Publikační činnost - IS PUBL
Maria Ludwika Bernhard
Igor Lisový
Rok: 2002, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Mark Grant: Galen on Food and Diet. Routledge, London and New York 2000, 214 pp.
František Šimon
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mayská identita ve víru globalizace
Přemysl Mácha
Rok: 2002
stať ve sborníku

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition
Lenka Vaňková
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Městská nemocnice Ostrava v proměnách času
Christopher Hopkinson
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mezigenerační mobilita vzdělaných občanů na přelomu 19. a 20. století v Opavě na základě církevních matrik sňatků
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Miasto zachwycającego szczegółu
Jan Malicki
Rok: 2002, Gazeta Antykwaryczna
článek v odborném periodiku

Miasto zachwycającego szczegółu
Jan Malicki
Rok: 2002, Gazeta Antykwaryczna
článek v odborném periodiku

Michał Hórnik w artykułach wspomnieniowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Morava, krásná zem ...
Christopher Hopkinson
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Moravskoostravští měšťanští podnikatelé na cestě od rodinných firem k nadnárodním společnostem (K problematice změn forem podnikání na konci 19. a počátku 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Moravskoslezský lidový parlament
Přemysl Mácha
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

Morawianie
Tadeusz Siwek
Rok: 2002, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku

MOTĚŠICKÝ, K. Ruční knížka.
Pavel Kosek
Rok: 2002, Protimluv, Ostrava
článek v odborném periodiku

Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci
Karel Paulík, I. Pavelková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti studia heraldiky nové šlechty v 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Multietniczne środowisko kulturowe Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (4 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 3. (15.) (26 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 3. (15.) (3 biogramy)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Nadějná próza o beznaději (Vučka, T.: Mezidveří : Ze vzpomínek Jana Vitouše)
Martin Tomášek
Rok: 2002, Host
článek v odborném periodiku

Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?
Hana Srpová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Napište si svoji knihovnu aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru
Tomáš Hauer
Rok: 2002, ISV
odborná kniha

Národnostní a sociální aspekty formování a současného postavení romského etnika (na příkladu ostravských romských komunit).
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nasza historia na opak
Tadeusz Siwek
Rok: 2002, Zwrot
článek v odborném periodiku

Nazvanija žitelej, narodov i narodnostej stran Afriki, Ameriki, Avstralii i Okeanii
Mojmír Vavrečka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Několik myšlenek na téma integrace uprchlíků a cizinců do naší společnosti
Eva Saunders
Rok: 2002
stať ve sborníku

Některá rizika reformy veřejné správy v sociální oblasti
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Některé psychologické faktory pracovní spokojenosti učitelů
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nezaměstnanost a problémové skupiny na trhu práce
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Niezmienność struktury dialektu
Jiří Damborský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Niezwykłe życie i świetna twórczość Josefiny Plá
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2002, Odra
článek v odborném periodiku

Nová šlechta z řad peněžníků, obchodníků a průmyslníků v českých zemích v 19. století. (Poznámky - problémy - perspektivy výzkumu).
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

"Nynější svět tak jest již převrácenej..." (Nathanel Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris)
Jan Malura
Rok: 2002, Tvar, č. 4
článek v odborném periodiku

"O alternativní kultuře z pohledu outsiderů a vědců". (Alan J. /red./: Alternativní kultura - Příběh české společnosti 1945-1989, Praha: NLN, 2001)
Martin Pilař
Rok: 2002, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

O Bibli
Tomáš Novotný
Rok: 2002, Dingir
odborná kniha

O doskonałości języka
Jiří Damborský
Rok: 2002
stať ve sborníku

O nekotorych sintaktičeskich struturach zagolovkov v sovremennych russkich dělových periodikach ( v sopostavitelnom aspekte s češskimi periodikami
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
stať ve sborníku

O pojmových anticipacích v latinských gramatických textech Komenského
Jan Šabršula
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obchodní rejstřík - nutnost nebo obtěžující byrokracie
Petr Hampel
Rok: 2002, Pvní rádce
článek v odborném periodiku

Obecná psychologie
Karel Paulík
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecní volby v Moravské Ostravě 1850-1908 a formování občanské společnosti
Pavel Kladiwa
Rok: 2002, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Obecní výbor jako jádro středních vrstev průmyslového města konstituční éry (na příkladu Moravské Ostravy 1850-1914)
Pavel Kladiwa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1908 - elita občanských vrstev průmyslového města
Pavel Kladiwa
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Obleser, H.: Parzifal a hledání grálu
Martin Pilař, Horst Obleser
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Obnova židovského života v českých zemích a na Moravě po roce 1989
Eva Saunders
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Rok: 2002
ediční a redakční práce


