Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Analiza błędów w wypracowaniach uczniów Gimnazjum w Jevíčku
Jana Raclavská
Rok: 1992
stať ve sborníku

Angloamerická, nemecká, francúzská a talianska estetika 70. - 80. rokoc 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antická filozofie
Jaromír Hrubeš
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antika a současnost
Oldřich Kramoliš
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Básnická epizoda Milana Kundery
Jiří Svoboda
Rok: 1992
stať ve sborníku

Básník Karel Šiktanc
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Běžně mluvený jazyk ve Zlíně (kandidátská disertační práce)
Dana Davidová, Nicholas Campion, Josef Kolařík
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohumila Grogerová a Josef Hiršal: Trojcestí
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Charakteristiky abúzu drog u vybraného souboru toxikomanů
Helena Záškodná, N. Chvíla, A. Nyklová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Communication de Montaigne a Coménius. Tolérance vs. totalitarisme médiéval.
Jan Šabršula
Rok: 1992
stať ve sborníku

Czechy a ziemie poludniowej Polski w XIII oraz w poczatkach XIV wieku
Antoni Barciak
Rok: 1992,
odborná kniha

Česká společnost a napadení Polska v září 1939
Blažena Gracová
Rok: 1992
stať ve sborníku

České církevní dějiny
Vladimír Šiler
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člověk - rozumný živočich
Karel Paulík, Věra Kubalová, Kolektiv Autorů
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člověk jako muž a žena. Tématická jednotka pro ZŠ
Karel Paulík
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Deset kadilaků u Amarilla (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Diplomové práce ze sociologie na Ostravské univerzitě
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Distribuce morfologických koncovek a motivace jejich využití v jazykově komplikovaném prostředí polsko-českého přechodného pásu
Dana Davidová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Důsledky nerozvážnosti ve vztahu muže a ženy
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Oldřich Solanský
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Důsledky nerozvážnosti ve vztazích muže a ženy. Tématická jednotka pro ZŠ č.18 NZ
Karel Paulík, Oldřich Solanský
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eva Kantůrková
Iva Málková
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fenomen "narodowości śląskiej" na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1992, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Filozoficko-estetická koncepcia Johna Deweya
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

František Lazecký
Svatava Urbanová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gwara czesko-cieszyńska
Jiří Damborský
Rok: 1992
stať ve sborníku

Henri Bonnard et Claude Régnier. Petite grammaire de l´ancien francais
Jan Šabršula
Rok: 1992, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską
Karel Kadłubiec, Josef Mrhač
Rok: 1992, Śląski Instytut Naukowy PAN
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 1992
působení v zahraničí

Interpretace básně jako osobní postoj(Z. Kožmín: Umění básně)
Miroslav Zelinský
Rok: 1992, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Invalidní sourozenci v disentu?
Martin Pilař
Rok: 1992, Iniciály
článek v odborném periodiku

Ivan Klíma. Autor povídek, románů, esejů a dramat
Iva Málková
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jackie Collins: Šance
Aleš Svoboda, Jana Svobodová
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak se efektivně učit cizí jazyk
Ivo Broskevič, R. Rorty, David Gruber
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jan Zahradníček
Iva Málková
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Jaromír F. Typlt: Epocha setmění
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Jaroslav Foglar
Svatava Urbanová, Barbora Matýsková
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jaroslav Kapec - Hledání universa
Petr Holý
Rok: 1992, Chagall
odborná kniha

Jaroslav Seifert
Svatava Urbanová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyk diktatury a těch druhých.
Jan Šabršula
Rok: 1992, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Jazyk literárních dějin
Miroslav Zelinský
Rok: 1992, K české literatuře 1945-1948
článek v odborném periodiku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1992, Kalendarz Śląski
článek v odborném periodiku

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce jaký má být učitel
Karel Paulík
Rok: 1992
stať ve sborníku

K životnímu jubileu E. Krejčové
Helena Záškodná
Rok: 1992
stať ve sborníku

K životnímu jubileu prof. Aloise Knopa
Jiří Svoboda, Naděžda Bayerová
Rok: 1992
stať ve sborníku

K životnímu jubileu prof. PhDr. Aloise Knopa, CSc.
Naděžda Bayerová, Jiří Svoboda
Rok: 1992
stať ve sborníku

Kainar-Kolář
Iva Málková
Rok: 1992
stať ve sborníku

Kapitoly z dialektologie
Dana Davidová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komizm Adama Wawrosza - zjawisko regionalne czy uniwersalne
Karel Kadłubiec, Martin Pilař
Rok: 1992, Filia Uniwersytetu Śląskiego Cieszyn
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub