Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Walka Czechov o ziemie hluczynska przed rokiem 1920
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1995
stať ve sborníku

Worum geht es beim űbersetzen? Allgemeine Fragen der űbersetzung
Milan Hrdlička
Rok: 1995
stať ve sborníku

Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza
Karel Kadłubiec
Rok: 1995, Lud
článek v odborném periodiku

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zamyšleni nad dívčím románem
Svatava Urbanová
Rok: 1995, Zlatý máj
článek v odborném periodiku

Západ - Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Závada Jaroslav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Závada, Lysohorský a Lazecký
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Závada Vilém, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže
Karel Paulík
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zrod integrálního vědomí. In: Gemma, 1995, č. 4-5, str. 11 - 12
Vladimír Šiler
Rok: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zvláštnosti textové syntaxe mluvených komunikátů ve srovnání s psanými projevy
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Železničářský slang
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942
Blažena Gracová
Rok: 1995, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Životní dráhy starých lidí
Oldřich Solanský, Lenka Mikuláštíková
Rok: 1995, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Životní dráhy starých lidí
Oldřich Solanský, Lenka Mikuláštíková
Rok: 1995, Regionální revue
článek v odborném periodiku

A Brief Survey of Gothic
Aleš Svoboda
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 1994
ediční a redakční práce

Adverbiální sémantika staročeského předložkového akuzativu
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Agroekologické vzdělávání žáků
Jan Nevřala, Jiří Havel, R. Dytrtová
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

An Outline of Medieval English Literature
Petr Filip
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of psychosocial factors wich are related to substance
Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

BENEŠ METOD KULDA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Bibliographie des travaux de PhDr. Zdeňka Stavinohová
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Neuveden
kapitola v odborné knize

Blaise Cendrars et le surréalisme
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1994
stať ve sborníku

Bloudění učitele (román J. Prokeše: Sestup do základního tábora)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

Bohdan Dziemidok: Je filozofická teória umenia možná a potrebná? Antiesencializmus v americkej filozofii umenia
Zdeňka Kalnická, Bohdan Dzemidok
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

BOHUMÍR HYNEK BILOVSKÝ
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Chamrad Arnošt, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Charles Jencks: Postmoderna a neskorá moderna - základné definície
Zdeňka Kalnická, Jaroslav Vencálek, Charles Jencks
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cieszyński etos życia a ewangelicyzm
Karel Kadłubiec
Rok: 1994
stať ve sborníku

Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna
Karel Kadłubiec
Rok: 1994, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Katowice
odborná kniha

Coménius et la langue latine, langue savante internationale. En commémoration du quadricentenaire de la naissance de Komenský
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Comics - recepční předpoklady a dispozice
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Coreference, diaphoric relations, congruence
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Coreference, diaphoric relations, congruence
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Časopis Květen a pět prvotin
Iva Málková
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Česká dialektologie splácí svůj dluh
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu
Dana Davidová
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Daleko od Prahy
Pavel Pácl
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

DANIEL NITSCH
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Das deutsche Volkslied im Werk von J.G.Meinert
Lenka Vaňková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Demografie (nejen) pro demografy
Oldřich Solanský, Alena Vodáková, Julius Sekera, Vojtěch Gajda, Květa Kalibová, Zdeněk Pavlík
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

DOBOVÉ DEFORMACE V KOMUNIKAČNÍM PROCESU DĚTSKÉ ČETBY
Svatava Urbanová
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dva přístupy k textu
Emílie Demlová
Rok: 1994
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub