Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Naléhavost i úskalí (k českým vydáním zahraničních knih pro děti o holocaustu)
Svatava Urbanová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek - bekyň
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nástin výzkumu cestování dětí a dospívajících ve 2. pol. 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naturalizovaná filosofie mysli Josepha Priestleyho
Eva Peterková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczyciel a uczeń - teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Rok: 2017, Filozofická fakulta PU v Prešove
kapitola v odborné knize

Naučná stezka hrabovského rodáka, básníka a spisovatele Viléma Závady
Martin Slepička, Petr Žižka
Rok: 2017
libreta, scénáře

Návraty k podstatnému
Martin Tomášek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná)
Kristýna Bílková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w polszczyźnie cieszyńskiej XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli
Karel Paulík
Rok: 2017, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Nela Rywiková: Děti hněvu
Svatava Urbanová
Rok: 2017, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Němci a vyrovnávání se s minulostí
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Němčina v jazykové krajině pohraničí (na příkladu toponymie a chrématonymie vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neologizmy v russkom i češskom jazykach - biznes jazyki
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Neslovanské prvky v jesenické toponymii
Tereza Klemensová
Rok: 2017, Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Neverbálna zložka komunikácie a jej právo na preklad a tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Bulgarian University, Bulgaria
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Nobilitace duchovních hodnostářů a jejich heraldika v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Northwestern University, Evanston, USA. Summer Institute on the Holocaust and Jewish Civilization, 16. 6.-4.7.2017
Stanislav Kolář
Rok: 2017
působení v zahraničí

Nov bulgarski universitet (Sofie, Bulharsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
působení v zahraničí

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Nové přístupy k výzkumu toponymie
Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové přístupy ve výzkumu toponymie
Kristýna Bílková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novější překlad polských pohádek a pověstí do češtiny
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky
Miroslav Kubát, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novye technologii distancionnogo izučenia inostrannych jazykov (na primere Evropejskogo proekta Russian Online)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O komparativním studiu jazyků
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O nasycení hladovou vodou (návraty do dětství v Podbeskydí)
Svatava Urbanová
Rok: 2017, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Uniwersytet Ostrawski
kapitola v odborné knize

O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)
Jana Raclavská
Rok: 2017, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC
odborná kniha

O rozwoju terminologii czeskiej słów kilka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Obdobie komorskej správy hradu a panstva (1760-1848)
Miroslav LACKO, Peter Konečný
Rok: 2017, Železiarnie Podbrezová, a. s.
kapitola v odborné knize

Obraz české poezie v časopisu Akord v době protektorátní
Iva Málková
Rok: 2017, Academia
kapitola v odborné knize

Obraz I Rzeczpospolitej w czeskich podręcznikach do historii.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz psa w poezji Kazimierza Ratonia
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Obraz rekatolicyzacji Czech po bitwie na Bialej Górze w czeskiej powieści historycznej przelomu XIX i XX wieku: porównanie Aloisa Jiráska i Terzey Novákovej
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz Sovětského svazu v českých cestopisech z let 1917-1968
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017, Host
odborná kniha

Obrazy z dějin školy v Dobraticích od jejího vzniku do poloviny 40. let 20. století. Příspěvek k problematice českého venkovského školství na Těšínsku.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017
stať ve sborníku

Obučenije v Češskoj respublike i v Ostravskom universitete
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Obyvatelia Oravy vo víre Veľkej vojny
Martin Chmelík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Obyvatelstvo Hrabové od jozefínských reforem do 1. světové války
Lumír Dokoupil
Rok: 2017, Městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Oceněné (?) Jezero Biancy Bellové
Matěj Antoš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub