Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Koupě potřebou i impulsem
Karel Paulík
Rok: 1996, Českomoravský profit
článek v odborném periodiku

Kritéria hodnocení překladu
Milan Hrdlička
Rok: 1996
stať ve sborníku

Kritik a naplnění jeho údělu
Jiří Svoboda
Rok: 1996, Alternativa nova
článek v odborném periodiku

La brieveté du mythe chez Marcel Aymé
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1996
stať ve sborníku

La cryptocatégorie
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

La déontologie de l´artiste selon Jules Barbey d´Aurevilly
Magdalena Wandzioch
Rok: 1996
stať ve sborníku

Langobardská Itálie v 7.-8. století
Vlastimila Čechová
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Latina pro gymnázia I - II
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le désignant discontinu
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

Le double héros dans la littérature fantastique
Magdalena Wandzioch
Rok: 1996
stať ve sborníku

Le fantastique au dix-neuvieme siecle
Magdalena Wandzioch
Rok: 1996
stať ve sborníku

Le soupire de la terre/Túžba zeme
Jaroslava Obrtelová- Havrilová, Jaroslav Vencálek, Jacques Doukhan
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les interactions verbales CR
Jan Šabršula
Rok: 1996, Cizí jazyky 7-8
článek v odborném periodiku

Letní institut americké literatury
Stanislav Kolář
Rok: 1996, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Lídři a jejich imidž
Ivo Broskevič
Rok: 1996, Práce
článek v odborném periodiku

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Rok: 1996
uspořádání konference, workshopu

Literární časopisy po roce 1945
Richard Svoboda
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson Úvod ke sbírce studií
Miroslav Mikulášek, Norbet Honsza, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
ediční a redakční práce

Lukáš Helic
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Magisterské studium oboru "Regionální rozvoj a správa."
Oldřich Solanský
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Malíř Vladimír Kristin a jeho město
Petr Holý
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Marie Walburga Truchsess - Walburg - Zeil
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Markalousová Milada
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Matěj Tanner
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Matula Antonín. In: Biografický slovník Slezska a sevení Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Městský marketing v praxi
Jiří Urban, Lidmila Janečková
Rok: 1996, Obchodník
článek v odborném periodiku

Metaforizace ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Metatext o "metatextu" O máku, plečce, ajznbosákovi a vejpravčím
Richard Svoboda
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Metoda jednotného mozku-kinesiologie
Maria Vašutová
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Míček Eduard. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Miedzynarodowa Federacja Nauczycieli Jezykow Obcych i jej Region Srodkoeuropejski
Iva Pýchová
Rok: 1996, Jezyki Obce w Szkole
článek v odborném periodiku

Mif kak paradigma soznanija i bytija
Miroslav Mikulášek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Mikuláš Albrecht z Kaménka
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Minimum z literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Místo slavistiky na vysokých školách
Jiří Damborský
Rok: 1996
stať ve sborníku

Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska. In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Mojmír Vavrečka, Irena Bogoczová, Václav Lednický
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moveoterapie
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Můj první děkan
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 5 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 5 (25 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6 (19 biogramů + 1 biogram spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7 (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7 (34 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. (5 biogramů)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1996, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Na každého trochu jinak
Karel Paulík
Rok: 1996, Českomoravský profit
článek v odborném periodiku

Na marginiesie minionego Roku Kultury Ludowej
Karel Kadłubiec
Rok: 1996, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Na okraj komunikačního problému marketingu
Jiří Urban
Rok: 1996, Obchodník
článek v odborném periodiku

Na počátku byl Vašica (J. Vašica: České literární baroko)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub