Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLII, Bratislava 1995, 274s
Blažena Rudincová
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Země viděná ze satelitu
Tomáš Hauer
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zemědělství v ostravské průmyslové oblasti (vývoj 1850;1950)
Tomáš Pavlica
Rok: 1998
stať ve sborníku

Źidzi ostrawxcy w "Akcji Nisko" i ich późniejsze losy 1939-1940
Ludmila Nesládková
Rok: 1998, Wydawnictvo państwowego Muzeum w Oświecimiu-Brzezince
kapitola v odborné knize

Zjevení
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Zkušenosti a poznatky z cesty do Ekvádoru
Maria Vašutová
Rok: 1998
rozhlasové a televizní relace

Značenije grammatičeskoj koncepciji prof. A. V. Isačenko dlja sovremennoj sintaksičeskoj nauki
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zum Einfluß der Protestanten auf die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Schreibstand der ältesten Urkunden von Ostrava
Lenka Vaňková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zum Stellenwert der Grammatik in der Deutschlehrerausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum tschechisch- österreichischen Sprachkontakt dargestellt am Beispiel Südmähren-Niederösterreich
Zdeněk Masařík, Dana Davidová, W. Bauer, H. Scheuringer, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1998, Edition Presens
kapitola v odborné knize

Žádné odpovědi jen otázky (Z. Kaprál: Plané palposty)
Iva Málková
Rok: 1998, Duha
článek v odborném periodiku

Žánry, osobnosti, díla
Svatava Urbanová
Rok: 1998, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Železniční stavby a zařízení z hlediska památkové péče
Miloš Matěj, Alena Borovcová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

3. semináo k překladu a tlumočení
Květuše Lepilová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Aktual´nyje problemy lingvodidaktiki podjazyka biznesa
Zdeňka Nedomová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Aktualnyje processy v russkoj leksike
Mojmír Vavrečka
Rok: 1997
stať ve sborníku

ALFA vol. 7/8 1994-95
Jan Šabršula
Rok: 1997, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU a jeho základní validizace
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angloamerikanizmy - novyj plast leksiki segodnjašnego russkogo jazyka
Rudolf Zimek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Aniela Kupiec: rodowód-życie-praca
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Aniela Kupiec
Rok: 1997, Wydawnictwo Olza
kapitola v odborné knize

A.Šišková: Rusko-český právnický slovník
Mojmír Vavrečka
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku

Básně z bezčasí
Miroslav Zelinský
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Básník a naplnění jeho osudu (K 130. výročí Bezručova narození a k 40. výročí jeho smrti)
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Básník Eduard Bagrickij ( K dějinám takzvané jihozápadní školy oděské v ruské literatuře). Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, Drahomír Šajtar, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Básnířky, motiv ženy a prvotiny druhé poloviny 50. let
Iva Málková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Bibliografické heslo: PhDr. František Schwarz, CSc.
Miroslava Kyselá
Rok: 1997
stať ve sborníku

Bibliografie Jiřího Loudy za léta 1985-1995
Petr Kaleta
Rok: 1997, Genealogické a heraldické informace 1996
článek v odborném periodiku

Bibliografie vědeckých prací z let 1956-1998
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Bingo!, zvolal píplmítr
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (2 hesla)
Blažena Gracová, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biznes-kommunikacija dlja bakalavrov-perevodčikov
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Bodyček z ofsajdu
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Breslauer Germanistik nach 1945 - zwischen Rekonstruktion und Definierung
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Budoucnost naší mateřštiny
Jiří Damborský
Rok: 1997, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

Bukmejkři neradi autsajdry
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Co je příběh?
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Cvičením k uvolnění a soustředění v hodině cizího jazyka
Jana Pavlisková, Pavla Zajícová, Stella Nangonová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Cyklotvorná síla eidosu XVII. části románu B. Pasternaka Doktor Živago - Stichotvorenija Jurija Živago
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Czeszczyzna w pasie przygranicznym
Jiří Damborský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Čárčička od pravé ruky drobet k levé protažená, půl kolečko s punktíčkem nad ním
Naděžda Bayerová
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě, FF UK Praha
článek v odborném periodiku

Čekání na zrnko písku (D. Fischerová: Přísudek je v této větě podmět)
Iva Málková
Rok: 1997, TVAR
článek v odborném periodiku

Černý mnich A. P. Čechova;enigma lidské metamorfozy i diagnostika karmy
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Česi a české země v současných polských učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Česká literatura britskýma očima
Martin Pilař
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub