Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nokturno pro osamělé srdce
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

O aktuálnosti orientální filozofie, 2 díly
Vladimír Šiler
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O semiotyce humoru górniczego
Karel Kadłubiec
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

O twórczości słownej polskich dzieci z Zaolzia
Karel Kadłubiec
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Obecná čeština a překlad
Eva Mrhačová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Odvážným štěstí přeje? (E. Lenartová: Zakřič do tmy já, J. Konečná: Řetízek)
Svatava Urbanová
Rok: 1993, Zpravodaj 3
článek v odborném periodiku

Oldřich Mikulášek a Miroslav Válek
Miroslav Zelinský
Rok: 1993, Slovenská literatúra
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek kandidátské práce Dagmar Kremzerové "Jazyk ve slezských památkách 17. století
Jaroslav Hubáček, Ivo Stolařík, Dagmar Kremzerová
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek kandidátské práce M. Císařové "Tradice a perspektivy výuky psaní na české škole."
Jaroslav Hubáček, Miluše Císařová, Kolektiv Autorů
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ota Filip - Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy
Miroslav Zelinský, Jiří Holý
Rok: 1993
stať ve sborníku

Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna. Pramen k poznání olomouckých sněmovních jednání v lednu 1610
Radek Fukala
Rok: 1993
stať ve sborníku

Paradox dobrého vlivu
Petr Holý
Rok: 1993
stať ve sborníku

Pedagogická komunikace realizovaná pomocí videa
Emílie Demlová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Petr Koudelka: Peříčka, peříčka
Martin Pilař
Rok: 1993, Iniciály
článek v odborném periodiku

Po cestách naléhavosti myšlení
Pavel Baran, Milan Myška, Kolektiv Autorů
Rok: 1993, Filozofický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Pochybnosti o funkčních stylech
Jan Chloupek
Rok: 1993, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

"Podivné, mazlavé Vedro..." (P. Řezníček: Vedro)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Poetika západoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Pokus o žánrové vymezení povídky
Martin Pilař
Rok: 1993
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Polonizmy w protokołach gminnych z Tyry (przełom XVIII-XIX wieku)
Jana Raclavská
Rok: 1993
stať ve sborníku

Portréty krnovských Hohenzollernu - majitelů bohumínského zástavního panství v letech 1523 - 1621
Radek Fukala
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z českého jazyka
Dana Davidová, J. Collins, Naděžda Bayerová, Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prednosti a záludnosti typologizácie (B. Dziemidok:Sztuka, wartości, emocje, Warszawa 1992)
Zdeňka Kalnická, Z. Dvořáková, B. Dziemidok, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1993, časopis Text
článek v odborném periodiku

PROBLEMATIKA LUDSKfCH PR?V
Miroslav Kusý
Rok: 1993
stať ve sborníku

Problematika pravolevé orientace u dyslektických dětí
Maria Vašutová
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní poradenství na vysokých školách
Jan Nevřala
Rok: 1993
stať ve sborníku

Projevy vypravěčské instance v próze L. Fukse
Libor Magdoň
Rok: 1993
stať ve sborníku

Proláže Jiřího Koláře
Miroslav Zelinský
Rok: 1993
stať ve sborníku

Předpoklady zapojení jedince do lidské spolupráce. Tématický sešit OV
Karel Paulík
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přeměny v jihoslovanských státech a v Albánii
Tadeusz Siwek
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příběhy Vladimíra Holana
Miroslav Zelinský
Rok: 1993, Ceská literatura
článek v odborném periodiku

Příběhy Vladimíra Holana
Miroslav Zelinský
Rok: 1993, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Přirozený svě a postmodernismus
Tomáš Hauer
Rok: 1993, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Raz, dwa, trzy, wychodź ty. Twórczość słowna polskich dzieci z Zaolzia
Karel Kadłubiec
Rok: 1993, PZKO
odborná kniha

RECEPČNÍ PŘEDPOKLADY A DISPOZICE POVÍDKY EGONA HOSTOVSKÉHO, in: Hlavní téma: Psychologická próza
Svatava Urbanová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Remarques sur la perspective fonctionnelle de la communication
Jan Šabršula
Rok: 1993
stať ve sborníku

Rozsah lexikálně gramatické kategorie pluralia tantum v současné češtině a polštině
Eva Mrhačová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Rozwijanie orientacji w lewej i prawej stronie schematu cial'a i przestrzeni jako aspekt profilaktyki dysleksji
Maria Vašutová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Sivek Alois
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Slovanské studie 1. Sborník prací FF OU
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Kolektiv Autorů
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Slovenské národní povstání v interpretaci českého protektorátního tisku
Blažena Gracová
Rok: 1993, Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C
článek v odborném periodiku

Slovo jsoucí, nejsoucí, očekávané a Jiří Kolář 0/93
Petr Holý
Rok: 1993, Omega
článek v odborném periodiku

Slovo vlast v pojetí vysokoškoláků
Jiří Damborský
Rok: 1993
stať ve sborníku

Slovotvorná typologie českých hypokoristik
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Słowotwórcze metody tworzenia słownictwa slangu studenckiego (na materiale slangu studentów czeskich)
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1993
stať ve sborníku

Souvislosti dvou Styronových románů
Stanislav Kolář
Rok: 1993
stať ve sborníku

Sovremennoje vosprijatije skazki (Ontogenetičeskij podchod)
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Spisovatel a filozof Ivan Klíma
Jiří Svoboda
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sposób zapisywania nazwisk w Tyrze (Śląsk Cieszyński) na przełomie XVIII i XIX wieku
Halina Klimsza, Jana Raclavská
Rok: 1993
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub