Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Alternativy objektivizace morálních hodnot
Marek Otisk
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Amerika českýma očima
Stanislav Kolář
Rok: 2001, Host
článek v odborném periodiku

Ante el caudal refranístico espanol.
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ante el caudal refranístico espanol.
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Aspekte der Textgestaltung
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Aspekte der Textgestaltung. Internationale germanistische Konferenz
Lenka Vaňková
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

August Scholtis - ein Herr aus Bolatitz
Ivan Stupek
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bažír, Klůs, Vostřejže...
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Berger, K; Berger V.A.; Cienciala, L;... celkem 31 statí/biogramů
Irena Bogoczová, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, OU, Votobia
kapitola v odborné knize

Biblizmy w poezji polskiej
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Ostravská univerzita
odborná kniha

Bohemistyka - the new international forum for Bohemists
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Czech Language News
článek v odborném periodiku

Bosch-Stiftung Stipendium
Eva Šrámková
Rok: 2001
působení v zahraničí

Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?
Jaroslav David
Rok: 2001, Havlíčkobrodsko
článek v odborném periodiku

Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cestovní ruch a regionální kultura z perspektivy dneška
Jiří Urban
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cestovní ruch v regionu
Jiří Urban
Rok: 2001, COT (Communication-On-line-Travel)Nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu
článek v odborném periodiku

Charakteristika Ostravského kraje se zaměřením na služby v oblasti zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Charakterystyka funkcjonalna, leksykalna i stylistyczna czeskich tytułów prasowych
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Chvíle zrození generačního kritika (A.M.Píša: Smrt, boje a výzvy)
Jiří Svoboda
Rok: 2001, Bohemica litteria
článek v odborném periodiku

Cieszyńska ojczyzna polszczyzna
Karel Kadłubiec, Władysław Milerski
Rok: 2001, Pro-print, Český Těšín
odborná kniha

Cílem je takřka nic. Cesty a scestí Nicolase Bouviera
Kateřina Havlová
Rok: 2001, Respekt
článek v odborném periodiku

Co ovlivňuje spokojenost v práci učitelů základních škol
Karel Paulík
Rok: 2001, Pedagogická revue
článek v odborném periodiku

Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! (k současnému vojenskému slangu a jeho vývojovým tendencím)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Conflict management exercises. United Nations Centre for Human Settlements (Habitat) Training materials Series
Dušan Ondrušek, F. Fisher
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Consummated and unconsummated mergers among nonprofit, social service organizations
Stephen Wernet
Rok: 2001
stať ve sborníku

Contemporary academic Psychology in the Ostrava region
Karel Paulík
Rok: 2001, Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal
článek v odborném periodiku

Cuando el asno puede... refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes sémanticos en lengua polaca y checa (I.)
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cuando el asno puede... refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes sémanticos en lengua polaca y checa (I.)
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna
Jaromír Kaňok, Jerzy Runge, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Czeskie frazeologizmy z semem "žena" (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Czynniki utrudnijace práce Czieskim i Polskim nauczycielom
Karel Paulík
Rok: 2001, AUXILIUM SOCIALE
článek v odborném periodiku

Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Česká přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Česká republika imigrační zemí
Eva Saunders
Rok: 2001
stať ve sborníku

České němé filmy v Paříži
Karel Tabery
Rok: 2001, Iluminace
článek v odborném periodiku

Česko-anglický, anglicko-český slovník pro začátečníky a základní školy
Stanislav Kolář, Jan Grossmann, Alexandra Dědicová
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Svatava Urbanová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie
Dušan Ondrušek
Rok: 2001, PDCS
odborná kniha

Dánský vpád do Slezska a rozklad opavské stavovské společnosti
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Das Bild Polens in der deutschen Presse der Tschechoslowakei
Miroslava Kyselá
Rok: 2001
stať ve sborníku

Das Bild Polens in der deutschen Presse der Tschechoslowakei
Miroslava Kyselá
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Defizitäre beim Leseverstehen fachjournalistischer Texte in der Deutschausbildung tschechischer Wirtschaftsstudenten
Eva Šrámková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Datacja rzymska w średniowiecznych narracyjnych źródlach ślaskich.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dembowski, Holynski, Tanski: Tres ejemplos de la hispanofilia romántica polaca de expresión francesa
Piotr Sawicki
Rok: 2001
stať ve sborníku

Demografické charakteristiky křesťanů a židů, Čechů, Němců a Poláků v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Den kognitivní filosofie
Marek Petrů
Rok: 2001, Den kognitivní filosofie
článek v odborném periodiku

Denní dům, noční dům
Petr Vidlák
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Denominaciones complejas sustantivo + adjetivo
Lubomír Bartoš
Rok: 2001
stať ve sborníku

Der konföderative Versuch der Žerotiner und der Hohenzollern in den Gebieten der Habsburgermonarchie am Anfang des 17. Jahrhunderts ( Žerotínův a Hohenzollernův konfederační pokus v habsburských zemích na počátku 17. století)
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub