Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Bůh jako Otec
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Být oceńovanou bytostí, být svědectvím
Iva Málková
Rok: 2018, Veda
kapitola v odborné knize

Calculating the Victory Chances: A Stylometric Insight into the 2018 Czech Presidential Election
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can a Non-existent Proposition be True? A Late Medieval Dispute about the Truth of Non-existent Sentences
Jakub Varga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can Conventions be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cantautores checos y su mensaje social. Un viaje musical por la sociedad checa contemporánea
Petr Šlechta
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cena svobody: Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centralisté = komunisté? Příklad Ostravska
Stanislav Knob
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Chaos a řád
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Rok: 2018
ostatní

Co dla mnie oznacza 'Polonicum' (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte w ?Polonicum?)
Marta Pančíková
Rok: 2018, Polonicum. Uniwersytet Warszawski
kapitola v odborné knize

Coats of Arms and Grants of Arms as Part of the System for Preserving Family Memory and Reinforcing the Prestige of Noble Families
Tomáš Krejčík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparative analysis of the use of the dialectical method and critique of ideology
Roman Rakowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Conceptual Tension: Essays on Kinship, Politics, and Individualism , written by Leon J. Goldstein
David Černín
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Consideraciones sobre el tratamiento de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Hana Burová, Irena Fialová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Function and Content word
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Xinying Chen, Radek Čech
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Radek Čech, David Číž, Kateřina Pelegrinová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Craftmanship and Digitisation
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Craftsmanship and digitisation from the sociological point of view
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole
kapitola v odborné knize

Culture/discipline based use of author-reference pronouns in ELF
Monika Maňáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ćurčija i abadžija - turcizmi u nazivima zanatlija
Marija Stefanović
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Curso intensivo de la lengua checa
Petr Šlechta
Rok: 2018
působení v zahraničí

Czeching American Nature Images in the Work of Robinson Jeffers and John Steinbeck
Petr Kopecký
Rok: 2018, Brill / Rodopi
kapitola v odborné knize

Czeska szlachta i powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas, prostor a pohyb v cestovních denících 'éry zrychlování'
Jan PEZDA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časoměřičství Gerberta z Remeše (papeže Silvestra II.)
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

časopis Fraktál, Bratislava,Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
působení v zahraničí

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Michal Místecký
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

České Těšínsko: kousek Polska v ČR?
Irena Bogoczová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní 18.-19. století
Monika Szturcová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Československá státní hranice a Slezsko
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Litikon
článek v odborném periodiku

Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Československý jazyk a myšlenka nezávislosti československého národa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Češi, James Welch a americká indiánská literatura
Miroslav Černý
Rok: 2018
ostatní

Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Iveta Gal Drzewiecka - Alexandra Brestovičová (eds.)
Svatava Urbanová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čtenářský klub - Faber Michel Kvítek karmínový a bílý
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Daniela Fischerová: Želvou proti zdí (recenze)
Svatava Urbanová
Rok: 2018, In Párek. Časopis Knihovny města Ostravy
článek v odborném periodiku

'das es eine vollige Deutsche klare rede wird'. Zu Luthers Spracharbeit
Norbert Richard Wolf
Rok: 2018, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Das Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Vereinsleben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Rok: 2018, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. Ostrava
článek v odborném periodiku

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Banská Bystrica)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Nitra)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

David Hartley: Vznik počitků a idejí podle zákonů mechaniky
Eva Peterková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub