Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dar jazyků - Glosolalie v náboženských dějinách
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Dedikace (K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka.)
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Der Witz in der Jüdischen Volksstimme (thematische und sprachliche Charakteristik)
Miroslava Kyselá
Rok: 1999
stať ve sborníku

Destruktivní rekonstrukce zámku Žerotínů
Martin Strakoš
Rok: 1999, Architekt
článek v odborném periodiku

Determinace profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Determinanty profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutschsprachiges Theater im Gebiet Böhmisch-Schlesien in der Zwischenkriegszeit und seine Bedeutung
Miroslava Kyselá
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika rodinného prostředí adolescentů, nepublikovaná závěrečná výzkumná zpráva projektu FRVŠ
Zdeněk Mlčák, Linda Palatá, A. Tomancová
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999, Petr Lang Verlag
odborná kniha

Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1999, Zeitschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku

Die Sprache des Kuhländchens als Objekt linguistischer Untersuchungen
Lenka Vaňková
Rok: 1999, Alte Heimat Kuhländchen, Jahrgang 52
článek v odborném periodiku

Die Welt der Bücher
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Die Welt der Bücher
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Dílna nového lidství (Literatura regionu severní Morava a Slezsko v 50. letech)
Martin Pilař
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Disjunktivní spojka "nebo" v období baroka.
Pavel Kosek
Rok: 1999, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Dítě a současný svět
Zdeněk Mlčák, M. Prokešová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Drsný osud narkomana (I. Vochalová: Úplná prázdnota)
Svatava Urbanová
Rok: 1999, Ladění 4
článek v odborném periodiku

Dva problémy balkánského jazykového svazu
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Dvojjazyčné dítě v menšinové škole
Irena Bogoczová
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

En torno a las formaciones binominales yuxtapuestas en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 1999, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Etudes françaises en Slovaquie
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

European British and American Studies at the Turn of Millennium
Stanislav Kolář, Petr Svoreň, Stanislav Kavka
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Evoluce etiky mimetickým výběrem
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Evropský sociální fond jako finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

"EZLN po pěti letech nadále hýbe Mexikem"
Přemysl Mácha
Rok: 1999, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

F. L. Čelakovský, A. S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby
Květuše Lepilová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften der TU Dresden
Eva Šrámková
Rok: 1999
působení v zahraničí

Feministická reinterpretace psychoanalytické interpretace umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999, Estetika
článek v odborném periodiku

Femme aurevilienne - figure ambiguë du mal
Magdalena Wandzioch
Rok: 1999
stať ve sborníku

Fenomén Hlučínska jako příhraniční oblasti z historického hlediska
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Fenomén úzkosti z hlediska hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Financování politiky zaměstnanosti ČR po vstupu do EU
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.
Richard Psík
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

František Řehoř ve východní Haliči
Petr Kaleta
Rok: 1999, Národopisná revue č. 9
článek v odborném periodiku

Functions of Recollections in Jewish American Literature
Stanislav Kolář
Rok: 1999
stať ve sborníku

Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Grygar, M:: Úvahy o proměnách umění
Jiří Svoboda, M. Grygar
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Handbuch Tschechien - Slowakei Kontakte
Nicole Horáková Hirschlerov
Rok: 1999, fibre-Verlag
odborná kniha

Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte
Vladimír Horák, Nicole Hirschler
Rok: 1999, fibre Verlag
odborná kniha

Hans-Christoph Graf von Nayhauss, Einsichten und Ordnungsversuche. Studien zur Gegenwartsliteratur und Literatur-Rezeption in der Gegenwart
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Hegel a Brunovský
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999, Filozofia
článek v odborném periodiku

Heimat als nostalgische Idylle. Herman Ernst Beyersdorf, Erinnerte Heimat. Ostpreußen im literarischen Werk von Arno Surminski
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Heraldické památky
Tomáš Krejčík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Hodnocení komunálních a senátních voleb v Ostravě a okolí. Výzkumný projekt
Oldřich Solanský
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
rss
social hub