Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Manýrismus
Radek Fukala
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 1995
stať ve sborníku

Mezi historií a diplomacií (Portrét Vlastimila Kybala)
Ivo Barteček
Rok: 1995, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Mezitextový dialog v románech vladimíra Párala
Jan Malura
Rok: 1995
stať ve sborníku

Mluvený jazyk středoškolské a vysokoškolské mládeže severní Moravy ve srovnání s písemnými projevy z hlediska syntaxe
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Motiv ženy zlobivé v českých barokních lidových hrách
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (25 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (8 biogramů + 1 biogram spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy (1 biogram)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys
kapitola v odborné knize

Mythos des Antisemitismus in Deutschland der Zwischenkriegszeit
Ivan Stupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nacional´no-kul´turnaja specifika rečevogo povedenija russkich i nerusskich
Rudolf Zimek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let
Nina Pavelčíková
Rok: 1995, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Násilí na textu a v textu
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Návrat básníka (J. Gold: Noci dní)
Iva Málková
Rok: 1995, TVAR
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci
Jaroslav David
Rok: 1995, Havlíčkobrodsko 11
článek v odborném periodiku

Neumění pro neumění
Daniela Rywiková
Rok: 1995, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Nitschmann Anna
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nitschmann David
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nitschmann Jan
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nominativní a vokativní funkce i podoby antroponym v mluvených projevech
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

O ekvivalenci v odborném překladu
Milan Hrdlička
Rok: 1995
stať ve sborníku

O zebře, dekonstrukci a rekontextualizaci
Tomáš Hauer
Rok: 1995
stať ve sborníku

One aspect of the language in the mass media
Ivo Broskevič
Rok: 1995
stať ve sborníku

Osobnost a dílo Jakuba Demla
Oskar Mainx
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osobnost (klíčové pojmy)
Ivan Pavlas
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ostravický Čechoslav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Osudový vlak
Miroslav Zelinský, Eva Burianová, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Osvícenský biskup Jan Leopold Hay - církevní a náboženský reformátor? (Poíspěvek k dějinám osvícenství)
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Panoráma ruské literatury
Miroslav Mikulášek, Galina Bínová
Rok: 1995, Albert, Boskovice
odborná kniha

Peřich Václav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Petr Bezruč věčně živý
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Písma mormonů - kniha Abrahamova
Tomáš Novotný
Rok: 1995, Oliva
odborná kniha

Plivnutí na legendu? (K. Ptáčník: Chlapák)
Iva Málková
Rok: 1995, Alternativa
článek v odborném periodiku

Podešvová M.
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Podíl Židů na podnikatelských aktivitách v ostravské průmyslové aglomeraci před první světovou válkou
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Podnikání jako stres a příčina manželského nesouladu?
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World Invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Pogranicze jako problem badań etnokulturowych
Karel Kadłubiec
Rok: 1995
stať ve sborníku

Pohádka je literární zážitek
Květuše Lepilová
Rok: 1995, Čtenář
článek v odborném periodiku

Poíeiny kriminality mládeže
Oldřich Solanský, Marcel Recman
Rok: 1995, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Polonistické studie ve filologických vědách v České republice
Jiří Damborský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Polsko-czeskie związki językowe inaczej. Stereotypy myślowe dotyczące języka, niezręczności i błędy, zdradliwe słowa
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1995
stať ve sborníku

Poradenský proces (kap. 3) . In.: Paulík aj. Kapitoly z biodromálního poradenství
Anna Schneiderová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poradenství (kap. 2). In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Anna Schneiderová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Požívíní drog ostravskými adolescenty
Helena Záškodná
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. Spisy FF OU č.89
Karel Paulík
Rok: 1995, Repronis
odborná kniha

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová, Emílie Demlová, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy



 
facebook
rss
social hub