Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Regionen entstehen, indem die Leute mieinander reden. Oder: Regionaliserungsprozesse in rezenten Dialekten.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Relaxační tendence v temporalitě hovorové španělštiny
Jaroslav Reska
Rok: 2002
stať ve sborníku

Role dramatických her ve vyučování mateřského jazyka
Zofia Matysková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Román jako metafora života (Zeyer, J.: Jan Maria Plojhar)
Martin Tomášek
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Romanistické studie. Studia romanistica. Sborník prací FF OU 203, č. 2
Svatava Urbanová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové v západních Čechách
Nina Pavelčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rovina zážitkovosti v románu Ivy Procházkové Soví zpěv
Svatava Urbanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rozdílnost, veřejný prostor a postmodernismus
Tomáš Hauer
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rozhovory od Bakerova jezera: na hranici reality, metareality a fikce
J. Svoboda, Pavel Nováček
Rok: 2002, Atelier IM
odborná kniha

Rozum jako autorita
Marek Otisk
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov
Jan Vorel
Rok: 2002
působení v zahraničí

Ryanová, Marie-Laure - Simanowski, Roberto: Vyprávění jako obrázková skládačka!?
Jakub Guziur
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Sborník II. Miedzynarodovej Konferencji Naukowej na temat "Bezpieczenstva Dzieci i Mlodziezy i Jego Zagrozenia"
Anna Schneiderová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sedmá olomoucká kašna
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Selinsgrove Public Library. Selinsgrove
Stanislav Kolář
Rok: 2002
působení v zahraničí

Senioři. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Skoro zapómniane
Karel Kadłubiec
Rok: 2002,
odborná kniha

S/krze postmoderní teorie
Tomáš Hauer
Rok: 2002, Karolinum
odborná kniha

Śląski Wawrzyn Literacki 2001
Jan Malicki
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Slezsko na cestě k pruské anexi
Radek Fukala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Slovanské studie V. Studia Slavica V
Jana Raclavská
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Slovanské studie V. Studia Slavica V.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Slovník jazykové terminologie.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Český jazyk a literatura.
článek v odborném periodiku

Složená hybridní substantiva (s prvním komponentem cizího původu v současné češtině)
Jaroslav Hubáček, P. Mitter
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Složky glottodidaktického procesu v učebnicích cizího jazyka v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociálně demografická analýza města Ostravy
Anna Schneiderová, Oldřich Solanský, Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb, II.etapa
Anna Schneiderová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně-právní ochrana dětí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně-právní ochrana dětí
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální pomoc seniorům
Anna Schneiderová
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální potřeby a jejich zjišťování
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální práce a protidrogová prevence
Helena Záškodná
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální práce s Romy
Jan Nevřala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Martina Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální problémy bezdomovců
Jan Nevřala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociální služby jako nástroj sociální pomoci
Anna Schneiderová
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální služby v Ostravě
Anna Schneiderová, Danuše Matýsková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sociodemografická struktura Ostravy. Současný stav a očekávaný vývoj. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová, Oldřich Solanský, Martin Pobořil
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sosso Logiadou-Platonos, Knóssos. Minojská civilizace
Igor Lisový
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Soupis prací profesora Jiřího Damborského
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2002
stať ve sborníku

Specifické poruchy učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002, Acta academica karviniensis SU
článek v odborném periodiku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Spisovný jazyk a jazyková kultura
Marcela Grygerková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spojka aniž v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Spojovací prostředky v češtině v období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Spolky ve Slezsku na prahu 70. let 19. století (Pokus o kvantitativní analýzu)
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Środowisko artystyczne Olomuńca w latach 1889 - 1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub