Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dějiny nové moderny a pojetí bohémy v textech Papouška, Wiendla, Vašše.
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dejiny obce v rokoch 1848 - 1945
Martin Chmelík
Rok: 2018, Obecný úrad Horná Lehota
kapitola v odborné knize

Dejiny obce v rokoch 1848 - 1945
Martin Chmelík
Rok: 2018, Obecný úrad Klin
kapitola v odborné knize

Démonologické bytosti jako součást slovesné folklorní tradice
Andrea Balharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demons and monsters of contemporary Czech prose (in selected works of fiction by Miloš Urban)
Matěj Antoš
Rok: 2018, Kultura i Historia
článek v odborném periodiku

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (13. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Der Blick der tschechischen Forschung auf die HKS und ihre Tätigkeit
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Des dialogues a significations incertaines dans 'la premiere piece Dada' : L'Empereur de Chine
Mariana Kunešová
Rok: 2018, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Deutsche Ruderer auf der 'tschechischen' Elbe
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Rok: 2018, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize

Devadesát let od úmrtí knížete Karla Maxe Lichnovského
Jiří Jung
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Deverbale Derivate von Verben auf -ieren in Lexikon und Text
Martin Mostýn
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen Republik an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Irena Šebestová
Rok: 2018, Rocznik łubowicki = Lubowitzer Jahrbuch = Lubowicka? roc?enka
článek v odborném periodiku

Die Rolle der Termini in Kapitelüberschriften auf unterschiedlichen Ebenen der Fachlichkeit
Gabriela Rykalová
Rok: 2018, Frank und Timme
kapitola v odborné knize

Die Westteschener Mundart der autochthonen polnischen Minderheit im Teschener Schlesien (Tschechische Republik)
Irena Bogoczová, Kay Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache
článek v odborném periodiku

Digital Educational Resources for Teaching English
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Digital Educational Resources for Teaching English - A Critical Analysis
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digital Teaching Materials - a Critical Analysis
Markéta Bilanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Diskussionen um Stand, Ausbau, Status und Kodifizierung des (Ober-)Schlesischen
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Frank & Timme Verlag
kapitola v odborné knize

Diskuze u kulatého stolu nad texty Papoušek: Dějiny nové moderny a Vašš: Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-1945
Markéta Balonová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Displaced Persons and Documentary Illusions: Fred Zinnemann?s The Search
Thomas Connolly
Rok: 2018, Film Criticism
článek v odborném periodiku

Diversité linguistique et culturelle de la langue française en contexte québécois. De la description ? la traduction vers la langue tch?que
Jan Lazar, Bruno Courbon
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

'Do báně na pořádnů robotu' Rocková hudba v normalizační Ostravě
Tomáš Herman
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Dobrotová, I. (ed.) Polonistické studie
Jiří Muryc
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dolák: V mozku není žádné centrální 'já'. Představa jednotného ega je iluze
Antonín Dolák
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Doporučení do tisku: K otázce terminologické nominace analytických adjektiv v současné ruštině, češtině a polštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: K voprosu o charaktere nekotorych russkich terminologičeskich naimenovanij jazyka torgovli i predpinimatelskoj dejatelnosti
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Mnogokomponentnyje terminologičeskije nominacii v elektronnom slovare lingvističeskoj terminologii M.V. Lomonosova
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dostředivá energie s iniciačním kouzlem
Iva Málková
Rok: 2018, spolek Fiducia
kapitola v odborné knize

Droga 'Bohemistyki' do bazy Scopus
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dřevěný kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Martin Slepička
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Dva astronomické dopisy papeže Silvestra II.
Marek Otisk
Rok: 2018, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Dva listy
Jan Herůfek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dva národy za oponou z obrazů a tváří. Komparativně-imagologická studie meziválečné prózy širšího Ostravska
Lukáš Pěchula
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvě hostiny a (středověká) parodie
Kateřina Smyčková
Rok: 2018, Slovo a smysl
článek v odborném periodiku

Dvě století českého objevování Ruska. Obrozenské cestopisy
Martin Tomášek
Rok: 2018, PORÓWNANIA - COMPARISONS - POROVNÁNÍ - VERGLEICHE
článek v odborném periodiku

Dvě tváře Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edith Steins Vortrag 'Weihnachtsgeheimnis' im Fokus seiner Übersetzungen ins Tschechische
Iveta Zlá
Rok: 2018, Acta Facultatis Philosophie Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku

Egon Bondy na cestě k tao
Martin Pilař
Rok: 2018, Filosofia
kapitola v odborné knize

Eichendorffův současník kníže Eduard Lichnovský a jeho múzické zájmy
Jiří Jung
Rok: 2018, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Einleitend: Zur Problematik der Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Frank&Timme
kapitola v odborné knize

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

El fondo teológico de la literatura uruguaya de la primera mitad del siglo XX. Ejemplos escogidos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub