Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Hiszpania malownicza-historyczna. Zapirenejskie wedrowki Polakow w latach 1838-1930
Piotr Sawicki
Rok: 1996, Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego
odborná kniha

Holič z Kazbeamu.Nabokov o krutosti
Tomáš Hauer
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Honza Krejcarová a Jana Černá
Martin Pilař
Rok: 1996
stať ve sborníku

How to Teach the Gifted and Talented
Iva Pýchová
Rok: 1996, Moravian-Silesian Association of Teachers of English Newsletter
článek v odborném periodiku

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí (jejich slovotvorba a jejich podoby užívané při oslovování v komunikaci rodiny)
Naděžda Bayerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Idea svatovojtěšská v díle Jaroslava Durycha
Petr Hora
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

IN DEFENCE OF LEARNER TRAINING
Stella Nangonová
Rok: 1996
stať ve sborníku

In Memoriam PhDr. František Schwarz, CSc.
Miroslava Kyselá
Rok: 1996
stať ve sborníku

Inovace vzdělávání učitelů češtiny základních a středních škol
Emílie Demlová
Rok: 1996, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Intenzivní kurs španělštiny II.. Programy pro audioorální cvičení
Jaroslav Reska
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intepretace jako jediná možnost
Miroslav Zelinský
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Introducción al estudio del espaňol en América
Lubomír Bartoš
Rok: 1996, Masarykova univerzita Filozofická fakulta
odborná kniha

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Ivan Stupek
Rok: 1996
ediční a redakční práce

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Rok: 1996, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jak na kritiku a kritiky
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1996, Vital
článek v odborném periodiku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1996, Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance
článek v odborném periodiku

Jak zvýšit úroveň komunikační kompetence mladých komunikantů?
Emílie Demlová
Rok: 1996, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie
Jana Raclavská
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Jan Amos Komeński prekursorem kształcenia się przez cale życie
Zofia Matysková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Jan Amos Komenský básník
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jan Firbas - seventy-five years young
Aleš Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Jan Firbas´ 75th birthday
Aleš Svoboda
Rok: 1996, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Jirko Miloš. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Jiří Levý - zakladatel moderní české vědy o překladu
Milan Hrdlička
Rok: 1996, TOP
článek v odborném periodiku

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha

John Dewey: Caput mortuum anebo nové paradigma estetiky?
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
stať ve sborníku

Josef Karel Jurende
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Josef Staroveský
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Jožka Jabůrková. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6
Svatava Urbanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Juda Karel. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Judith Butler: Ťažkosti s rodom
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

K fenoménu psychické zátěže dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K metafoře literarizovaná kultura
Tomáš Hauer
Rok: 1996
stať ve sborníku

K některým aktuálním otázkám bádání v oblasti literatury pro mládež. In: Současnost literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K problematice jakosti sociálních služeb poskytovaných nejstarší generací
Jiří Urban
Rok: 1996
stať ve sborníku

K problematice polských vlivů na českou literaturu
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

K problematice sexuality středoškolské mládeže
P. Pavlová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

K přepisu komunikátů. In Jazykověda - Linguistica 2. Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. SFFOU č. 158
Dana Davidová, Eva Jandová, Ivo Barteček, Jan Tejkal
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

K přepisu mluvených komunikátů
Eva Jandová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K sexualitě studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K teoretickým východiskům kritiky literatury pro mládež aneb současná úskalí normativnosti
Svatava Urbanová
Rok: 1996, Česká literatura
článek v odborném periodiku

K textové syntaxi mluvených komunikátů
Emílie Demlová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2
Eva Jandová, Emílie Demlová, Eva Jandová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

K tvoření názvů přechýlených
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

K vývoji úmrtnosti po třicetileté válce (přínos mikroanalýzy k poznání syntézy)
Lumír Dokoupil
Rok: 1996
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub