Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vybrané problémy politiky zaměstnanosti EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vyjadřování kvantity jmennými slovními druhy v ruštině v porovnání s češtinou
Zdeňka Nedomová
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzpomínka na docentku Danu Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
stať ve sborníku

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy
Antoni Barciak
Rok: 2001,
odborná kniha

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensorganisation im ,Olmützer medizinischen Kompendium´. Zur Relation zwischen Makrostruktur und Textsegmentierung
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont na łamach prasy cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Współczesny odbiór czytelniczy "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta na Zaolziu
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2001
stať ve sborníku

Wywiad z rektorem Uniwersytetu w Ostrawie doc. ing. Petrem Pankiem, CSc.
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Z rusko-českých zkratek
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP XII
článek v odborném periodiku

Z rusko-českých zkratek
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP XII
článek v odborném periodiku

Zábavná a poznávací hodnota říkadel.
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Začátek a konec dialogu z hlediska záměru mluvčího
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zamiast wstępu
Jan Malicki
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zamiast wstępu
Jan Malicki
Rok: 2001
stať ve sborníku

Znak a pečeť města Valtic
Tomáš Krejčík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zur Kanondiskussion am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zur sprachlichen Integration der englischen Entlehnungen im Deutschen im Bereich der Wortbildung
Iva Kratochvílová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Wiedergabe des Verhältnisses zwischen Autor und Adressat in frühneuhochdeutschen medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny
Zdeňka Nedomová
Rok: 2001, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Zwischen Kompetenz, Fertigkeit, Impuls und Aufgabe. Zur Didaktisierung der kreativen Textproduktion im DaF-Unterricht
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Židé na Moravě a Československo. Postavení židovské komunity v průmyslovém městě na příkladu Ostravy v letech 1918-1938.
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Židé v moravských poddanských městech od třicetileté války do konce 18. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto
Ludmila Nesládková
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Židé ve východní Haliči. František Řehoř a poznání života haličských Židů v 19. století
Petr Kaleta
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Žilková, M.: Teória a prax kultúry pre deti a mládež (dizertační práce)
Svatava Urbanová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

10+1 Baťovských vil
Christopher Hopkinson
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

31 biogramů/hesel
Irena Bogoczová, Iva Málková
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Akcelerace řeči v multimediální sféře
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Akceleracija reči reklamy v marketinge. (Obraz, slovo, adresat)
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Aktuaľnyje problemy mežkuľturnoj kommunikacii. Moskva 1999, 234 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Aktuelle Forschungen zur Kuhländler Mundart an der Universität Ostrava
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aluze a citáty v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Autobiografismo y banalidad. Aspectos de la novela espaňola e hispanoamericana reciente
Nina Podleszańska
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Baníctvo na Slovensku v rokoch 1854-1938. Hospodárský, sociálny a politický vývoj
Andrea Pokludová, Jaroslav Mazůrek
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biblioteka Śląska
Jan Malicki
Rok: 2000
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio
Stanislav Kolář
Rok: 2000
působení v zahraničí

Brkaz nám na shromku četl z Nováče
Marcela Grygerková
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub