Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nesčetnoje količestvo turistov? (Sredstva vyraženija neopredelennoj množestvennosti v tekstach putevoditelej)
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Neverbální a verbální řečová komunikace na konci tisíciletí
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nevídaný zájem o středověk (o čtyři knihy o středověku z roku 1998)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Nositelia idey československej štátnosti v hnutí odporu na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

o dwujęzyczności Dziadów
Jiří Damborský
Rok: 1999, Prace Filologiczne tom XLIV
článek v odborném periodiku

O dwujęzyczności Dziadów
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

O proměnách pozic autora, knih a čtenáře v posledním desetiletí
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

O sektách a guruismu
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Společnost pro studium sekt a nových nábož. směrů
odborná kniha

Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v rokoch 1938 - 1945 v súčasných učebniciach dejepisu okolitých štátov
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v rokoch 1938 - 1945 v súčasných českých učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v súčasných českých učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ogłoszenia matrymonialne w prasie czeskiej - uwagi socjolingwistyczne, słowótwórcze i syntaktyczne
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1999
stať ve sborníku

Omlouvám se za předsudky (rozhovor s amer. spisovatelem Ishmaelem Reedem)
Stanislav Kolář
Rok: 1999, Svoboda
článek v odborném periodiku

Osobnosť generála Dr. Milana Rastislava Štefánika v súčasných českých a slovenských učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Ostrava Informační brožura
Jana Káňová
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostravská univerzita zvýšila svou přestiž další konferencí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Svoboda
článek v odborném periodiku

Památkáři o moderní architektuře
Martin Strakoš
Rok: 1999, Architekt
článek v odborném periodiku

Pamieciowa przestrzeń. Elzbieta Dzikowska, Gedächtnisraum Polen ind der DDR- Literatur. Fallstudien über verdrängte Themen
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Paul Tillich a jeho exitenciální zkušenost
Vladimír Šiler
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pavera, L.: Reflexe literatury v čase postmoderny (rigorózní práce)
Svatava Urbanová, Libor Pavera
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pečeť jako hlavní téma. (T.Krejčík: Pečeť v kultuře středověku)
Richard Psík
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Pečeť v kultuře středověku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 1999, ČČH
článek v odborném periodiku

Pensylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
působení v zahraničí

Percepce rodiny u specifických skupin dospívající mládeže
Linda Palatá
Rok: 1999
stať ve sborníku

Perché oggi nel monodo si parla della fine del lavoro?
Eva Saunders
Rok: 1999, La Societá
článek v odborném periodiku

Pestrá i šedá Ostrava
Martin Pilař
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

P&G
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Počúvanie s porozumením a ústny prejav v procese vyučovania francúzštiny
Jitka Smičeková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Poezie pro děti jako literární komunikát
Zofia Matysková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Mahďáková
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Christopher Hopkinson
Rok: 1999, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský)
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu II. (česko-anglicko-německo-ruský)
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 1999, FF OU
odborná kniha

Pojmový slovník managementu (překlad anglických hesel)
Ivo Broskevič, R. Rorty, Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky
Jana Raclavská
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Polština a franština ve vzájemném vztahu. (soubor statí)
Jiří Damborský
Rok: 1999, Ostravská Univerzita, Filozofická Fakulta
odborná kniha

Poselství a inspirace. Redaktor: Paulík, Karel
Jaroslav David, Sigmund Freud, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Postavení marketingu ve službách
Jiří Urban
Rok: 1999
stať ve sborníku

Postface
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Poznámky k americké diskusi o souslednosti časové ve španělském subjunktivu na stránkách časopisu Hispania
Jaroslav Reska
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pracovní spokojenost a subjektivní zdraví učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů
Ivan Pavlas
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pravidla českého pravopisu - nové školní vydání
Jaroslav Hubáček, Lumír Klimeš, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Présentation et Avant-propos.
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Primary family environment rating of selected problematic adolescent group
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problém hladu vyřešen
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Problém úrazovosti související s těžbou ve strmě uložených slojích na jámě Žofie v Porubě u Orlové v letech první československé republiky
Aleš Zářický
Rok: 1999
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub