Publikační činnost - IS PUBL
Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Rok: 1999, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12 (3 biogramy)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. (3 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Náboženská politika markraběte Jiřího Braniborsko- Ansbašského v krnovském knížectví
Radek Fukala
Rok: 1999, Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Opera historica 7, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis
článek v odborném periodiku

Nadja-femme revée ou reve de femme
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nauczanie Słowaków na poziomie zaawansowanym
Marta Pančíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice
Ivo Broskevič, Eva Mrhačová, Charles Jencks
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Několik poznámek ke změnám sociálního postavení romských imigrantů do českých zemí po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska
Eva Jandová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém matmeriálu z českého Těšínska)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Němčina pro veřejnou správu
Eva Saunders
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Německá menšina ve Slezsku opolském a českém po roce 1990.
Eva Saunders
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nesčetnoje količestvo turistov? (Sredstva vyraženija neopredelennoj množestvennosti v tekstach putevoditelej)
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Neverbální a verbální řečová komunikace na konci tisíciletí
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nevídaný zájem o středověk (o čtyři knihy o středověku z roku 1998)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Nositelia idey československej štátnosti v hnutí odporu na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

o dwujęzyczności Dziadów
Jiří Damborský
Rok: 1999, Prace Filologiczne tom XLIV
článek v odborném periodiku

O dwujęzyczności Dziadów
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

O proměnách pozic autora, knih a čtenáře v posledním desetiletí
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

O sektách a guruismu
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Společnost pro studium sekt a nových nábož. směrů
odborná kniha

Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v rokoch 1938 - 1945 v súčasných učebniciach dejepisu okolitých štátov
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v rokoch 1938 - 1945 v súčasných českých učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v súčasných českých učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ogłoszenia matrymonialne w prasie czeskiej - uwagi socjolingwistyczne, słowótwórcze i syntaktyczne
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1999
stať ve sborníku

Omlouvám se za předsudky (rozhovor s amer. spisovatelem Ishmaelem Reedem)
Stanislav Kolář
Rok: 1999, Svoboda
článek v odborném periodiku

Osobnosť generála Dr. Milana Rastislava Štefánika v súčasných českých a slovenských učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Ostrava Informační brožura
Jana Káňová
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostravská univerzita zvýšila svou přestiž další konferencí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Svoboda
článek v odborném periodiku

Památkáři o moderní architektuře
Martin Strakoš
Rok: 1999, Architekt
článek v odborném periodiku

Pamieciowa przestrzeń. Elzbieta Dzikowska, Gedächtnisraum Polen ind der DDR- Literatur. Fallstudien über verdrängte Themen
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Paul Tillich a jeho exitenciální zkušenost
Vladimír Šiler
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pavera, L.: Reflexe literatury v čase postmoderny (rigorózní práce)
Svatava Urbanová, Libor Pavera
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pečeť jako hlavní téma. (T.Krejčík: Pečeť v kultuře středověku)
Richard Psík
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Pečeť v kultuře středověku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 1999, ČČH
článek v odborném periodiku

Pensylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
působení v zahraničí

Percepce rodiny u specifických skupin dospívající mládeže
Linda Palatá
Rok: 1999
stať ve sborníku

Perché oggi nel monodo si parla della fine del lavoro?
Eva Saunders
Rok: 1999, La Societá
článek v odborném periodiku

Pestrá i šedá Ostrava
Martin Pilař
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

P&G
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Počúvanie s porozumením a ústny prejav v procese vyučovania francúzštiny
Jitka Smičeková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Poezie pro děti jako literární komunikát
Zofia Matysková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Mahďáková
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Christopher Hopkinson
Rok: 1999, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu II. (česko-anglicko-německo-ruský)
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 1999, FF OU
odborná kniha


