Publikační činnost - IS PUBL
Věžky. (Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996)
Vladimír Horák
Rok: 1997, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Videoklip jako žánr literární
Miroslav Zelinský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Videoprogram "Vyprávějte si s námi"
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vliv hracich automat na obcany mesta frydek-Mistek Výzkumný projekt
Oldřich Solanský
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Voluntad de crítica, voluntad de justicia (entrevista con Didier Eribon)
José Luis Bellón Aguilera, J.L. Moreno Pestaňa, A. Relinque Eleta
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výtvarníčky na Dňoch Aspektu
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU; přístupy k řešení
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výzkum slangu v ČSR, v ČR a SR v letech 1020 - 1996
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Lumír Klimeš, Artur Magnuszewski, Zdzislaw Mikulski
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, filozofická fakulta
odborná kniha

Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vzdálené hlasy (E. Petrů: Vzdálené hlasy)
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Vzdilávací a školská politika a její institucionální podpora v Sm regionu
Josef Mrhač, Vítězslav Kuta, Pavel Pácl, Juraj Hon, Ivan Šotkovský
Rok: 1997, Regionální revue - easopis pro spoleeenské vidy
článek v odborném periodiku

Vztah jazykové a odborné kompetence při převodu
Milan Hrdlička
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku

Wérkoholik a jeho noutbuk
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Wpływ Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego na kształtowanie się rodzimej więzi międzygeneracyjynej oraz świadomości narodowej na Zaolziu
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Współczesny język polski na Zaolziu, Polszczyzna Śląska
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Wstep /Předmluva/
Piotr Sawicki
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z bliskiej odleglości - rzecz o antonimach
Jiří Damborský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach podstawowych w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z zagadnień analizy literackiej w warunkach współczesnej szkoły
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Základy jazykovědy
Mojmír Vavrečka, Monika Horsáková, Jana Svobodová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zamyšlení nad pokusy o řešeni tzv. romského problému v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Bulletin Muzea romské kultury Brno
článek v odborném periodiku

Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Młynek, Władysław Sosna
Rok: 1997, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4. PdF OU
Maria Vašutová
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zavinilo ekologickou krizi křesťanství?
Vladimír Šiler
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Záznam propasti paměti (A. Lustig: Propast)
Iva Málková
Rok: 1997, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Zemek Oldřich. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ziemia obiecana czy raj utracony
Kazimierz Kaszper
Rok: 1997, Śląsk
článek v odborném periodiku

Zkušenosti a poznatky z cesty v Ekvádoru
Maria Vašutová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Značky kvality sousedních zemí
Jiří Urban
Rok: 1997, Obchodník
článek v odborném periodiku

Zum Bestand der hypotaktischen Konjuktionen in der frueneuhochdeutschen Kanzleisprache des Kuhlaendchens
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zum Schreibstand der Stadtbücher vom Kuhländchen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Schreibstand der Stadtbücher vom Kuhländchen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zur Kanzleisprache des Kuhlaendchens in der 2. Haelfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zveme vás do Bestu
Marcela Grygerková
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Zycie literackie na Zaolziu
Kazimierz Kaszper
Rok: 1997
stať ve sborníku

Žena v ohrožení a triviální literatura 16. a 17. století
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Žena-jazyk-literatura
Svatava Urbanová
Rok: 1997, Český jazyka a literatura
článek v odborném periodiku

Židovská minorita na Moravě a jejich služebnictvo v době utváření moderní společnosti (1869-1938)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

15. konference SENG
Iva Pýchová
Rok: 1997, Pedagogika
článek v odborném periodiku

666 - Wer Verstand hat, der überleg die Zahl
Tomáš Novotný
Rok: 1997, Berliner Dialog 2
článek v odborném periodiku

A. C. Nor. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

A znovu Němcová
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Aktual´nyj uroven´ znanij po russkomu jazyku [Testirovanije bakalavrov na pervom i tretjem kursach]
Zdeňka Nedomová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Albert-Ludwig-Universiät Freiburg im Breisgau
Iveta Rucková
Rok: 1996
působení v zahraničí

Alexandr V. Isačenko
Jiří Damborský
Rok: 1996
stať ve sborníku

Aniol milczal. Kilka uwag o odkurzonej prozie Heinricha Boella
Norbert Honsza
Rok: 1996
stať ve sborníku


