Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kilka uwag o analizie i interpretacji dzieła literackiego w szkole podstawowej
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Klipy věčně zelené
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Koheze a koherence v dialogu
Renáta Tomášková
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Komunikace ve sféře byznysu a bakalářské studium ruštiny
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Konec tureckého nebezpečí a Morava
Jiří Procházka
Rok: 1997
stať ve sborníku

Konstrukce hospodářského vozu na Hané v kresbách Františka Pospíšila.
Vladimír Horák
Rok: 1997, Střední Morava
článek v odborném periodiku

Kreativní psaní jako vyjádření a sdílení zkušenosti
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

"Krzyk ulicy" - kilka uwag o nazwach prywatnych sklepów w Pradze
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1997
stať ve sborníku

Kurt M. (Maxmilián Kunert). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

La correction des fautes de prononciation fondée sur la transcription phonétique
Jitka Smičeková
Rok: 1997
stať ve sborníku

La didactique des pauvres ou l´hyperbole-argument
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997
stať ve sborníku

La función denominativa del adjetivo
Lubomír Bartoš
Rok: 1997, Revista del Instituto de Lingüística, 7
článek v odborném periodiku

La neología adjetival en el espaňol (Problema visto por el usuario extranjero)
Lubomír Bartoš
Rok: 1997, Études Romanes de Brno
článek v odborném periodiku

La stéréotypie et ses fonctions dans le roman de science-fiction
Magdalena Wandzioch
Rok: 1997
stať ve sborníku

Le romanesque et le réel
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997
stať ve sborníku

Leksykon PZKO
Martyna barbara RADŁOWSKA-OBRUSNÍK
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Les interactions verbales II, III
Jan Šabršula
Rok: 1997, Cizí jazyky 7-8
článek v odborném periodiku

L´Europe de l´Est le miroir de deformant de la litterature populaire
Magdalena Wandzioch
Rok: 1997
stať ve sborníku

Likvidace středních vrstev na Opavsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Rok: 1997
uspořádání konference, workshopu

Literarische Moderne. (rec. R. Grimminger/J. Murasow/J. Stückrath)
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Literární dějiny a jejich noeticky problém
Jiří Svoboda
Rok: 1997, Scriptum, časopis pro literaturu, umění a život
článek v odborném periodiku

Literární tradice ve Slezsku a na severní Moravě (její vývoj v 19. a 20.stol.)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Rudolf Sramek, Petr Holý
Rok: 1997
stať ve sborníku

Lynda Nead: Rámovanie ženského tela
Zdeňka Kalnická, Lynda Nead, Jacques Doukhan
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Maiakovski (La teoría del valor en la práctica poética: a propósito de
José Luis Bellón Aguilera, Juan Carlos Rodríguez
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Malíř Valentin Držkovic, jeho místo v českém umění 20. století a tzv. slezský fenomén
Petr Holý
Rok: 1997
stať ve sborníku

Małżeństwa mieszane na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Marginální objev
Martin Pilař
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku

Masově sdělovací prostředky a požívání drog mládeží
Helena Záškodná
Rok: 1997
stať ve sborníku

Mass media and drug abuse among young people
Helena Záškodná
Rok: 1997, University of Atheny
odborná kniha

Mass Media and Drug Abuse among Young People
Helena Záškodná
Rok: 1997
stať ve sborníku

Máte hifi na scifi?
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Město abbreviatur v russkich i češskich gazetnych tekstach
Blažena Rudincová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Míra interference z čestiny do primárního jazykového kódu nejmladších členů polského etnika v České republice
Irena Bogoczová
Rok: 1997, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Misky a mistři v dresu
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Mlčet Slovo?
Pavel Hruška
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha

Mluvená čeština na Moravě
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Moglichkeiten Traditioneler Übungsformen in einem Raum Ganzheintlichen Lernens
Detlef Dumon, Pavla Zajícová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Morphologie du français
Jan Šabršula
Rok: 1997, OSTRAVSKA UNIVERZITA
odborná kniha

Morphologie du français I
Jan Šabršula
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morphologie du français I.
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Motivace požívání toxických látek u dětí a mládeže na území města Ostravy
Helena Záškodná
Rok: 1997
stať ve sborníku

Možnosti řešení nezaměstnanosti v ČR a v zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Mučedníci albigenští
Jan Šabršula
Rok: 1997, Nový zápas
článek v odborném periodiku

Mystérium svatého Vojtěcha
Petr Holý
Rok: 1997, Společnost, revue Společnosti pro kulturu a umění v Ostravě
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8 (22 biogramů + 1 biogram spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub