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin - Boethius - Gerbert z Remeše
Marek Otisk
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel
Ondřej HANIČÁK, Markéta HANIČÁKOVÁ
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum - Statutární město Opava
odborná kniha

Art of Armenian Diaspora. Second International Conference
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Art of Minorities in Polish Kingdom, Lithuanian Duchy, and Principality of Moldavia: Jewish, Armenian, Greek, and Tatars (14th - 16th Centuries)
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art of National Minorities of the former Polish-Lithuanianian Commonwealth
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017, Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
kapitola v odborné knize

Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Rok: 2017, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Aspekt literacki Reformacji w księstwie cieszyńskim
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš Lička
Rok: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
článek v odborném periodiku

August v západoslovanských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Auslandsgermanistik im Wandel. Am Beispiel der Entwicklung an tschechischen Universitäten
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub