Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Problém, problémová situace
Karel Paulík, René Gregor
Rok: 2002
stať ve sborníku

Problematika rozvoje etického potenciálu firmy řízením etického procesu v organizaci
Karel Paulík, M. Zielina
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika zdravotně postižených
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika zdravotně postižených
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problemy osadnictwa na terenie wspólczesnych Katowic do czasów industrializacji
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

Proces likvidácie strednej vrstvy v totalitných režimoch
Nina Pavelčíková
Rok: 2002, Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy
článek v odborném periodiku

Processy univerbizacii v sovremennom russkom jazyke
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Profesor Miloš Dokulil (5.07.1912 - 2.11.2002)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002, Bohemistyka nr 4
článek v odborném periodiku

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia
Igor Lisový
Rok: 2002, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Proměna hry v tvorbě pro děti 90. let
Svatava Urbanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Protagonista modernity a zakladatelského mýtu
Martin Strakoš
Rok: 2002, Stavba
článek v odborném periodiku

Průmyslové dědictví jako prostředek vzájemné evropské integrace
Miloš Matěj
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodce všedním životem ve starověku
Igor Lisový, Petr Charvát
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překlad bilaterální smlouvy mezi OU a Univerzitou Nancy II
Jana Pavlisková
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Překlad jako akt mezikulturní komunikace
Milan Hrdlička
Rok: 2002
stať ve sborníku

Překrucování jako podceňovaný slovotvorný způsob?
Marcela Grygerková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku
Pavel Zatloukal
Rok: 2002, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Přirozené právo a lidská práva.Právo na azyl
Eva Saunders
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické poradenství a psychoterapie v sociální práci
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Psychologické poradenství v sociální práci
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Psychologické problémy ve školní praxi
Maria Vašutová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologické problémy ve školní praxi
Maria Vašutová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Původ hodnot a morálky v Hayekově evoluční teorii vývoje společnosti
Slavoj Tomeček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Realismus v literatuře českého undergroundu
Martin Pilař
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze na Štefánik J.: Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Redkcja wydawnictwa źródłlowego: Protokolarz albo " Czerwona księga Mysłowic "
Antoni Barciak
Rok: 2002,
odborná kniha

Regionen entstehen, indem die Leute mieinander reden. Oder: Regionaliserungsprozesse in rezenten Dialekten.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Relaxační tendence v temporalitě hovorové španělštiny
Jaroslav Reska
Rok: 2002
stať ve sborníku

Role dramatických her ve vyučování mateřského jazyka
Zofia Matysková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Román jako metafora života (Zeyer, J.: Jan Maria Plojhar)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Romanistické studie. Studia romanistica. Sborník prací FF OU 203, č. 2
Svatava Urbanová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové v západních Čechách
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rovina zážitkovosti v románu Ivy Procházkové Soví zpěv
Svatava Urbanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rozdílnost, veřejný prostor a postmodernismus
Tomáš Hauer
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rozhovory od Bakerova jezera: na hranici reality, metareality a fikce
J. Svoboda, Pavel Nováček
Rok: 2002, Atelier IM
odborná kniha

Rozum jako autorita
Marek Otisk
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov
Jan Vorel
Rok: 2002
působení v zahraničí

Ryanová, Marie-Laure - Simanowski, Roberto: Vyprávění jako obrázková skládačka!?
Jakub Guziur
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Sborník II. Miedzynarodovej Konferencji Naukowej na temat "Bezpieczenstva Dzieci i Mlodziezy i Jego Zagrozenia"
Anna Schneiderová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sedmá olomoucká kašna
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Selinsgrove Public Library. Selinsgrove
Stanislav Kolář
Rok: 2002
působení v zahraničí

Senioři. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Skoro zapómniane
Karel Kadłubiec
Rok: 2002,
odborná kniha

S/krze postmoderní teorie
Tomáš Hauer
Rok: 2002, Karolinum
odborná kniha

Śląski Wawrzyn Literacki 2001
Jan Malicki
Rok: 2002
ediční a redakční práce



 
facebook
instagram
rss
social hub