Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Uniwersytet Śląski Katowice
Simona Mizerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Marta Pančíková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. 2018
Jelena Kupcevičová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Únor 1948 v české beletrii
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uprchlíci v Ostravici v letech 1938-1939.
Lenka Nováková
Rok: 2018, Těšínsko
článek v odborném periodiku

urbanHIST
Andrea Pokludová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ustálenost jako základní vlastnost odborné terminologie na příkladu češtiny a francouzštiny.
Zuzana Honová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ústav vysokoškolského vzdělávání Akademie pedagogických věd Ukrajiny
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Úvod
Marta Pančíková
Rok: 2018, Slovensko-Polská komisisa humanitných vied
kapitola v odborné knize

Užitečná spolupráce a odborná setkávání
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Museum vivum, časopis českých muzeí v přírodě
článek v odborném periodiku

V siločarách holokaustu
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

V záři miliónů i ve stínu těžních věží. Moravská Ostrava v letech 1918-1938 / Im Glanz der Millionen und im Schatten der Fördertür- me. Mährisch Ostrau in den Jahren 1918-1938
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Václav Placht
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Svatava Urbanová, Jakub Ivánek, Lumír Dokoupil
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine [On the Light of the Mind and its Image]
Lukáš Lička
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědecký výzkum poznaňské bohemistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti
Andrea Pokludová
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Convivium
článek v odborném periodiku

Vitální statistika v rakouském Slezsku do roku 1869
Radek Lipovski
Rok: 2018, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Vítkovice v érách zlomu. Na scénu přicházejí Rothschildové (1835-1843) a Gutmanni (1865-1873)
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Tereza Macurová, Karel Paulík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Karel Paulík, Tereza Macurová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv digitálních učebních materiálů na rozvoj komunikačních kompetencí v AJ
Markéta Bilanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VLIV NÁBOŽENSTVÍ NA MORÁLKU V PUBLIKACÍCH FRANSE DE WAALA
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vodní démon jako součást slovesného folkloru a jeho literárních adaptací pro děti a mládež
Andrea Balharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vojtěch Martinides a Matěj Vierius - jezuitská meditativní próza ve znamení vizualizace a senzualismu
Jan Malura
Rok: 2018, Host
kapitola v odborné knize

Volíme své lídry rozumem nebo podle číra a barvy kravaty?
Vít Horák
Rok: 2018
ostatní

Von Stibor bis Zawisza Czarny - Polnische Adelige in Diensten Sigismunds von Luxemburg
Paul Srodecki
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voprosy izuchenia fragmentov kollektivnoj i individualnoj kartin mira v formirovanii jazykovogo i kulturnogo obraza ptic
Dmytro Klymenko
Rok: 2018, Shkola Vidkrytogo Rozumu
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938
Petr Kadlec, Lukáš Lisník, Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Vymezení pojmu hodnoty a hodnota štěstí v kontextu rozumění introspekci
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu
Michal Místecký, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vytváření reality prostřednictvím jazyka v prózách Eduarda Štorcha
Kristýna Kovářová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (04.11.2018 - 14.11.2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.01.2018 - 20.01.2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
působení v zahraničí

Využití etnolingvistického přístupu a výzkumů v translatologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018, Karolinum
kapitola v odborné knize

Výzkum izraelských nových náboženství a sekt
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Výzkum jazykové krajiny a jeho význam pro toponomastiku (na příkladu českého pohraničí)
Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná stáž na Oddělení analytické filozofie FÚ SAV
Antonín Dolák
Rok: 2018
působení v zahraničí

Výzkumný pobyt Vídeňská univerzita (téma: Sociology of Peter L. Berger)
Karel Hlaváček
Rok: 2018
působení v zahraničí

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17.-20. století. 13.-15. září 2017. XI. sjezd českých historiků. Olomouc
Michal KUBICA
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd
Slavoj Tomeček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub