Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Savický, N., Šišková, R., Šloufová, E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Praha 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre. Eveline Hasler: Anna Göldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sdvigi na leksiko-semantičeskom urovně jazyka putěvoditělja po gorodu Ostrava
Blažena Rudincová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sémantika a spojitelnost sloves
Mojmír Vavrečka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Silesia of the Estates and Princes in 1400-1550
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sipko, J.: Etnokulturnyj bazis russko-slovackich perevodov. Prešov 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Ślask w źródlach czeskich do końca XIV wieku.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slezská reformace
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovenská otázka a politika od septembera 1848 do apríla 1849
Dušan Škvarna
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovenský program roku 1848
Dušan Škvarna
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovinské a slovenské oronymá
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovník cestovního ruchu a pojišťovnictví
Mojmír Vavrečka, Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Sociální exkluze a hromadné sdělovací prostředky
Pavel Pácl
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociální práce jako interakční vztah (kap.) IN: Záškodná, H.: Využití psychologie k redukci sociálně patologických jevů
Anna Schneiderová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce jako interpersonální vztah
Anna Schneiderová
Rok: 2000, ZF JU České Budějovice
kapitola v odborné knize

Sociolekty a stylistika
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Some Hints on the Importance of Teaching Idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Soupis nápisových památek okresu Opava
Richard Psík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Spojka "ješto" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2000, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Společenské minority a sociální práce
Helena Záškodná
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprachenzentrum, Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2000
působení v zahraničí

Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já (Jacques Lacan)
Marek Petrů
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Stanisław Hadyna - twórca niezwykły
Karel Kadłubiec
Rok: 2000, Śląska Fundacja Kultury w Chorzowie
odborná kniha

Státoprávní spor o Opavsko v letech 1529- 1606
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stručný slovník řečové komunikace. (Výběr z českých a slovenských prací)
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2000, FF OU Ostrava
odborná kniha

Strukturnyje tipy abbreviatur
Blažena Rudincová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Studijní program dalšího vzdělávání učitelů občanské výchovy na 2. stupni ZŠ zaměřený na získání certifikátu
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studium na Lvovské státní univerzitě Ivana Franka
Petr Kaleta
Rok: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucernsis facultas Philosophica (Historica 29/2000)
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sviluppo giuridico e amministrativo della Moravia nel XC secolo. La proprietá della terra in Morafia dal 1400 al 1550
Jindřich Schulz
Rok: 2000
stať ve sborníku

Svoboda Moderních (Spor o individum ve Francii posledních let)
Marek Petrů
Rok: 2000, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha, UK 2000
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů
Nina Pavelčíková, Blažena Gracová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Školská problematika v Moravské Ostravě ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Škvareninová,O.: Rečová komunikácia. Bratislava 1995
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Taylor Institution Library Oxford - Slovanská knihovna
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
působení v zahraničí

Teoretická východiska k analýze sociálních služeb. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2000
Anna Schneiderová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Teorie a praxe překladu
Jan Šabršula
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teorie a praxe překladu
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tetradi perevodčika 24, Moskva 1999, 212 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Teze ze sociální psychologie
Karel Paulík, Julius Sekera
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

THE DEEP Roots of Transcendental Ecosophies
Petr Kopecký
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The "Multimedia Reader" and the Video Diagnosis "Let's Tell A Story" (Research Project, 1986-199)
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

The Political Programme of Karel the Elder of Žerotín
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub