Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Trendy vo vzdelávaní konzultantov v českej a Slovenskej republike
Dušan Ondrušek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Trénink radosti
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 2001, Repronis
odborná kniha

Trh práce a politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trpět jako zvíře
Marek Petrů
Rok: 2001, Vesmír
článek v odborném periodiku

Tři na jednoho. Nad knihou V. Třešňáka Domácí: Hosté
Iva Málková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu
Radek Fukala
Rok: 2001,
odborná kniha

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.
Irena Bogoczová
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha

Typy pojmenování v současné ruštině
Mojmír Vavrečka, Blažena Rudincová, Vladimír Baar
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti)
Blažena Rudincová
Rok: 2001, FF OU Ostrava
odborná kniha

Tytul opawski ksiazat wroclawsko-legnickich w XIV wieku.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tzv. pararelní slovník a cizojazyčná komunikace s uměleckým textem
Květuše Lepilová
Rok: 2001, Cizí jazyky 2001/2002
článek v odborném periodiku

Účasť evanjelických kňazov v odboji a SNP
Karol Fremal
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948
Nina Pavelčíková, Bohdan Zylynskij
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Aleš Zářický
Rok: 2001
působení v zahraničí

Uspěchi Instituta slavistiki (Leopold-Franzens-Universität)
Květuše Lepilová
Rok: 2001, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Úvod do fonologie
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Úvodom...
Jitka Smičeková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Uwagi o poczatkach i ksztaltowaniu sie zawodu archiwisty (średniowiecze)
Antoni Barciak
Rok: 2001, Archiwista Polski
článek v odborném periodiku

Ve znamení kopretiny
Karel Tabery
Rok: 2001, Iluminace
článek v odborném periodiku

Večery hispanské kultury v Ostravě "Nejstručnější zpráva o putování po zemích mexických"
Jaroslav Reska
Rok: 2001, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Věra Vařejková
Svatava Urbanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Verstehenskompetenz und Narration. Zur interkulturellen DaF-Didaktik zwischen dem Vorhandenen und dem Verfügbaren
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Versuche der Lyrik
Ivan Stupek
Rok: 2001, Gruber-TDP
odborná kniha

Vincenc Prasek a kulturní historie v českých zemích
Lumír Dokoupil
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vlijanije mul´timedial´noj sfery na reč detej
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vrchol české barokní prózy? (Jan Kořínek: Paměti kutnohorské)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku

Vstupní a výstupní testy
Blažena Rudincová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Výběrová bibliografie (90.léta)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vybrané problémy politiky zaměstnanosti EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vyjadřování kvantity jmennými slovními druhy v ruštině v porovnání s češtinou
Zdeňka Nedomová
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzpomínka na docentku Danu Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
stať ve sborníku

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy
Antoni Barciak
Rok: 2001,
odborná kniha

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensorganisation im ,Olmützer medizinischen Kompendium´. Zur Relation zwischen Makrostruktur und Textsegmentierung
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont na łamach prasy cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Współczesny odbiór czytelniczy "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta na Zaolziu
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2001
stať ve sborníku

Wywiad z rektorem Uniwersytetu w Ostrawie doc. ing. Petrem Pankiem, CSc.
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Z rusko-českých zkratek
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP XII
článek v odborném periodiku

Z rusko-českých zkratek
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP XII
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub