Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Psychiatr, jenž sexuální energii nazval libidem
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku

Psychologická příprava učitelů geografie
Anna Schneiderová, Marta Koubová, Ivana Fialová
Rok: 1996, PřF OU
kapitola v odborné knize

Psychologické základy ekologické výchovy
Jan Nevřala
Rok: 1996, Ateliér Milata
odborná kniha

Psychosomatické potíže u dítěte s dyslexií
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quality-Services-Czech Made
Jiří Urban, M. Gabryšová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Rafaj Miroslav
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Raschoždenija meždu češskim i russkim jazykami, vyzvannyje istoričeskim vlijanijem nemeckogo jazyka na češskij
Rudolf Zimek
Rok: 1996, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Recollections of Europe in Jewish-American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 1996
stať ve sborníku

Rečevaja taktika v ustnoj biznes-kommunikacii perevodčika.(Associativnost i t.n. vnutrennij monolog bakalavra)
Květuše Lepilová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Renesance moderny v Ostravě. In: 70 let Domu umění v Ostravě, 1926-1996
Petr Holý
Rok: 1996
stať ve sborníku

Responsabilité et ou gratuité de la littérature
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1996
ediční a redakční práce

Roman Jakobson. Litteraria humanitas IV
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Romové na Vítkovsku a Hlučínsku v první polovině padesátých let
Nina Pavelčíková
Rok: 1996, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Romové v Ostravě během poválečného desetiletí (1945-1955)
Nina Pavelčíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Rozmowy polsko-niemieckie
Norbert Honsza
Rok: 1996, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozmowy polsko-niemieckie
Norbert Honsza
Rok: 1996, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Russko-češskij slovaŕ dlja dělovoj sfery
Mojmír Vavrečka, Jiří Korostenski, Irena Bogoczová, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Růžena Svobodová. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6
Svatava Urbanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ryba Jan. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Řízení jakosti zboží a služeb
Jiří Urban
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

S psychology na lince důvěry
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

S Václavem Černým do předsíně nebes (Václav Černý: Až do předsíně nebes)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Salutoprotektivní mechanismy u konzumentu návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 1996, Protialkoholický obzor
článek v odborném periodiku

Salutoprotektivní mechanismy u konzumentů návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 1996, Protialkoholický Obzor (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Schellingovské kořeny hnutí New Age
Vladimír Šiler
Rok: 1996
stať ve sborníku

Severomoravská univerzitní města v představách vysokoškoláků
Pavel Pácl
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Severomoravský příspěvek k českému poznávání Dona Quijota a jeho literárních druhů
Jaroslav Reska
Rok: 1996
stať ve sborníku

Sexuální chování a prožívání studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SHP kostela sv. Kateřiny v Kelči
Naděžda Goryczková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Sintaksičeskaja sinonimija i smežnyje javlenija
Rudolf Zimek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Skladba obyvatelstva vybraných soudních okresů severní Moravy a českého Slezska podle náboženského vyznání, obcovací a mateřské řeči v letech 1880-1930
Ludmila Nesládková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Slovesa smyslového vnímání v mluvených textech. In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Eva Mrhačová, Marcela Grygerková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Složená osobní jména slovanského původu v češtině a polštině
Eva Mrhačová
Rok: 1996, Rozprawy komisji językowej XXII Wrocław 1996
článek v odborném periodiku

Slyšte, dcerky!
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Sociologie volného času
Pavel Pácl, Kolektiv Autorů
Rok: 1996, Karolinum
kapitola v odborné knize

Some Aspects of Mass Media Language
Ivo Broskevič
Rok: 1996
stať ve sborníku

Some Problems of Teaching EFL at Elementary Level in the Czech Republic
Iva Pýchová
Rok: 1996, Languages Forum
článek v odborném periodiku

Sovremennoje vosprijatije žanra skazki (Ontogenetičeskij podchod)
Květuše Lepilová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Sovremennyje češskije perevodnyje slovari
Mojmír Vavrečka
Rok: 1996
stať ve sborníku

Spáčil Jindřich. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Specializace spojky "jak" v časových větách
Pavel Kosek
Rok: 1996, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Specifické poruchy učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Specifické poruchy učení a chování - Pedagogika III
Maria Vašutová
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické vývojové poruchy učení a mentální retardace
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifické znaky televizní reklamy
Jiří Urban
Rok: 1996, Obchodník
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština jako formální varieta národního jazyka. In: Sborník z konference Spisovnost a nespisovnost v soueasné jazykové a literární komunikaci, s. 33-35
Jan Chloupek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost
Milan Hrdlička
Rok: 1996, Top
článek v odborném periodiku

Sposoby realizacii koncepcii obučenija studentov-bakalavrov
Blažena Rudincová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stepní vlk a nahodilost osobitosti: Hlášení Hermanu Hessemu
Tomáš Hauer
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub