Publikační činnost - IS PUBL
K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K funkcii kvantitativnoj informacii v tekstach delovogo charaktera
Zdeňka Nedomová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K nové české heraldické a sfragistické literatuře
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

K populačnímu vývoji měst a městeček na severovýchodní Moravě od třicetileté války do poloviny 19. století
Lumír Dokoupil
Rok: 2002
stať ve sborníku

K problému násilí v rodinách
Ivana Fialová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K překladu odborného textu
Milan Hrdlička
Rok: 2002
stať ve sborníku

K sedmdesátinám univerzitního profesora Jana Janáka
Jiří Malíř
Rok: 2002
stať ve sborníku

K subjektivním důvodům poradenské intervence
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Slavistika osudem i volbou. Studia slavica VI., SFFOU č. 202
článek v odborném periodiku

Kam patří slovenština podle Unbegannerova dělení na slovanské jazyky a kalky s výpůjčkami.
Jiří Damborský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF Nitra
Gabriela Zapletalová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Katedra politologie, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava
Přemysl Mácha
Rok: 2002
působení v zahraničí

Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich
Antoni Barciak
Rok: 2002,
odborná kniha

Kdo řídí koloběh věcí pozemských? (Zamyšlení nad olomouckou sorelou)
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Když se řekne
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

Když se řekne spokojenost
Karel Paulík
Rok: 2002, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války
Jiří Malíř
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v rusko-české komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?)
Marek Petrů
Rok: 2002, Vesmír
článek v odborném periodiku

Kolor biały w języku polskim i słowackim
Marta Pančíková
Rok: 2002, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Koloristika v poľskej a slovenskej frazeológii
Marta Pančíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Komenského klíče ke komunikaci s textem a k porozumění světu
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Komentář k Rortyho studii - Failed prophecies, glorious hopes
Tomáš Hauer
Rok: 2002
stať ve sborníku

Komunikace a překlad
Milan Hrdlička
Rok: 2002
stať ve sborníku

Konečná stanice Nisko
Kamil Rodan
Rok: 2002, Zpravodaj ostravského muzea
článek v odborném periodiku

Konjuktionen in der tschechischen Sprache der Barockperiode
Pavel Kosek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Konotacje semantyczne słowa "Bůh" w poezji Jerzego Ortena
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kontinuální a diskontinuální pohyby v české literatuře pro děti a mládež posledního desetiletí
Svatava Urbanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Korene boľševizmu na Slovensku I. a II. časť
Karol Fremal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Korene boľševizmu na Slovensku. I. Časť Iné pohľady na formovanie a vznik marxistickej ľavice na Slovensku
Karol Fremal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Kriminalita dětí a mládeže. In: Vašutová, M: Psychologické problémy ve školní praxi.
Jan Nevřala
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritéria hodnocení překladu a dynamika současné komunikace I
Milan Hrdlička
Rok: 2002, TOP
článek v odborném periodiku

Kritéria hodnocení překladu II.
Milan Hrdlička
Rok: 2002, TOP
článek v odborném periodiku

Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku
Antoni Barciak
Rok: 2002,
odborná kniha

Kvalita života pacientů po angioplastice
Karel Paulík, J. Haluzíková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

La bibliographie des travaux du professeur Jan Šabršula III - 1988 - 2000
Jana Pavlisková
Rok: 2002
stať ve sborníku

La burra no quiere... Refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lengua polaca y checa (II.)
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2002
stať ve sborníku

La burra no quiere... Refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lengua polaca y checa (II.)
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2002
stať ve sborníku

La conféssion scientifique de Jan Šabršula
Jan Šabršula
Rok: 2002
stať ve sborníku

La formación de palabras en espaňol
Lubomír Bartoš, Hana Valíková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La obra de Iva Prochazkova y la literatura checa contemporánea
Svatava Urbanová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Lanfrank a scholastická metoda
Marek Otisk
Rok: 2002
stať ve sborníku

Las formaciones con el elemento anti- en el espaňol y el francés
Lubomír Bartoš
Rok: 2002
stať ve sborníku

Latein in der heutigen Medizin
František Šimon
Rok: 2002
stať ve sborníku

Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects
E. Marečková, František Šimon
Rok: 2002, Swiss Medical Weekly
článek v odborném periodiku

Le fonctionnement synallgamatique du signe lexical
Jan Šabršula
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Le fonctionnement synallgamatique du signe lexical
Jan Šabršula
Rok: 2002
stať ve sborníku


