Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Subjektivní percepce pracovních podmínek v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Suelle questioni sociali nella Republica Céca
Eva Saunders
Rok: 2001, Lá Societá
článek v odborném periodiku

Svědkové ve srubu
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Svět, vzdálenosti a lidská řeč se mění.
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Svobodné zednářství a mormoni
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Sympozium o vyučování cizím jazykům (na 1. stupni ZŠ)
Helena Hyllová
Rok: 2001, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Škola, jazyk tvořivost. K integraci kreativního psaní do vyučování (němčině jako cizímu)jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tajemství a spletitost života
Daniela Rywiková
Rok: 2001, Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění
článek v odborném periodiku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2001, Libri
kapitola v odborné knize

Televizní reklama jako moderní komunikační prostředek
Jiří Urban, Jana Káňová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tendencyjność i manipulacja w czeskiej prasie po rewolucji aksamitnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Teoretyczne zalozenia krytiki literatury dla mlodziezy, czyli wspolczesne progi normatyvismu
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Teze k vybrané filozofické problematice
Jaromír Hrubeš
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Centennial of Dreiser´s Sister Carrie
Stanislav Kolář
Rok: 2001
stať ve sborníku

The Czech Reception of Sister Carrie
Stanislav Kolář
Rok: 2001, Dreiser Studies
článek v odborném periodiku

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Sustainable Development Index
P. Mederly, J. Glenn, Pavel Nováček, T. Gordon, J. Topercer
Rok: 2001, American Council for the United Nations University
kapitola v odborné knize

Third Transition. Towards Sustainable Development and Global Governance
Pavel Nováček
Rok: 2001, Palacky University Press
odborná kniha

Thurberův laskavý humor
Stanislav Kolář
Rok: 2001, Tvar
článek v odborném periodiku

Tradycje ariańskie w Miłoszowej "Dolinie Issy"
Jan Malicki
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tradycyjna kultura romska w konfroktacji z większościowym społeczeństwem xx wieku
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Transformace kultury v ČR po r. 1989
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy vo vzdelávaní konzultantov v českej a Slovenskej republike
Dušan Ondrušek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Trénink radosti
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 2001, Repronis
odborná kniha

Trh práce a politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trpět jako zvíře
Marek Petrů
Rok: 2001, Vesmír
článek v odborném periodiku

Tři na jednoho. Nad knihou V. Třešňáka Domácí: Hosté
Iva Málková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu
Radek Fukala
Rok: 2001,
odborná kniha

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.
Irena Bogoczová
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha

Typy pojmenování v současné ruštině
Mojmír Vavrečka, Blažena Rudincová, Vladimír Baar
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti)
Blažena Rudincová
Rok: 2001, FF OU Ostrava
odborná kniha

Tytul opawski ksiazat wroclawsko-legnickich w XIV wieku.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tzv. pararelní slovník a cizojazyčná komunikace s uměleckým textem
Květuše Lepilová
Rok: 2001, Cizí jazyky 2001/2002
článek v odborném periodiku

Účasť evanjelických kňazov v odboji a SNP
Karol Fremal
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948
Nina Pavelčíková, Bohdan Zylynskij
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Aleš Zářický
Rok: 2001
působení v zahraničí

Uspěchi Instituta slavistiki (Leopold-Franzens-Universität)
Květuše Lepilová
Rok: 2001, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Úvod do fonologie
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Úvodom...
Jitka Smičeková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Uwagi o poczatkach i ksztaltowaniu sie zawodu archiwisty (średniowiecze)
Antoni Barciak
Rok: 2001, Archiwista Polski
článek v odborném periodiku

Ve znamení kopretiny
Karel Tabery
Rok: 2001, Iluminace
článek v odborném periodiku

Večery hispanské kultury v Ostravě "Nejstručnější zpráva o putování po zemích mexických"
Jaroslav Reska
Rok: 2001, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Věra Vařejková
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Verstehenskompetenz und Narration. Zur interkulturellen DaF-Didaktik zwischen dem Vorhandenen und dem Verfügbaren
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Versuche der Lyrik
Ivan Stupek
Rok: 2001, Gruber-TDP
odborná kniha

Vincenc Prasek a kulturní historie v českých zemích
Lumír Dokoupil
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vlijanije mul´timedial´noj sfery na reč detej
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vrchol české barokní prózy? (Jan Kořínek: Paměti kutnohorské)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku

Vstupní a výstupní testy
Blažena Rudincová
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub