Publikační činnost - IS PUBL
Vývoj majetkových vztahů v ostravsko-karvinském revíru na konci 19. a počátku 20. století
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století I.
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Slezský sborník 1
článek v odborném periodiku

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století II.
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Vývoj rodiny v Evropě a českých zemích od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie.
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývojová psychologie
Maria Vašutová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývojová psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2003
Marcela Grygerková
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzdělávání v hodnotové orientaci romského etnika.
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzory pro pěstování zvukové kultury češtiny
Ilona Adámková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vzpomínáme prezidenta osvoboditele?
Pavel Carbol
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W kwestii bilingwizmu na czesko-polskim pograniczu językowym
Jiří Damborský
Rok: 2003
stať ve sborníku

W kwestii bilingwizmu na czesko-polskim pograniczu językowym
Jiří Damborský
Rok: 2003
stať ve sborníku

Wasser und Weibliches. In: Wasser - worin sich der Himmel spiegelt. Kirche im ländlichen Raum, 3/2003, Ökumenisches Fragen und Handeln, Altenkirchen/ Ww. s.11-15
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Ökumenisches Fragen und Handeln
článek v odborném periodiku

Wielojęzyczność w Sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza
Jiří Damborský
Rok: 2003
stať ve sborníku

Wielojęzyczność w Słowie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza
Jiří Damborský
Rok: 2003
stať ve sborníku

Wirtschaftsadel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert
Milan Myška
Rok: 2003
stať ve sborníku

Wkład kościołów i zakonu franciszkańskiego w kulturę Katowic
Antoni Barciak
Rok: 2003,
odborná kniha

Woda i kobiecość. In: Kobiecym Glosem, kwartalnik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Kobiecym Glosem
článek v odborném periodiku

Wroclaw w średniowiecznej historiografii czeskiej
Antoni Barciak
Rok: 2003
stať ve sborníku

WUWA a Bava. Dvě meziválečné výstavní osady
Martin Strakoš
Rok: 2003, Architekt IL
článek v odborném periodiku

Wytłumaczyć niewytłumaczalne, czyli o możliwościach semiotyki języka.
Karel Kadłubiec
Rok: 2003, ?Literatura Ludowa?
článek v odborném periodiku

Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Za Alexandrem Stichem
Jan Malura
Rok: 2003, Studia Comeniana et Historica, č. 69-70
článek v odborném periodiku

Záblesky renesance (V. Viktora: záblesky renesance v české literatuře)
Jan Malura
Rok: 2003, Tvar, č. 7
článek v odborném periodiku

Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zaimstvovanija v sovremennoj russkoj ekonomičeskoj terminologii
Blažena Rudincová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zájem petrohradské bohemistiky o recepci ruské poezie v Čechách 20. století (Žáková, H.K.: Tjutčev i slavjane. Sankt-Peterburg 2001)
Květuše Lepilová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy psychologie.2.vyd.
Karel Paulík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy psychopatologie
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy psychopatologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Záře písmen v gramatikách snů (Ajvaz, M.: Sny gramatik, záře písmen)
Martin Tomášek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice
Vladimír Šiler, Václav Lednický
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zerstört die Medienkultur die Sprachkultur?
Norbert Richard Wolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zkušenosti z povodní na Moravě
Ladislav Koutný
Rok: 2003, FOLIA
odborná kniha

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Zpravodajství o Severním Irsku selhává
Christopher Hopkinson
Rok: 2003, Media Monitor
článek v odborném periodiku

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Petr Bajs, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zradné slová v blízkych jazykoch
Marta Pančíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zum Problem der Norm im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache
Martina Imider
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zum Verhältnis von sprachlicher und kommunikativer Kompetenz bei der Germanistenausbildung
Iva Kratochvílová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie)
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žena, voda, svádění a smrt
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé v díle Františka Sokola-Tůmy
Hana Šústková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židovské stavební firmy v Moravské Ostravě a jejich podíl na výstavbě města před rokem 1918
Radoslav Daněk
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Život uměleckého textu v kontextu člověka (čas a prostor)
Květuše Lepilová
Rok: 2003
stať ve sborníku


