Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slovenský program roku 1848
Dušan Škvarna
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovinské a slovenské oronymá
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovník cestovního ruchu a pojišťovnictví
Mojmír Vavrečka, Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Sociální exkluze a hromadné sdělovací prostředky
Pavel Pácl
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociální práce jako interakční vztah (kap.) IN: Záškodná, H.: Využití psychologie k redukci sociálně patologických jevů
Anna Schneiderová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce jako interpersonální vztah
Anna Schneiderová
Rok: 2000, ZF JU České Budějovice
kapitola v odborné knize

Sociolekty a stylistika
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Some Hints on the Importance of Teaching Idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Soupis nápisových památek okresu Opava
Richard Psík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Spojka "ješto" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2000, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Společenské minority a sociální práce
Helena Záškodná
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprachenzentrum, Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2000
působení v zahraničí

Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já (Jacques Lacan)
Marek Petrů
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Stanisław Hadyna - twórca niezwykły
Karel Kadłubiec
Rok: 2000, Śląska Fundacja Kultury w Chorzowie
odborná kniha

Státoprávní spor o Opavsko v letech 1529- 1606
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stručný slovník řečové komunikace. (Výběr z českých a slovenských prací)
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2000, FF OU Ostrava
odborná kniha

Strukturnyje tipy abbreviatur
Blažena Rudincová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Studijní program dalšího vzdělávání učitelů občanské výchovy na 2. stupni ZŠ zaměřený na získání certifikátu
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studium na Lvovské státní univerzitě Ivana Franka
Petr Kaleta
Rok: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucernsis facultas Philosophica (Historica 29/2000)
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sviluppo giuridico e amministrativo della Moravia nel XC secolo. La proprietá della terra in Morafia dal 1400 al 1550
Jindřich Schulz
Rok: 2000
stať ve sborníku

Svoboda Moderních (Spor o individum ve Francii posledních let)
Marek Petrů
Rok: 2000, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha, UK 2000
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů
Nina Pavelčíková, Blažena Gracová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Školská problematika v Moravské Ostravě ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Škvareninová,O.: Rečová komunikácia. Bratislava 1995
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Taylor Institution Library Oxford - Slovanská knihovna
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
působení v zahraničí

Teoretická východiska k analýze sociálních služeb. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2000
Anna Schneiderová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Teorie a praxe překladu
Jan Šabršula
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teorie a praxe překladu
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tetradi perevodčika 24, Moskva 1999, 212 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Teze ze sociální psychologie
Karel Paulík, Julius Sekera
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

THE DEEP Roots of Transcendental Ecosophies
Petr Kopecký
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The "Multimedia Reader" and the Video Diagnosis "Let's Tell A Story" (Research Project, 1986-199)
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

The Political Programme of Karel the Elder of Žerotín
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

The Role of the Department of psychology and Social Work at the Univerity of Ostrava in improving Social Services in the Region in Futur Years
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 2000
stať ve sborníku

The World Perceived by the Heart of Europe
Pavel Nováček, Pavel Nováček, Mikuláš Huba, Mikuláš Huba
Rok: 2000, Palacky University Press
odborná kniha

The 6th Conference of British, American, and Canadian Studies
Aleš Svoboda
Rok: 2000
uspořádání konference, workshopu

The 6th Conference of British, American, and Canadian Studies: Opava 2000 (Proceedings)
Aleš Svoboda
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli
Piotr Sawicki
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Towards the question on the client appraisal effect in counseling
Karel Paulík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Trendy vo vzťahu Rómov a nerómov
Dušan Ondrušek
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Tut Scheiden wirklich weh? (Tschechen und Slowaken um Normalitaet)
Vladimír Horák
Rok: 2000, MitOst-Magazin
článek v odborném periodiku

Tvaroslovné modifikace mluvených projevů
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Tváře češtiny
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy



 
facebook
rss
social hub