Publikační činnost - IS PUBL
Výuka cizích jazyků na prahu nového století. II
Mojmír Vavrečka, Radomír Choděra, Vladimír Baar, Lumír Ries, Pavla Zajícová, Jana Mothejzíková, Marie Hanzlíková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka historiografie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Ludmila Nesládková
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Využití překladu a tlumočení při výuce jazyků
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění ostravského regionu
Renáta Halásková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vzdělávání v oblasti zahraniční pomoci (Development Education). Závěrečná zpráva tématu 6 projektu "Priority české rozvojové pomoci"
Pavel Nováček
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vznik a vývoj Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy v letech 1865-1889
Aleš Zářický
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

W sto lat po "ostatniej Wilii XIX wieku"
Jan Malicki
Rok: 2000
stať ve sborníku

Wielki czarodziej. Tomasz Mann: klasyk literatury niemieckiej
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce)
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Milan Jeřábek
Rok: 2000, Kultura wsposlczesna. Teoria - intepretacje - kritika, Wydanie specjalne: Estetyka (im)materii
článek v odborném periodiku

Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia)
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Z dziejów Śląska - Zbiór studiów
Antoni Barciak
Rok: 2000,
odborná kniha

Začátek a konec. Sborník z literárněvědné konference
Svatava Urbanová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zápas Čechů o Hlučínsko
Milan Myška
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zápas o polsko-ratibořské dědictví a mocenské aspirace Jiřího Braniborského- Ansbašského v zemích Koruny české. Der Kampf und das Oppelner- Rattiborer Erbe und die Machtpolitik Georgs von Brandenburg- Ansbach in den Ländern der böhmischen Krone 1505-1531
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zápisky Františka Řehoře ze srpna 1891
Petr Kaleta
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Sosna
Rok: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Zasłużony dla polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2000, Kalendarz Śląski na rok 2001
článek v odborném periodiku

Zasób słów i semantyka w nauczaniu języka polskiego (jako obcego)
Jiří Damborský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.
Eva Jandová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečné slovo
Svatava Urbanová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Země zaslíbená
Pavel Nováček, M. Plintovič
Rok: 2000, Vydavatelství Univerzity Palackého,
odborná kniha

Zur Problematik der Genuszuordnung englischer Entlehnungen in der deutschen Gegenwartssprache
Iva Kratochvílová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zur Sprache der Statuten des Dominikanerinnenklosters in Brünn
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zvládání agrese v práci s lidmi
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2000, YSF JČU
kapitola v odborné knize

Zvládání agrese v práci s lidmi. In: Záškodná, H. a kol.: Společenské minority a sociální práce
Karel Paulík
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Źywe słowo w procesie edukacyjnym (na przykłade szkół zaolziańskich)
Zofia Matysková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Žemberová, V.: Autor, text, reflexe textu
Svatava Urbanová, Viera Žemberová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žemberová, V.: Autorská rozprávka v devaťdesiatych rokoch
Svatava Urbanová, Viera Žemberová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žena, voda a svádění (ve filozofii a umění)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2000
stať ve sborníku

Život a smrt v druhé antologii z české barokní prózy (Vítr jest život člověka, ed. M. Sládek)
Jan Malura
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Žně a dožínky v Nízkém Jeseníku
Vladimír Horák
Rok: 2000, Čas
článek v odborném periodiku

13. dubna 2000
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

A. S. Puškin jako symbol kultury nejen ruské ("Tvůrčí zrada" a recepce poetiky konce tisíciletí)
Květuše Lepilová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Adam Mickiewicz na łamach prasy cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1999
stať ve sborníku

Adaptační potíže u vybraných forem návykového chování
Helena Záškodná
Rok: 1999
stať ve sborníku

Adverbiální sémantika staročeského lokálu
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Aesthetics of John Dewey and Its Impact on American Art
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akceleracija i reč muľtimedij v sfere biznesa (Inojazyčnaja rečevaja kommunikacija kak filologičeskij projekt)
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Amish - ostrov 17. věku
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Analitizmy v sovremennom russkom delovom jazyke (analiz materiala tekstov iz sfery biznesa i deloproizvodstva)
Blažena Rudincová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Analitizmy v sovremennom russkom delovom jazyke (Analiz materiala tekstov iz sfery biznesa i deloproizvodstva)
Blažena Rudincová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Angloamerikanizmy v současné ruštině - jejich plusy a minusy
Rudolf Zimek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Archetypy a stereotypy v díle Ivy Procházkové
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Aspect, Contexte, Distribution
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 1999
stať ve sborníku

Barvy a psychika
Maria Vašutová
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

Basileias - die Hilfe an die Bedürftigen. Sozialer Aspekt der Lehre des. Hl. Basilios des Grossen vom Eigentum.
Eva Saunders
Rok: 1999
stať ve sborníku


