Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
K textové syntaxi mluvených komunikátů
Emílie Demlová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2
Eva Jandová, Emílie Demlová, Eva Jandová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

K tvoření názvů přechýlených
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

K vývoji úmrtnosti po třicetileté válce (přínos mikroanalýzy k poznání syntézy)
Lumír Dokoupil
Rok: 1996
stať ve sborníku

Kalinčiak Ján. In: Biografický slovník Slezska a sevení Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Kanibalizm medialny wokol Güntera Grassa
Norbert Honsza
Rok: 1996, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Kann man mit Schaum und Zorn Literatur machen? Günter Grass "Zunge zeigen"
Norbert Honsza
Rok: 1996, Konfiguracje
článek v odborném periodiku

Kapitoly ze sociální a humánní ekologie
Jan Nevřala
Rok: 1996, Ateliér Milata
odborná kniha

Karas Josef František. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Karel Kálal
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Karel starší ze Žerotína
Radek Fukala
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kdo je autorem barokních lidových divadelních her z Fulnecké kroniky Felixe Jiřího Jaschky?
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Kdož jsú boží bojovníci
Miroslav Zelinský
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Ke komunikativní metodě výuky cizím jazyků II
Iva Pýchová
Rok: 1996, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Ke komunikativní metodě výuky cizím jazykům I
Iva Pýchová
Rok: 1996, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Kinesiologie
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klady a zápory vysokoškolských skript
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Klekánice
Oldřich Solanský
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Komplementarność gatunek - styl funkcjonalny (na przykładzie przemówień V. Havla)
Jiří Damborský
Rok: 1996
stať ve sborníku

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu. In Linguistica 2
Eva Jandová, Dana Davidová, Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koupě potřebou i impulsem
Karel Paulík
Rok: 1996, Českomoravský profit
článek v odborném periodiku

Kritéria hodnocení překladu
Milan Hrdlička
Rok: 1996
stať ve sborníku

Kritik a naplnění jeho údělu
Jiří Svoboda
Rok: 1996, Alternativa nova
článek v odborném periodiku

La brieveté du mythe chez Marcel Aymé
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1996
stať ve sborníku

La cryptocatégorie
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

La déontologie de l´artiste selon Jules Barbey d´Aurevilly
Magdalena Wandzioch
Rok: 1996
stať ve sborníku

Langobardská Itálie v 7.-8. století
Vlastimila Čechová
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Latina pro gymnázia I - II
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le désignant discontinu
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

Le double héros dans la littérature fantastique
Magdalena Wandzioch
Rok: 1996
stať ve sborníku

Le fantastique au dix-neuvieme siecle
Magdalena Wandzioch
Rok: 1996
stať ve sborníku

Le soupire de la terre/Túžba zeme
Jaroslava Obrtelová- Havrilová, Jaroslav Vencálek, Jacques Doukhan
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les interactions verbales CR
Jan Šabršula
Rok: 1996, Cizí jazyky 7-8
článek v odborném periodiku

Letní institut americké literatury
Stanislav Kolář
Rok: 1996, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Lídři a jejich imidž
Ivo Broskevič
Rok: 1996, Práce
článek v odborném periodiku

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Rok: 1996
uspořádání konference, workshopu

Literární časopisy po roce 1945
Richard Svoboda
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson Úvod ke sbírce studií
Miroslav Mikulášek, Norbet Honsza, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
ediční a redakční práce

Lukáš Helic
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Magisterské studium oboru "Regionální rozvoj a správa."
Oldřich Solanský
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Malíř Vladimír Kristin a jeho město
Petr Holý
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Marie Walburga Truchsess - Walburg - Zeil
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Markalousová Milada
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Matěj Tanner
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
stať ve sborníku

Matula Antonín. In: Biografický slovník Slezska a sevení Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Městský marketing v praxi
Jiří Urban, Lidmila Janečková
Rok: 1996, Obchodník
článek v odborném periodiku

Metaforizace ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Metatext o "metatextu" O máku, plečce, ajznbosákovi a vejpravčím
Richard Svoboda
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Metoda jednotného mozku-kinesiologie
Maria Vašutová
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace



 
facebook
rss
social hub