Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Míra zohledňování recipienta při translaci
Milan Hrdlička
Rok: 1998
stať ve sborníku

Mluvnice českého jazyka pro základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech (doktorandská disertační práce)
Dana Davidová, Eva Jandová, Jean Gebser
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Mormoni a Děti Boží
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Votobia
odborná kniha

Mormoni a polygamie
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Moveterapie. Učební texty
Maria Vašutová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10 (15 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11 (9 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na okraj užívání slangu v současné komunikaci
Marcela Grygerková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nadace švédského vládce Veveří
Jiří Procházka
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nápravné techniky pro dyslektické děti
Maria Vašutová
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naštěstí není o čem psát
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Návrh organizace vzdělávání v podniku TESLA SEZAM, a.s.,Rožnov pod Radhoštěm
Oldřich Solanský
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Necelistvě celistvý; zapíraně milující (P. Šrut: Zlá milá)
Iva Málková
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Nekonvenčně o současné češtině
Jaroslav Hubáček
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Někotoryje strukturnyje tipy naimenovanij v russkom kommerčeskom jazyke (semantiko-slovoobrazovateľnaja charakteristika s učotom morfologo-sintaksičesko­go aspekta)
Blažena Rudincová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé aspekty současné struktury romského obyvatelstva českých zemí ve světle historického vývoje po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé historické aspekty romské problematiky na Ostravsku
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé osobnostní rysy a pracovní spokojenost učitelů
Karel Paulík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Německý Brod po říjnovém převratu roku 1918
Jaroslav David
Rok: 1998, Havlíčkobrodsko 14
článek v odborném periodiku

(Ne)vyslovitelná hrůza Holocaustu
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Niemceviczův boj proti cizím vlivum (pojednání o jazykové galomanii
Jiří Damborský
Rok: 1998, Slavia, časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Nietzsche versus Sókratés
Oldřich Kramoliš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Noetické pozadí vícehodnotových logických systému
Jaromír Hrubeš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Notas sobre los sufíjos nominales AL /AR en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 1998, Boletín de Filología Universidad de Chile
článek v odborném periodiku

Nová učební pomůcka pro naše malé čtenáře
Zdeněk Smolka
Rok: 1998, Rak
článek v odborném periodiku

O textu a posttextu v překladech literatury pro mládež
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Oblicza śląskiego komizmu ludowego
Karel Kadłubiec
Rok: 1998, Wydawnictwo Śląsk Katowice
kapitola v odborné knize

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998, FF OU
odborná kniha

Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obrazy vody ve filozofických textech a umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obyvatelstvo střední Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Očerk russkoj kuľtury
Květuše Lepilová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odpovědi na otázky
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Oldřich Sirovátka
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

On the Lexis in the News
Ivo Broskevič
Rok: 1998, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

On Various Aspects of Going (by) the Underground in Bohemia
Martin Pilař
Rok: 1998, http://blisty.internet.cz
článek v odborném periodiku

Opium lidu! (Thomas Szasz: Ceremoniální chemie)
Marek Petrů
Rok: 1998, Aluze
článek v odborném periodiku

Oponentní posudek projektu Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Evy Höflerové "Kapitoly ze školské komunikace."
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová, Ulrich Von Weizsacker
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek habilitačního spisu dr. Pavla
Jaroslav Hubáček, Georg Ritzer, Pavol Odaloš
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek kandidátské práce PhDr. Hany Srpové "K aktualizaci a automatizaci v současné české publicistice"
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. J. Bartoška, CSc.
Jaroslav Hubáček, Zykmund Bauman
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oslava vánočních svátků v něměckých jazykových oblastech.
Vladimír Horák
Rok: 1998, Bruntálský region
článek v odborném periodiku

Ostrava Informační brožura
Jana Káňová
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Památce doc. PhDr. Zdeňka Oliveria, DrSc. (ke 20. výročí jeho úmrti)
Rudolf Zimek
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Pauza (mleení) i ritmus v oeeové; verbální i neverbální komunikaci
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub