Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Strukturnyje tipy naimenovanij ponjatij v oblasti delovogo obščenija
Blažena Rudincová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Studenti a jejich rodiče.Závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu
Pavel Pácl
Rok: 1999, Ostravská univerzita, Fakulta filozofická
odborná kniha

Studia philologica. Rossica Slovaca
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Studia romanistica 1
Jan Šabršula
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996
Irena Bogoczová
Rok: 1999, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Subjective evalution of the consulting intervention
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnání
Karel Paulík, J. Džuka
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Světové literatury 20. století v kostce
Stanislav Kolář, Kolektiv Autorů, Ivo Pospíšil
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Świadomość normatywno-stylistyczna a współczesna norma językowa wśród polskiej mniejszości na Zaolziu
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

Syntetické a analytické paradigma vztažných vět bez řídícího členu v současné francouštině
Jan Šabršula
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Škola - rodina - žák (jejich vzájemné vnímání)
Anna Schneiderová, Jiří Svoboda
Rok: 1999
stať ve sborníku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík
Richard Psík, Blažena Gracová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Richard Psík, Blažena Gracová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

T. G. Masaryks Bild in der jüdischen Presse der Zwischenkriegszeit
Miroslava Kyselá
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Tadeusz Boy-Zelenski : De la traduction au dialogue des cultures
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Telegrafické recenze(J. Soukupová: Dávnověk, N. Plíšková: Hospodská romantika, M. Horáková: Empyreum)
Iva Málková
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Telegrafické recenze(P. Borkovec: Polní práce, M. Doležal: Les, B. Chlíbec: Temná komora)
Iva Málková
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Teorie dekonstrukce a multikulturalismus
Tomáš Hauer
Rok: 1999
stať ve sborníku

Teorie množin, baroko a Bernard Bolzano (M. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová analýza mluvených komunikátů mládeže
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

The Characteristic of Alcohol Drinking by Children and Young People in Northern Moravia
Helena Záškodná, Karel Paulík, S. Pantelis
Rok: 1999, neznámý
kapitola v odborné knize

The Countryside of Homeland and Childhood
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

The Role of Exiles in Breaking Czech Literary Clichés
Martin Pilař
Rok: 1999
stať ve sborníku

The role of the department of psychology and social work at FF OU in improvement of social services in Ostravian region in the up-coming years
Jan Nevřala, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 1999
stať ve sborníku

The role of the Department of Psychology and Social Work with Counselling Orientation at FF OU
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Tlumaczenie wypowiedzi wewnarzfikcyjnych
Nina Podleszańska
Rok: 1999
stať ve sborníku

Transkripcija nemeckich toponimov na russkij jazyk
Vladimír Severa
Rok: 1999
stať ve sborníku

Triviální literatura ve světle emocí (odborných i čtenářských)
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Tři epochy současné filosofie (Luc Ferry)
Marek Petrů
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur (hrsgb. v Gertraude Zand und Jiří Holý)
Jan Malura
Rok: 1999, Wiener Slavistisches Jahrbuch
článek v odborném periodiku

Tut Scheiden wirklich weh?
Vladimír Horák
Rok: 1999, Frankfurter Allgemeine Zeitung
článek v odborném periodiku

Tvořící ničící pohlaví. Proměny Jiřího Karáska ze Lvovic, jak se projevují ve
Zdeněk Smolka
Rok: 1999, Edice TVARy, příloha obtýdeníku TVAR, řada A, svazek 5
článek v odborném periodiku

Úloha textových cvičení a konverzačních témat v komunikační výchově
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Umění interpretace. K metodologii filologicko-hermeneutické reflexe
Miroslav Mikulášek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Una tradición discontinua. Relaciones literarias hispano-polocas.
Piotr Sawicki
Rok: 1999
stať ve sborníku

Underground (Kapitoly o českém literárním undergroundu)
Martin Pilař
Rok: 1999, HOST
odborná kniha

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Unnoticed Gaps in Teacher Education
Petra Lexová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Uplatnění absolventů bakalářských oborů FF OU v praxi
Jan Nevřala, Marcel Navrátil
Rok: 1999
stať ve sborníku

Uplatnění absolventů bakalářských oborů FF OU v praxi
Jan Nevřala, Danuše Lepilová, Marcela Valošková, Marcel Navrátil, Bohumil Bocviňok
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Uplatnění absolventů Ostravské univerzity na trhu práce
Karel Paulík
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Úskalí psychologizujícího biografismu (O. Malevič: Bratři Čapkové)
Svatava Urbanová
Rok: 1999, HOST
článek v odborném periodiku

Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny
Lubomír Bartoš
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úžasní Řekové (o čem se vám učitelé neodvažují říct)
Igor Lisový, Terry Deary, Martin Brown
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Václav Černý: Až do předsíně nebes
Jan Malura
Rok: 1999, Studia Comeniana et historica 29
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub