Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Réalité- Mythologie- Etymologie (A propos du livre de Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, rechts und links in Europa. Ein Beitrag zur Geschlechterpolaritat)
Jan Šabršula
Rok: 1994, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Reality as Interpretation
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
stať ve sborníku

RELAXACE - pohádky pro nejmenší děti
Ivana Fialová, J. Krásná
Rok: 1994
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Repertoár sloves smyslového vnímání
Marcela Grygerková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rodinná a partnerská problematika na Lince důvěry v Ostravě
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinné poradenství
Ivana Fialová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák, Ivana Fialová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Roman épistolaire et/ ou autobiographie
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1994
stať ve sborníku

Román Karla Ptáčníka Město na hranici
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rostislav Kocourek, La langue francaise de la technique et de la science
Jan Šabršula
Rok: 1994, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Rozdíly v prožívání zdravotních obtíží středoškolských profesorek v závislosi na míře maskulinních a femininních vlastností
Anna Schneiderová, Marta Koubová, Ivana Fialová
Rok: 1994, OU
kapitola v odborné knize

Rudolf Šrámek šedesátiletý
Naděžda Bayerová, Ivan Lutterer
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Ředitel Baťovych závodů Hugo Vavrečka
Nina Pavelčíková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Sémantique linguistique et logique
Jan Šabršula
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Slezská podnikatelská rodina Grohmannů
Milan Myška
Rok: 1994, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Slezský niťařský podnikatel Josef Grohmann
Milan Myška
Rok: 1994, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Slovník české prózy 1945-1994
Miroslav Zelinský, Krystyna Wilkoszewska, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Sociální determinace přístupu k vzdělávání a studijního úspěchu na VŠ
Jan Nevřala
Rok: 1994
stať ve sborníku

Sociální problémy etnických menšin a migrantů
Ivan Pavlas
Rok: 1994
stať ve sborníku

Sokraščonnyje naimenovanija v russkom delovom jazyke (Analiz materiala gazetnych tekstov)
Blažena Rudincová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Sol LeWitt: Poznámky o konceptuálnom umení
Zdeňka Kalnická, Sol Lewitt, Ulla Lehtinen
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Stan języka najmłodszej mniejszości polskiej w Republice Czeskiej. Płaszczyzna leksykalna
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Stanovení předpokladů pro práci v požární ochraně
Karel Paulík, Svatoslav Šváb, A Kol.
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Statut Informačně poradenského centra Ostravské univerzity
Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Stav polonistických studií ve filologických disciplínách v ČR v uplynulém třicetiletí
Jiří Damborský
Rok: 1994
stať ve sborníku

Strategie protidrogové prevence v USA
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Strategie protidrogové prevence v USA
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Studium sociálního poradenství. Návrh koncepce pro "Fond dynamického rozvoje VŠ"
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Šípel František Antonín
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

TAKZVANY ZJEVNY A UTAJENY SVET BASNIKUV (POKUS O SÉMIOTICKOU ANALYZU TOMANOVY STARÉ ALEGORIE PODZIMU)
Jiří Svoboda
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

The language of History
Miroslav Zelinský
Rok: 1994, Research Support Scheme-Network
článek v odborném periodiku

Titulky v deníku Moravskoslezský den
Hana Srpová
Rok: 1994
stať ve sborníku

TOMÁŠ XAVERIUS LAŠTOVKA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Transformace poradenské služby pro ostravské vysokoškoláky
Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ulrich Zimmermann: Zpropadený sedmý rok
Irena Šebestová
Rok: 1994, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Un bel anniversaire de Zdeňka Stavinohová
Jan Šabršula
Rok: 1994, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Úvod do poradenství. In.: Kolektiv autorů. Poradenský proces
Anna Schneiderová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do sociologie
Oldřich Solanský, Jan Keller, Jana Hakalová
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do srovnávacího studia románských jazyků
Jan Šabršula
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do srovnávacího studia románských jazyků
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Užívání návykových látek učiteli Ostravského regionu
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Uživání návykových látek ueiteli ostravského regionu
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Variantní tvary měkkých rodových zájmen zájmenné deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vašek Antonín, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vědecká konference na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Dana Davidová
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Věra Bajnarová. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vlastenectví a nacionalismus
Vladimír Šiler
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Vliv psychické zátěže na osobnost učitele
Karel Paulík
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vražedný instinkt
Renáta Tomášková, R. Walker, Isaiah Berlin
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vynálezy a objevy
Ivo Buzek
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
instagram
rss
social hub