Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Úvod do srovnávacího studia románských jazyků
Jan Šabršula
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do srovnávacího studia románských jazyků
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Užívání návykových látek učiteli Ostravského regionu
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Uživání návykových látek ueiteli ostravského regionu
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Variantní tvary měkkých rodových zájmen zájmenné deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vašek Antonín, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vědecká konference na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Dana Davidová
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Věra Bajnarová. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vlastenectví a nacionalismus
Vladimír Šiler
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Vliv psychické zátěže na osobnost učitele
Karel Paulík
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vražedný instinkt
Renáta Tomášková, R. Walker, Isaiah Berlin
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vynálezy a objevy
Ivo Buzek
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vyskočil, I.: Malý Alenáš
Jan Malura, Jan Malura, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Využití hypnózy u dyslektických dětí
Maria Vašutová
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj osobnosti z pohledu humanistické psychologie
Ivan Pavlas
Rok: 1994
stať ve sborníku

Význam role matky a otce pro pojetí rodičovské role
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Význam role matky a otce pro přijetí rodičovské role dětmi z různých výchovných prostředí
Anna Schneiderová
Rok: 1994, Regionální sociologická revue č. 1
článek v odborném periodiku

Vzácná jubilantka - doc. PhDr. Zdeňka Stavinohová, CSc.
Jan Šabršula
Rok: 1994, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Vzdělavací proces a strategie řízení
Karel Paulík, S. Häuser
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vznik slovenského státu roku 1939 a každodenní život obyvatel Ostravska
Blažena Gracová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vztah učitele a žáka
Anna Schneiderová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wpływy czeskie i morawskie w etnokulturze Śląska
Karel Kadłubiec
Rok: 1994
stať ve sborníku

Wykozrystanie hipnozy u dzieci dyslektycznych
Maria Vašutová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Z. Brabcová: Daleko od stromu
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Z. Rosenbaum: Most přes zlou vodu
Martin Pilař, Martin Pilař, Světla Klapilova
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1994, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Základy obecné a vývojové psychologie pro učitele SŠ a mistry OV
Ivan Pavlas
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zapletal, Z.: Kobova garáž
Jan Malura, Jan Malura, Alois David
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska v roce 1940
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zkušenosti s poradenskou prací na VŠ
Maria Vašutová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Zneužívání návykových látek dětmi ostravského regionu
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Zróżnicowanie nadgranicznego położenia Śląska Cieszyńskiego (z polskiej i czeskiej strony granicy)
Tadeusz Siwek
Rok: 1994
stať ve sborníku

A Brief Survey of the English Morphology
Aleš Svoboda, M. Opělová-Karolyová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

A mualkotás ontológiai státusa
Zdeňka Kalnická
Rok: 1993, Kalligram
článek v odborném periodiku

ADOLF KNEJZLÍK
Vlastimila Čechová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Aškenázy Ludvík
Svatava Urbanová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Autodiagnostické aspekty v práci učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badania nad językiem i świadomością językową polskiej młodzieży na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Badania nastrojów społecznych na Zaolziu w roku 1992
Tadeusz Siwek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Bár Zdeněk
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

BAROKO V NÁS? (LIDOVÉ DIVADELNÍ HRY ČESKÉHO BAROKA), in: Historie - Historica 139/1993
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
stať ve sborníku

Báseň je pláč našeho zdejšího bytí (amer. básník Galway Kinnell)
Stanislav Kolář
Rok: 1993, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

BOHUSLAV REYNEK
Svatava Urbanová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

BYŤ MARXISTOM NA SLOVENSKU
Miroslav Kusý
Rok: 1993, FILOZOFIA
článek v odborném periodiku

Cesta za apriori plurality
Tomáš Hauer
Rok: 1993
stať ve sborníku

Charles Sealsfield - Starý a nový svět v první polovině 19. století (Badatelské možnosti)
Ivo Barteček
Rok: 1993
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub