Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Functional Sentence Perspective as an Interdisciplinary Phenomenon
Aleš Svoboda
Rok: 2000
stať ve sborníku

Geografické prostředí moravské krajiny v 15. a 16. století. Právní a správní vývoj na Moravě v 15. století
Jindřich Schulz
Rok: 2000
stať ve sborníku

Gid znajuščij s děsjatok slov? (Sposoby vyraženija priblizitel´nogo količestva v tekstach po turbiznesu)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Günterra Grassa portret wlasny
Norbert Honsza
Rok: 2000, Univerzita Wroclaw
odborná kniha

Gustavo Adolfo Bécquer, Leyedas y cartas literarias.
Piotr Sawicki
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Halas-existencialismus-Orten
Zdeněk Smolka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Hebrejština písněmi - Hebrew Through Songs
Tomáš Novotný, Jiří Petruželka
Rok: 2000
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

"Heroikomika" neopikarestního románu v mytické hře "znesvěcení" a "destrukce" (J. Hašek, I. Erenburg, I. Ilf a J. Petrov)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Hic haeret aqua. Glosa k aversivně-reversivní stránce
Oldřich Kramoliš
Rok: 2000
stať ve sborníku

Hispansko-polskie zwiazki literackie
Piotr Sawicki
Rok: 2000, Wydawnictwo Naukove PWN
odborná kniha

Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv. 15
Jindřich Schulz, Lubomír Bartoš, M. Trapl
Rok: 2000, Vydavatelství Univerzity Palackého
odborná kniha

Hiszpańsko-polskie zwiazki literackie
Piotr Sawicki
Rok: 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN
odborná kniha

Hledání Milana Borovičky
Jana Káňová
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hodnotová orientace adolescentů
Ivan Pavlas
Rok: 2000
stať ve sborníku

Homoláč, J.: Intertextovost a utváření smyslu textu. Praha, UK 1995
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Horst Bienek: Abschied von der Kindheit
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Hra jako indikativ výrozovosti autorské pohádky
Svatava Urbanová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Hra se čtenářem jako stavební princip povídky K. M. Čapka-Choda (Zaviněný úpadek Jana Vohnoutka)
Martin Tomášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Hudební festivaly-marketing-cestovní ruch
Jiří Urban
Rok: 2000
stať ve sborníku

Humanizace výuky cizích jazyků
Pavla Zajícová, Lumír Ries, H. J. Sandkühler (Ed.)
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace)
Marek Petrů
Rok: 2000, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Ikaros, VŘSR a 17. listopad. K ikonografii ostravských kašen
Martin Strakoš
Rok: 2000, Architekt
článek v odborném periodiku

Improvements to the training of graduates in applied social sciences
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Ingardenova konkretizace literárního díla a vědomí poetiky v multimediální sféře
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Intelektuální podvod (Alain Sokal, Jean Bricmont)
Marek Petrů
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Interferenzfehler in Reiseführen unserer Region
Martina Imider
Rok: 2000
stať ve sborníku

Interferenzfehler in Reiseführern unserer Region
Martina Mahďáková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Invitantur scolares...:Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole
Richard Psík
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Iva Procházková: Karolína. Stručný životopis šestnáctileté
Svatava Urbanová
Rok: 2000, Bibiana VII, č. 4
článek v odborném periodiku

Ivo Vodseďálek: Felixír života
Martin Pilař, Abye Tasse, Ivo Vodseďálek, Anna Zielinska, Brigitta Zierer, Claudio Bolzman, Christine-Labonté Roset, Damien Courtney, Dimiter Martin Hoffmann, Edit Bauer, Francien Wieringa, Friedrich W. Seibel, Grete Bencke, Heidrun Schmidt, Irena Leliugiene, Isidor Wallimann, Ivan Saktor, Jan Agten, Juha Hämäläinen, Karen Lyons, Klaus Kühne, Leonard J. Van Der Hout, Libor Musil, Monique Eckmann, Nol Reverda, Oldřich Chytil, Paul Weber, Sue Lawrence, Štefan Strieženec, Walter Lorenz
Rok: 2000, Host
kapitola v odborné knize

Ivo Vodseďálek: Felixír života
Martin Pilař, Abye Tasse, Ivo Vodseďálek, Anna Zielinska, Brigitta Zierer, Claudio Bolzman, Christine-Labonté Roset, Damien Courtney, Dimiter Martin Hoffmann, Edit Bauer, Francien Wieringa, Friedrich W. Seibel, Grete Bencke, Heidrun Schmidt, Irena Leliugiene, Isidor Wallimann, Ivan Saktor, Jan Agten, Juha Hämäläinen, Karen Lyons, Klaus Kühne, Leonard J. Van Der Hout, Libor Musil, Monique Eckmann, Nol Reverda, Oldřich Chytil, Paul Weber, Sue Lawrence, Štefan Strieženec, Walter Lorenz
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

J. Tláskal: La transposition en français contemporain
Jan Šabršula, Jan Tláskal
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Ja wiem, Oskarku, wszedzie diabel siedzi." Twórczosc Güntera Grassa w latach 80-tych
Norbert Honsza
Rok: 2000, Studia Niemcoznawcze - Studien zur Deutschkunde
článek v odborném periodiku

Jahrbuch Ostrava Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Jak je vydávat? (K.V. Rais: Skleník)
Zdeněk Smolka
Rok: 2000, TVAR
článek v odborném periodiku

Jak vnímají žáci sousední národy.
Blažena Gracová
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku

Jan Bystroń
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Jan Bystroň (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize

Jaro u nás
Vladimír Horák
Rok: 2000, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Jazyk a jeho užívání. Praha 1996, 315 s
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Jazyková problematika prekladov Mickiewiczových diel do slovenčiny
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Je možné objektivizovat subjektivitu?
Slavoj Tomeček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Ústí/L. 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů
Richard Psík
Rok: 2000
stať ve sborníku

José Saramago, Wszystkie imiona
Nina Podleszańska
Rok: 2000, Znak
článek v odborném periodiku

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K charakteru količestvennoj informacii v kommerčeskich tekstach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K osmdesátinám heraldika Jiřího Loudy
Petr Kaleta
Rok: 2000, Genealogické a heraldické informace 1999
článek v odborném periodiku

K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
Aleš Zářický, J. Bilan
Rok: 2000
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub