Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Integrační a sepatační procesy v uměleckém dění na Moravě a na Ostravsku do 2. sv. války
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Isaiah Berlin: Dva pojmy slobody. In: F. Gál, F. Novosad (ed.): O slobode a spravodlivosti
Zdeňka Kalnická, Ladislav Nezdařil, Isaiah Berlin
Rok: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ivan Klíma(Poznámky k tvorbě a osobnosti)
Iva Málková
Rok: 1991, Amosium servis
odborná kniha

Jan Firbas sedmdesátiletý [Jan Firbas Septuagenarian]
Aleš Svoboda
Rok: 1991, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Jan Firbas Septuagenarian
Aleš Svoboda
Rok: 1991, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Jan Novák: Milionový jeep
Martin Pilař
Rok: 1991, Proměny
článek v odborném periodiku

Jiří Myszak - sochy, studie v kat. posmrtné souborné výstavy
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Jiřina van Leeuwen -Turnovcová, Rechts und Links in Europa. Ein Beitrag zur Semantik und symbolik der Geschlechterpolaritat
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

K uplynulým sedmdesátinám prof. J. Daňhelky
Naděžda Bayerová, Naděžda Kvítková
Rok: 1991, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Kniha plná intrik
Stanislav Kolář
Rok: 1991, Tvar
článek v odborném periodiku

Kontrakty kupna. Z badań nad przeszłością gwary cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmenzel
Blažena Gracová
Rok: 1991, Těšínsko
článek v odborném periodiku

La gerarchia delle unita e dei campi comunicativi illustrata mediante le construzioni attributive dell'inglese
Aleš Svoboda, Aleš Svoboda, R. Sornicola
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize

Le francais dans tous les sens
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Le posizioni nell'ordine delle parole ceco dal punto di vista dell'articolazione attuale
Aleš Svoboda, R. Sornicola, Aleš Svoboda
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize

Literárněčtenářská kompetence adolescenta a žánr (Anticipace originálu tzv. Legendy o hořícím srdci M. Gorkého)
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Magor dětem. (I. M. Jirous: Magor dětem)
Svatava Urbanová
Rok: 1991, Zlatý máj 35
článek v odborném periodiku

Malíř Josef Dvořák
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Miejsce slangu w języku ogólnonarodowym
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1991
stať ve sborníku

Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění
Martin Pilař
Rok: 1991, TVAR
článek v odborném periodiku

Milan Kundera: Život je jinde
Martin Pilař
Rok: 1991, Romboid
článek v odborném periodiku

Místo ustálených slovesně jmenných spojení v systému jazykových prostředků
Blažena Rudincová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych
Tadeusz Siwek
Rok: 1991, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Mnohostranný - jednostranný vývoj činností u žáků druhého stupně základní školy
D. Ledecká, I. Štrobachová, I. Uhlářová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Model péče o mádež bez pracovního zařazení (nepřijatou na učiliště a štřední školy)
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1991
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Model péče o mládež bez pracovního zařazení
Jan Nevřala
Rok: 1991
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Národní umělec Vilém Wünsche
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Nezapomeňte na ně! Šance odsouzených z pohledu psychologa
Jan Nevřala
Rok: 1991, Nová svoboda
článek v odborném periodiku

Niektoré tendencie súčasnej americkej estetiky
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové formy studia
Zdeněk Mlčák
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Nové učební texty pro vyučování ruštině na středních školách
Květuše Lepilová
Rok: 1991, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

O języku dziecka
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Odkaz myslitele a jeho platnost v čase (k 140. narození T.G.Masaryka)
Jiří Svoboda
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odmiany współczesnego języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odmiany współczesnego języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odraz společenského vývoje ve slezských příjmeních
Naděžda Bayerová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. Edvarda Lotka, CSc.
Jaroslav Hubáček, Eduard Lotko, Marie Čechová, Kolektiv Autorů
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. P. Hausera, CSc.
Jaroslav Hubáček, H. Staudková, Přemysl Hauser
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Palimpsest času
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Paralela subjektu a objektu v próze Christy Wolfové
Ivan Stupek
Rok: 1991, Romboid, literatúra, teória, kritika
článek v odborném periodiku

Peter Blumenthal, La syntaxe du message. Application au francais moderne.
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Petr A.Bílek: Stavitelé křídel
Martin Pilař
Rok: 1991, TVAR
článek v odborném periodiku

Podaří se obnovit tradici dětských táborů s psychologem?
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Pomocník a ochránce ve všech nesnázích. (Kult svatého Mikuláše na Hané)
Vladimír Horák
Rok: 1991, Hanácké noviny
článek v odborném periodiku

Práce s didaktickou technikou při přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Emílie Demlová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Praktická cvičení z ruského jazyka, díl IV
Eva Mrhačová
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve Velkém Týnci u Olomouce.
Vladimír Horák
Rok: 1991, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Projekt Job clubu
Jan Nevřala
Rok: 1991
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příprava výchovného poradce jako základního článku výchovného poradenství
Anna Schneiderová, Iva Málková
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Příspěvek k problematice v k manželství a rodičovství
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub